Kuva yllä Designed by Freepik.

Aapinen Aapinen muokkaamassa maailmankuvaa - arvoja ja ajan ilmiöitä - aapisen roolimalleja

Aapisella on pitkä ja rikas historia, josta ei ristiriitojakaan ole puuttunut. Oppiihan ja omaksuuhan lapsi aapisesta paitsi lukemaan, myös paljon sitä ajatus- ja arvomaailmaa, jota aapisen tekstit pitävät sisällään ja lukijalle välittävät. Aapiset ovat seurailleet vuosien varrella erilaisia pedagogisia ja aatteellisia virtauksia. Sanojen tavuttamistyylit ovat vaihdelleet aapisesta toiseen ja aapisten avulla lapsille on opetettu myös uskontoa tai vaikka sosialismia.

Työläiset liittykää yhteen - sotilaan ammatti on vaarallinen

Esimerkiksi vuonna 1910 painettiin sosialistiselle työväelle suunnattua aapista, jossa maailman työläisiä neuvotaan liittymään yhteen. Samassa kirjassa lukijoita varoitetaan värikkäin sanakääntein sotilaan ammatin vaaroista.

Aapinen

Paha saa aina palkkansa

"Koska meitä käsketään mielessämme pitämään neuvoa ja opetusta, joista saamme valistusta..."

Tämä Aarni Penttilän Aapiskukko-kirjan lasten vanha koululaulu kuvastaa erinomaisesti sitä, mitä arvoja entisajan aapisissa arvostettiin. Vastuuntunto, ahkeruus ja vanhempien kunnioitus olivat tärkeimpiä. Kiltteys oli hyve, sillä paha sai aina palkkansa.
Ihanneisä

Ihanteellisesta isästäkin aapinen antaa tarkan kuvauksen:

"Jos vaara uhkaa minua, juoksen isän luo. Isä auttaa ja suojelee minua. Isä opettaa minulle monta hyödyllistä asiaa."

Kun lastensa hyväksi työtä tekevä isä palasi kotiin, juoksivat lapset ilolla ottamaan häntä vastaan. Jos lapsi teki jotakin väärin taikka oli peräti tuhma, mitä sitäkin saattoi tapahtua - oli isä aapisessa se, joka nuhteli lasta. Lapsi ei tämän jälkeen enää koskaan ollut tuhma, koska hän ei halunnut pahoittaa rakkaan isänsä mieltä."

Uskonnollista pimitystä ja jaloa sosialismia

Vuonna 1910 oli Työläisnainen-niminen lehti huolissaan siitä, millaista maailmankuvaa lapset aapisesta itselleen imivät, ja ehdotti uskonnollisen pimityksen estämiseksi näin:

"Nykyään, kun sosialistinen jalo aate on jo lewinnyt Suomessakin, on monen sosialismin elähyttämän wanhemman mielessä herännyt toiwomus, miten saada sosialismin ihanteet juurrutettua jo pienestä alkaen.

On myöskin oiwallettu, että jos ensimmäinen kirja, nimittäin aapinen, jossa lasta opetetaan lukemaan, olisi laadittu sosialistisessa hengessä, weisi se asiaa koko joukon eteenpäin.

Lapsen mieli kun on herkkä wastaanottamaan ulkoapäin tulewia waikutuksia, woisi sosialistisen aapisen awulla lasta lukemaan opettamalla, estää lasta jo pienenä imemästä sisäänsä uskonnollista pimitystä."


Lukeva lapsi

All rights reserved
*Kuva Copyright © deviantART/lilcedessama
Used with permission.
Lukeva lapsi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Kevin T. Houle


Koti, kirkko ja isänmaa - äiti, isä, tytär ja poika

Aapinen on kautta aikojen kuvannut suomalaisen yhteiskunnan ajan henkeä ja ilmiöitä. Sen keskeisiä aihepiirejä ovat 1960-luvulle saakka olleet koti, kirkko ja isänmaa. Perheen muodostavat äiti, isä, tytär ja poika. Isovanhemmat kuuluvat myös perheyhteisöön, mutta he asuvat maalla ja heidän luokseen mennään lomalla. Vanhojen aapisten agraariyhteiskunta on sovinnainen ja rauhallinen. Kaupungit koetaan paheellisina ja pakollisilta kaupunkimatkoilta tullaan pikimmiten kotiin.

1970-luvulla aapisten maalaiselämä vaihtuu pikku hiljaa kaupunkilaiskulttuuriin ja myös erilaiset perhemallit saavat sijaa. Äidin, isän ja lasten muodostaman ydinperheen lisäksi aapisiin ilmestyy yksihuoltajia ja uusperheitä.

Aapinen Suomalaiset aapiskirjat loivat syvälle mieliin iskostuvia roolikuvia, ja ne valottavat ehkä suorimmin perheen sisäisiä naisodotuksia. Kodin ja koulun ensimmäisessä kirjassa opeteltiin lukemaan äidin tehtävien kuvauksella:

"Äiti rakastaa ja hoitaa minua, hän antaa minulle kaikki mitä tarvitsen, hän antaa minulle ruuan ja vaatteet. Hän auttaa minua kaikessa, hän neuvoo ja opettaa minua. Jos itken, äiti kuivaa kyyneleeni. Hän lohduttaa minua surussani. Jos olen sairas, hoitaa äiti minua hellästi, yötkin hän valvoo vuoteeni ääressä."

Lähteet
Liisa Kotkaheimo: Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa - Aapisen sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa - Joensuu 1989
Sanoma Pro Oy - Eija Lehtiniemi, sisältöpäällikkö
Suomalaisia aapisia Agricolasta nykyaikaan - Lastenkirjainstituutti, Tampere
Historiallinen Sanomalehtikirjasto
Koulumuseo
Mikael Agricola-säätiö: Mikael Agricola
Ulla-Maija Vilmi: Aapinen alkoi Agricolasta
Postimuseo: Aapisiin liittyy muistoja/Inkeri Airola
Vantaan Lauri: Aapinen vie aikamatkalle/Sisko Vuorinen
Opettaja.fi - Marja Welin: Aapinen kuvaa aikaansa
Tuusula.fi - Martta Wendelin - ABC - Kissa kävelee
Tuula Karjalainen: Ikuinen sunnuntai - Martta Wendelinin kuvien maailma - WSOY
Marja Salonen, Maria Laukka: Rudolf Koivu - Weilin+Göös
Heränneitä
Heränneitä - Venny Soldan-Brofeldt (1863 - 1945).
Creative Commons - *Kuva Copyright © Public domain
Mäntsälän Kirkonkylän koulu.
*** tunturisusi.com linkit ***