Tunturisuden sivut
Kuvassa yllä ollaan illan hetkillä Ganden -luostarissa - Karnataka - India.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © François Zeller


Munkki Intian ja Bangladeshin uskonnot

Intian suurin uskonto on hindulaisuus. Hindulaisia on 828 miljoonaa. Toiseksi suurin uskontokunta Intiassa on islaminuskoiset, joita on maassa noin 172 miljoonaa. Buddhalaisia intialaisista on alle prosentti, mutta kuitenkin noin 8 miljoonaa. Muita Intian suuria uskontokuntia ovat kristityt, joita on 24 miljoonaa, sikhit 19 miljoonaa ja jainalaiset, runsaat 4 miljoonaa. Muihin, pienempiin uskonnollisiin ryhmittymiin lukeutuu ainakin noin 7 miljoonaa intialaista.

Bangladeshin pääuskonto on islamilaisuus, johon lukeutuu 88 prosenttia väestöstä. Toinen suuri uskonto on hindulaisuus, 11 prosenttia väestöstä. Maassa on myös buddhalaisia, kristittyjä ja animisteja.

Buddhalaisuus syntyi Magadhassa, joka nykyisin on osa Intiaa. Buddhalaisuuden luojana ja perustajana pidetty prinssi Siddhartha Gautama luopui hengellisen herätyksen koettuaan rikkauksistaan ja aloitti Buddhan uran. Hän itse korosti olevansa vain tavallinen ihminen, ei jumala tai profeetta. Jo tuolloin Intiassa oli myös nunnia ja munkkeja ja Siddhartha Gautamakin hakeutui vuosien ajaksi metsissä elävien erakkomunkkien seuraan.

Kun Siddhartha Gautama kuoli 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua, hän jätti perinnökseen buddhalaisuuden ja luostarilaitoksen. Luostareilla munkkeineen on siten Intiassa hyvin pitkät perinteet.

Munkkinoviisit

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright © Flickr/ummiid
Photo used with permission.


Bangladeshin pikkumunkit. Bangladeshissakin on poliittisia ja uskonnollisia jännitteitä eri ryhmien välillä, ja siten munkin elämäkään ei ole aina vaaratonta. Bangladeshissa buddhalaisia luostareita on erityisen runsaasti maan toiseksi suurimman kaupungin, Chittagongin alueella. Tämän kaupungin alueilla on lähes 4 miljoonaa asukasta.

Munkkien ja nunnien kirjoa

Koska Intian ja Bangladeshin suunnalla on useampia suuria uskontoja, on luostarilaitoksissakin samaa kirjoa. Munkeista ja nunnista löytyy sekä buddhalaisia, hinduja, kristittyjä että muita ryhmittymiä. Näiden ryhmien sisälläkin on erilaisia suuntauksia, kuten kristityissä benediktiinit ja jesuiitat.
Intian munkit
Himalajan maisemien äärillä

Kuvassa Gangtokin munkit ovat istahtaneet ihailemaan avaria maisemia Himalajan juurilla. Gangtok on Intian Sikkimin osavaltion pääkaupunki ja suurin kaupunki. Se sijaitsee Himalajalla. Gangtokissa on vuonna 1909 perustettu Enchey-luostari. Luostarissa harjoitetaan Vajrayanaa, joka on buddhalaisuuden kolmas pääsuuntaus.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © lionel.viroulaud


Gangtokin lähellä sijaitsee myös jo 1600-luvulla rakennettu Rumtek luostari. Siellä harjoitetaan tiibetinbuddhalaisuutta.
Intian munkit
Munkkipojat välitunnilla

Gangtokin munkkipojilla on oppitunnin lomassa menossa palaveri - ehkä aiheena ovat teologiset kysymykset, tai sitten ei.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © lionel.viroulaud
Intian munkit
Munkkipojat välitunnilla

Toinen kuvakulma paljastaa, että meneillään onkin videopeli ja sen seuranta. Luonnollisesti opettaja pelaa, jotta lapset eivät turmeltuisi.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © lionel.viroulaud
Luostarin sisätiloja
Luostarin sisätiloja

Drepung luostari, Karnataka, Intia.
Kirjansidontaa
Mantrojen tuotantoa

Drepung luostari, Karnataka, Intia.
Löysin itseni
Löysin itseni

Drepung luostari, Karnataka, Intia.
Mukavaa
Mukava rukoushetki

Puitteet ja tunnelma ovat mukavat, mikäpä näin on rukoillessa. Drepung luostari, Karnataka, Intia.
*** tunturisusi.com linkit ***