Tunturisuden sivut
Irlanti
Matkailujulisteita - Irlanti

Irlanti on ikuisen nuoruuden maa julisteessa, joka on 1950-luvulta, tai sitä varhemmalta ajalta.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Boston Public Library
Irlanti
Matkailujulisteita - Irlanti

Irlanti on nähtävä ensin, sanotaan julisteessa, joka on 1950-luvulta, tai sitä varhemmalta ajalta.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Boston Public Library
*** tunturisusi.com linkit ***