Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright Nick Thompson


KALLIGRAFIA

Kaunokirjoitusta ja kauneutta

Nimitys kalligrafia viittaa kirjoituksen esteettisiin arvoihin. Kreikaksi kalos on kaunis ja grafein on kirjoittaa. Yksinkertaisesti ilmaistuna kalligrafia on kaunokirjoitusta. Topkapin seinillä ja katoissa kalligrafia ei ole vain kaunokirjoitusta vaan se on paljon enemmän; se on eksoottista, pelkistettyä koristeellisuutta ja kauneutta suurimmillaan, samalla kun se välittää islamilaisuuden syvintä sanomaa.

Itämaiden ja islamin taidelaji

Varsinkin ennen kirjapainotaidon keksimistä ja vakiintumista kirjat ja muut tekstit tehtiin käsin. Kirjoitus oli tarkoitettu paitsi välittämään sanoma, myös olemaan visuaalisesti kaunista. Kalligrafiaa pidetäänkin omana taidelajinaan, jota on harjoitettu sekä Euroopassa että itämailla, niin islamilaisessa maailmassa kuin myös Kiinassa ja Japanissa.

Kiinassa kirjoitus on aina liittynyt läheisesti maalaustaiteeseen. Siellä eteviä kalligraafikkoja on aina arvostettu todellisina taiteilijoina. Kaunokirjoitus maalataan siveltimellä, tussia käyttäen, ja olennaista tässä taiteessa on tasapainoinen sommitelma. Kirjoittaessaan taiteilija ei vain välitä sanomia, vaan ilmaisee erilaisia tunnelmia. Runous, maalaustaide ja kalligrafia liittyvät läheisesti toisiinsa ja muodostavat erottamattoman yhteyden. Myös Japanissa kehitettiin kalligrafiaan erilaisia kirjoitustyylejä ja kalligrafian taitajia on aina arvostettu suuresti. Näin tehdään tänäkin päivänä.
Kalligrafia

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Karen Green


Suleiman Suuri

Tughra

Yllä kuvassa Suleiman Suuren (1494 - 1566) tughra, joka on kalligrafian tyylisesti kirjoitettu monogrammi eli allekirjoitus. Jokaisella sulttaanilla oli omanlaisensa, jonkun kalligraafikon suunnittelema tughra, joita laitettiin tärkeiden asiakirjojen alle ja joita on myös Topkapin seinillä.
Kalligrafia islamissa

Islaminuskoissa maissa, joissa Koraanin kopioimista on pidetty uskonnollisena toimituksena, on kalligrafialla huomattava merkitys. Varhaisin arabialainen kirjoitus on 600-luvulla luotu kuufalainen kirjoitus, jonka koristeluun soveltuva ornamentaalinen luonne on tärkeä tekijä, koska islamin taiteessa harvemmin kuvataan eläimiä ja ihmisiä. Kalteva nashki-kirjoitus syrjäytti kuufalaisen kirjoituksen 900-luvulla.. Myöhemmin on syntynyt muitakin tyylejä.

Kalligrafia

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Cyrus Farivar


Topkapin kalligrafia

Topkapissa kalligrafia välittää vihkiytymistä islamilaisuuteen ja pyhää islamin uskoa. Topkapi on vuosisatojen aikana työllistänyt suoraan sadoittain omiakin mestarillisia taiteilijoitaan, joista eräät ovat palatsialueella maalanneet miniatyyreja ja muotokuvia, jotkut ovat erikoistuneet maalaamaan seiniin kalligrafioita.

Sulttaanit eivät tuottaneet palatsiinsa, laajentaakseen maailmankuvaansa, vain taiteilijoita, vaan myös tiedemiehiä ja runoilijoita. Topkapin kalligrafioiden välittämistä sanomista antaa kuvaa yksi näyte Topkapin seiniltä:

"On olemassa vain yksi Jumala, ja Muhammad on Jumalan sanansaattaja."
Haaremi
Kalligrafia
Ruusu Istanbulin koristetiilisiä seiniä kalligrafioin Haaremin kukkia Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Nick Thompson
*** tunturisusi.com linkit ***