Tunturisuden sivut
Afrikka Afrikka
Matkailujulisteita - Afrikka

Vasemmalla Air France suosittaa matkakohteeksi Pohjois-Afrikkaa. Oikealla Imperial Airways mustan Afrikan yllä 1932.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva vasemmalla Copyright © e r j k p r u n c z y k
*Kuva oikealla Copyright © Keijo Knutas
*** tunturisusi.com linkit ***