Tunturisuden sivut
Haaremi
Amorin riivaamat - Jacques Alice Wagrez
Amor ampuu Orientin homous

Islamilaisessa lainsäädännössä kaikenlainen avioliiton ulkopuolinen ja homoseksuaalinen toiminta on kiellettyä. Vaikka homoseksuaalisuus onkin Itämailla ollut laissa kiellettyä, eivät ihmiset siitä ole suuresti keskiajalla piitanneet.

Ruusu Kesällä poikia - talvella tyttöjä

Ruhtinas Qabus on kirjoittanut omalle pojalleen elämäntaito-oppaan, jossa hän antaa myös varsin seikkaperäisiä ohjeita seksuaalisesta käyttäytymisestä. Itse asiassa hänen ohjeensa eivät korosta homoseksuaalisuutta, vaan biseksuaalisuutta, molempien sukupuolten huomioimista.

Liiallista seksittelyä pitää ruhtinaan mukaan elämässä välttää ja parasta on olla kultaisen keskitien kulkija. Erityisenä piirteenä ohjeissa on se, että ruhtinas muistaa korostaa pojalleen sitä, että ei saa rajoittua vain toiseen sukupuoleen. Ruhtinaan mukaan hänen poikansa piti harrastaa kesäisin seksiä poikien kanssa, mutta talvella tyttöjen.

Perusteluna tällaiseen eriskummalliseen vuodenaikasääntelyyn on keskiaikainen ajattelu, jonka mukaan elimistölle piti saada aikaan tasapaino "kuuman ja kylmän" välille. Seksi poikien kanssa oli kylmää, ja sopi siksi hyvin kuumaan kesäaikaan, kun taas seksi tyttöjen kanssa oli kuumaa ja kävi siksi parhaiten kylmänä talviaikana. Näin elimistö pysyi harmoniassa ja tasapainossa.

Perusteluna molempien sukupuolten huomioimiselle seksuaalisessa käyttäytymisessä ei ollut vain pyrkimys kylmän ja kuuman väliseen tasapainoon, vaan myös se, että näin kumpikin sukupuoli saisi osakseen huomiota, eikä luulisi olevansa jotenkin vihattu.

Ilmeisesti aihe oli ruhtinas Qabusillekin jollakin tavalla hämillinen, koska hän kirjoitti tämän ohjeensa perään: "Tästä aiheesta kirjoitan lyhykäisesti, koska se ei pitempää käsittelyä salli, ja pyydän Jumalalta anteeksi."

Erään kalifin henkilääkäri suositteli kalifille rakastetuiksi kaikkina vuodenaikoina pelkästään poikia, joten ilmeisesti kalifi kärsi jatkuvasta kehon "ylikuumuudesta".

Haaremin kukkia Antiikin ja Persian vaikutus

Homoseksuaalisuuden tiellä Persian vaikutus alkaen 700-luvulta oli Itämailla suuri. Persiasta kantautuivat monenlaiset kulttuuriin liittyvät tavat, kuten hovietiketti, ruokavalio ja musiikki. Persiasta levittäytyi myös jo antiikin aikoihin takautuva homoeroottinen perinne, jossa poikien kauneutta pidettiin ihan luonnollisena ja hyväksyttävänä, eikä poikien ihailemisessa nähty mitään poikkeavaa, päinvastoin.

Kaikkinaisen, antiikin ihanteita korostavan kulttuurin vahvistuminen loi myös otollista maapohjaa homoseksuaalisuuden hyväksymiseksi myös Itämaiden kulttuurin piirissä.

Ruusu Runous - poikia, tyttöjä, poikatyttöjä

Persian vaikutuksen myötä myös runous muuttui. Rakkausrunoissa ei 700-luvulta lähtien enää ylistettykään naisia, vaan poikia. Suuri aikakauden runouden uudistaja oli Abu Nuwas. Hän tosin kirjoitti poikarunojen ohella myös tyttörunoja, eikä ole aina helppoa saada selvää siitä, että kenen rakkaudesta hän runoissaan haaveksii. Reaalielämässä hän kylläkin haaveksi enemmän pojista.

Hänen äitinsä yritti muuttaa poikansa käyttäytymistä, ja toi hänelle pojaksi puettuja tyttöjä, mutta tämän seurauksena Abu Nuwas ei suinkaan muuttanut käyttäytymistään, vaan liitti runouteensa vielä kolmannenkin rakkausrunoryhmän - poikatyttörunot.

Haaremin kukkia Ei parrakkaille miehille

Aikuisten miesten keskinäistä rakkaussuhdetta ei suosittu. Jos mies himoitsi aikuista miestä, niin sitä pidettiin hyvin epäilyttävänä ja vaarallisenakin. Aikuinen mieshän saattoi ensimmäisen tilaisuuden tullen ryöstää ja murhata rakastajansa.

Ruusu Joosef kauneuden ilmentymänä

Islamilaisessa kirjallisuudessa kaikkein täydellisintä kauneutta ilmentää heprealainen poika, Joosef. Kaikki naisetkin tunsivat pohjatonta halua ja rakkautta Joosefia kohtaan, mutta Joosef oli aikakauden miehille myös rakastettu ja haaveiden kohde. Miehet kirjoittivat lukemattomia romanttisia eepoksia ja lyyrisiä rakkausrunoja Joosefille. Joosefin vastustamaton kauneus valaisi pimeimmät ja syrjäisimmätkin kujat.

Lähde
Jaakko Hämeen-Anttila: Tuhannen ja yhden yön erotiikka

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva oikealla yllä - Simeon Solomon (1840 - 1905): Amor syksyllä
*Kuva oikealla keskellä - Henriette Browne 1867: A North African Fellah
*Kuva oikealla toiseksi alimpana - Copyright Elena Bobrovitzkaya
*Kuva oikealla alla - Gaston Bussiere (1862 - 1928): yksityiskohta kattomaalauksesta - Copyright Sofi
Fellah Fellah Hello Autumn Fellah
Orientin naiset
Haaremin kukkia Kaksi orientin naista - Nicaise de Keyser Ruusu Myös lesbolainen rakkaus kukoisti erityisesti sulttaanin haaremissa.

Orientin naiset Sulttaanin palatsi - rakkauden linnake.
Orientin androgyynit
Haaremin kukkia Beauty - Androgyyni

Androgyyni (aner eli mies ja gyne eli nainen) on henkilö, joka ei tunne kuuluvansa selvästi kumpaankaan biologiseen sukupuoleen. Androgyyni voi tuntea sukupuoli-identiteettinsä koostuvan maskuliinisten ja feminiinisten ominaisuuksien yhdistelmästä tai mahdollisesti ei kummastakaan. Androgyyni on niin sanottu "kolmas sukupuoli". Henkilö saattaa vuorotella eri sosiaalisia sukupuolipiirteitä tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Tällöin nimityksellä on enemmänkin kulttuurillinen merkitys kuin biologinen. Yleisimmin androgyyni-nimitystä käytetään hahmosta, jolla ei ole sukupuolta tai henkilöstä, jonka sukupuoli on epämääräinen. (Wikipedia)
Amor ampuu All rights reserved
*Kuva Copyright ©
deviantART/fragmented--- Kimi Dee

Art used with permission.
Kyros
Haaremin kukkia Kyros

Amor ampuu All rights reserved
*Kuva yllä - Copyright
© deviantART/anthony-art - Antoine Schaub
© Anthony-Art Gallery
© Anthony-Art Blog
Art used with permission.
*** tunturisusi.com linkit ***