Tunturisuden sivut
Cupido ja Psykhe
Cupido "Cupido ja Psykhe" - italialainen Orazio Gentileschi (1563 - 1639).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Public domain.

Cupido
Cupido
Takaisin galleriaan.
*** tunturisusi.com linkit ***