Tunturisuden sivut
Pieni eränkävijän asesanasto

Päälähde

Matti Kinnunen: Metsästyssanasto - Kuvitus Seppo Polameri - Metsästäjäin keskusjärjestö 1999
Erityislähteet

Pienoiskivääri - http://eralehti.fi/erablogit/ps-pekka-suuronen/pienoiskivaari-ja-lait.aspx
Wikipedia: Kaliiperi - Haulikon kaliiperi - Hirvikivääri
Jukka Korpela: Kaliiperit
Chris McNab: Suuri Asekirja - Gummerus
A
 • alakannike = aseen perässä oleva hihnalenkki
 • alasin = patruunan hylsyn tai nallin osa, jota vasten nallin sytytysmassa puristuu iskurin lyödessä
 • alikaliiperipatruuna = patruuna, jolla ammutaan ko. aseen kaliiperia pienempiläpimittainen luoti - luotia ympäröi muhvi, joka jää luodin matkasta luodin lähtiessä aseen piipusta - alikaliiperipatruunalla saavutetaan aseen normaaleja patruunoita suurempi lähtönopeus
 • ampuma-ase, pyssy = haulikko, kivääri tai käsiase
 • Anson & Deeley = Anson & Deeley-tyyppiseksi sanotaan runkolukkoa
 • automaattinen hylsynpoisto, ejektori = tavallisesti taittuvissa aseissa, kuten revolvereissa ja haulikoissa oleva järjestelmä, joka heittää tyhjät hylsyt automaattisesti ulos asetta avattaessa
 • automaattivarmistin = varmistin, joka menee päälle, kun ase ladataan tai viritetään
 • avartaa = väljentää haulikon piipun supistusta
 • avopääluoti = puolivaippaluoti
 • avotähtäin = jyvä ja hahlo - tähtäinlaitteisto, joka koostuu tavallisesti etu- ja takatähtäimestä ja jossa ei ole optisia tai heijastavia osia

 • B
 • ballistiikka = oppi patruunoista sekä ammuksen liikkeestä ja ominaisuuksista
 • ballistinen kerroin = kerrointa käytetään nopeuden muutoksen ja lentoradan laskennassa
 • berdan-nalli = kiintoalasinnalli
 • boxer-nalli = irtoalasinnalli

 • C

  D
 • damastipiippu = lankapiippu
 • diopteri = reikätähtäin
 • drillinki = yhdistelmäase, kolmipiippu - kaksi haulipiippua ja yksi luotipiippu

 • E
 • edestä lukittuva, sylinterilukko = sulkuolakkeet on sijoitettu lukon etuosaan, ja lukkoa suljettaessa ne lukittuvat joko lukon kehykseen tai piipun jatkeeseen työstettyihin koloihin heti patruunapesän takapuolelle
 • ejektori = laite, joka heittää hylsyt tai patruunat ulos taittuvapiippuisen aseen patruunapesästä
 • englantilainen tukki = suorakaulainen tukki - tukki, jonka tukinkaulassa ei ole pistooliperää
 • etutukki = aseen tukin liipaisinkaaren etupuolella oleva osa - se osa, johon oikeakätinen ampuja tarttuu vasemmalla kädellä
 • etutulppa = pahvinen tms. lappu haulipatruunan suulla - nykyisin käytetään enimmäkseen tähtisupistusta etutulpan sijasta
 • etuveto = liipaisimen liike ennen laukaisua

 • G
 • grain = mm. luotien painon ilmaisemisessa käytetty mittayksikkö - 1 grain = 0,0648 grammaa

 • H
 • H-vaippa = halkileikkaukseltaan H-kirjaimen mallinen luodin vaippa, joka jakaa ytimen kahteen osaan
 • haarasihti = takatähtäin, hahlo
 • hahlo = luotiaseen takatähtäin - ura, jonka kautta jyvä näkyy
 • hakajalusta, kynsijalusta = päältäpäin kiinnitettävä kiikaritähtäimen pikajalusta
 • hakapyssy = keskiajan loppupuolen pitkäpiippuinen pyssy, jota tuettiin ammuttaessa piipun alla olevaan hakaan, tarkoituksena oli vaimentaa potkaisemista eli rekyyliä
 • hana = iskurivasara, ulkopuolinen iskurivasara
 • hanallinen = haulikko, jossa on ulkopuoliset iskurivasarat
 • hanaton = haulikko, jossa iskurivasarat eivät ole näkyvissä

 • Tähtäys

  Tähtäysharjoituksia.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva yllä - Copyright © Roger Smith


 • haulikko = ampuma-ase, jolla ammutaan haulipatruunoita
 • haulikkoholli = haulikon tehokas ampumamatka
 • haulikkorihla = pitkäpiippuinen metsästykseen tarkoitettu taittolukkoinen yhdistelmäase, jossa on yksi haulipiippu ja yksi rihlattu luotipiippu
 • haulikoko = haulien halkaisijan ilmaiseva kokomerkintä - esim. haulikoko 7 = 2,5 mm

 • Haulikon patruuna

  Haulikon patruuna.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva yllä - Copyright © Internet Persona


 • haulikon kaliiperi = haulikon kaliiperi perustuu painojärjestelmään, jossa mitataan, kuinka monta piipun sisämitan kokoista kuulaa voidaan valaa paunasta (453 grammaa) lyijyä - tästä johtuu, että mitä pienempi numero (10,12 tai 20) on kyseessä, sitä suurempi on kuulien halkaisija - 12-kaliiperisen kuulan paino on 453/12 = 37 g ja halkaisija 18,2 mm - haulikon kaliiperin yhteydessä ilmoitetaan aina myös täyteen mittaansa avautuneen patruunan hylsyn nimellispituus millimetreinä - nykyisin käytetään 20/70, 20/76, 16/70, 12/70, 12/76, 12/89, 10/75 ja 10/89-kaliiperin haulikoita, joista 12/70 on vielä yleisin ja 12/76 (magnum) seuraavaksi yleisin
 • haulikuvio, kuvio, peitto = haulien tai luotien osumakuvio - osumien jakauma maalissa
 • haulilataus = patruunan haulimäärä, haulien paino
 • hauliparvi = ammutut, lentävät luodit
 • haulit = haulikon patruunan sisällä olevat pienet kuulat
 • herkennysliipaisin, herkistin, snellari = laukaisukoneiston osa, jolla laukaisu herkistetään - metsästysaseissa yleensä noin 200 - 500 gramman vastukseen - yksiliipaisinherkistin, kaksiliipaisinherkistin
 • hieno jyvä, hienolla jyvällä = tähtäys siten, että jyvän yläreuna näkyy hahlon yläreunan alapuolella
 • hihnalenkki, kannike = aseen perässä ja etutukissa tai piipussa oleva lenkki, johon kantohihna kiinnitetään
 • hirvikivääri = kivääri eli luodikko, jonka kaliiperi saavuttaa metsästyslain asetuksen määrittämän hirvelle vaadittavan osumatehon ja luodin painon - asetuksien mukaan luodin on oltava vähintään 9-gramman painoinen ja sen on saavutettava 100 metrin päässä 2 700 joulen iskuenergia - jos luoti painaa 10 grammaa tai yli, on sen saavutettava vastaavalla matkalla 2 000 joulen iskuenergia - patruuna saa olla tehdas- tai omavalmisteinen - aseen on oltava rihlattu - luoti ei saa olla kokovaippainen, joten on käytettävä puolivaippaista luotia - tässä luodissa kärki on päällystämätön ja se on suunniteltu muotoutumaan ja antamaan mahdollisimman voimakas osuman vaikutus - aseella voidaan ampua muitakin riistaeläimiä käyttämällä erityyppisiä patruunoita ja luoteja - tavallisia kaliipereja ovat 308 ja 30-06 - esimerkiksi metsäkaurista metsästettäessä tulee käyttää asetta, jonka luodin paino on 6 grammaa tai enemmän ja iskuvoima 2000 joulea sadan metrin päässä
 • hirviväljä = kivääri, jonka kaliiperi on riittävä hirvenmetsästykseen
 • hylsy = patruunan kuori, johon patruunan muut osat kootaan
 • hylsyn kaula = hylsyn etummainen, sylinterimäinen osa, jonka sisällä luodin takaosa on
 • hylsyn runko = hylsyn paksu osa, kannan ja välikartion välinen osa
 • hylsypesä = patruunapesä
 • hölsteri = asekotelo

 • I
 • inertiamekanismi = itselataava mekanismi, jossa erillisen jousikuormitteisen massan sinkoutuminen laukauksen voimasta taaksepäin lyö lukon auki
 • irtoalasinnalli = boxer-nalli
 • iskuri = aseen lukon osa, joka lyö nalliin
 • itselataava = puoliautomaatti

 • J
 • jalusta, jalka, kiikarinjalusta = osat, joilla kiikaritähtäin kiinnitetään aseeseen
 • jyvä = luotiaseen etutähtäin, joka näkyy hahlon kautta - haulikon piipunsuulla oleva tähtäin
 • jälleenlataus, käsinlataus = patruunoiden valmistaminen komponenteista muuten kuin teollisesti - hylsyt käytetään moneen kertaan

 • K
 • kaasumäntä = kaasunpaineella toimivan puoliautomaattiaseen osa, joka välittää voiman latausmekanismiin
 • kaksiliipaisinherkistin, saksalainen herkistin = herkistin, joka viritetään erillistä, varsinaisen liipaisimen takana olevaa liipaisinta painamalla
 • kaksiosainen tukki = tukki, jossa etutukki ja perä ovat eri osaa - tyypillisesti haulikon tukki
 • kaksoisluodikko = kahdella, tavallisesti samankaliiperisella luotipiipulla varustettu kiväärimallinen ase - piiput voivat sijaita joko päällekkäin tai rinnakkain
 • kaksoisvarmistin = varmistin, joka varmistaa sekä liipaisimen että laukaisukoneiston
 • kaliiperi, kaliiberi = kaliiperi-sanaa käytetään kuvaamaan ampuma-aseen piipun tai putken kokoa, joka perustuu pituusmittoihin - 1) väljyys, piipun sisähalkaisija - kiväärin kaliiperi ilmoitetaan millimetreinä tai tuuman osina - yleiset haulikonkaliiperit ilmoitetaan lukuna, joka ilmaisee, montako pyöreätä piipun juuri täyttävää kuulaa saadaan naulasta, n. 454 grammasta lyijyä 2) = aseen käyttämä patruuna - aseen piipun halkaisija ja pesitys
 • kaliiperi, merkintöjä = ammuksen putken sisähalkaisijaa tarkoittava kaliiperi ilmaistaan suomalaisen järjestelmän mukaan millimetreinä, esimerkiksi 7,62 mm - tällöin ei yleensä tarvita kaliiperi-sanaa, vaan voidaan kirjoittaa esimerkiksi "7,62 mm:n kivääri" - useissa yhteyksissä käytetään anglosaksista järjestelmää, jossa kaliiperi ilmaistaan tuumina siten, että desimaalierottimena on piste eikä sen edellä käytetä nollaa - esimerkiksi kaliiperi .22 tarkoittaa tällöin 0,22 tuumaa - järjestelmissä on eroa niin, että tällaisia mittoja ei voi suoraan muuntaa mittayksikkömuunnoksella - kaliiperi on siis ampuma-aseen piipun tai putken sisähalkaisijan suuruus ja se ilmaistaan joko millimetreinä tai tuuman sadas- tai tuhannesosan tarkuudella - kaliiperimerkinnät 7,62 (mm) ja .30 (tuumaa) vastaavat toisiaan - Yhdysvalloissa kaliiperin mittayksikkönä käytetään yleisesti sadas- tai tuhannesosatuumaa - esimerkiksi pienoiskiväärin kaliiperi ilmoitetaan merkinnällä .22, metsästyskiväärin .30 ja pistoolin kaliiperi merkinnällä .38 - nämä mitat eivät kuitenkaan aina suoraan vastaa piipun väljyyttä millimetreissä, sillä .22-aseissa luodit ovat halkaisijaltaan 5,56 mm ja .38-aseissa noin 9 mm (todellisuudessa mitta on .354)
 • kalvaa = laajentaa aseen piipun läpimittaa tai avartaa haulikon supistusta kalvamiseksi sanotulla menetelmällä
 • kantomatka = aseen pisin tehokas ampumaetäisyys, luodin koko lentomatka
 • karkea jyvä, karkealla jyvällä = tähtäys siten, että jyvän yläreuna näkyy hahlon yläreunaa ylempänä
 • karkea = suurikokoinen luoti tai hauli, suuri kaliiperi
 • kehys = revolverin tai haulikon runko-osa
 • keskisytytteinen = keskisytytyspatruunoita käyttävä ase
 • keskisytytyspatruuna = patruuna, jonka nalli on hylsyn kannan keskellä - pienoiskiväärin patruunoita lukuunottamatta kaikki laajalti käytetyt patruunat ovat keskisytytteisiä

 • Mauser

  Mauser-kivääri kiikaritähtäimellä.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva yllä - Copyright © Benjamin Deutsch


 • kiikaritähtäin = optinen tähtäin, joka näyttää kohteen eli maalin suurennettuna - tähtääminen tapahtuu ristikon avulla
 • kivääri = olalta ammuttava ase, jolla ammutaan piipun sisähalkaisijan mittaisia, yksittäisiä ammuksia ja jossa on rihlattu piippu
 • klikata = ase klikkaa, kun sen iskuri lyö, mutta patruuna ei syty
 • klikkipatruuna = patruunapesään laitettava patruunan muotoinen esine, jonka kantaan iskuri osuu, kun ase laukaistaan pois vireestä - klikkipatruunaa käytetään, jotta iskuripiikki ei katkeaisi laukaistaessa
 • koeponnistaminen = aseen kestävyyden testaaminen tavallista kovemmalla latauksella
 • koeponnistusleima = aseeseen lyötynä tai kaiverrettuna vahvistaa sen, että ase on läpäissyt koeponnistuksen turvallisesti
 • kohdistaa = ampua koelaukauksia ja säätää tähtäimet
 • kohdistus = tähtäinten säätö, jolla osutaan tiettyyn kohtaan tietyltä etäisyydeltä
 • kokovaippaluoti, täysvaippaluoti = luoti, jonka vaippa peittää luodin kärjen ja koko luodin, takapäätä lukuunottamatta - suuri läpäisykyky, koska luoti ei laajene osuessaan - käytetään pääasiassa sotilaspatruunoissa
 • kolmen linjan kivääri = kivääri, jonka kaliiperi on kolme linjaa eli kymmenesosatuumaa, 7,62 mm
 • korotuskulma = tähtäyslinjan ja piipun linjan välinen kulma
 • kääntöjalusta = sivusta etukiinnityksen varassa kääntämällä kiinnitettävä kiikaritähtäimen pikajalusta

 • L
 • laatikkolukko = tavallisesti kaksipiippuisissa haulikoissa ja kivääreissä käytetty koneistotyyppi, jossa laukaisukoneiston osat on sijoitettu heti piippujen taakse sijoitetun kehyksen sisään
 • laippakanta = hylsy, jonka kannassa on itse hylsyn läpimittaa leveämpi osa, laippa, ulosvetäjää varten
 • lankapiippu, damastipiippu = haulikon piippu, joka on tehty takomalla piippu muotin ympärille ominaisuuksiltaan erilaisista teräslangoista
 • latasin = suusta ladattavan aseen lataamisessa käytettävä messinki- tai puukeppi
 • laukaisu = 1) aseen laukaiseminen, liipaisimen puristaminen 2) aseen laukaisuominaisuudet, esim. herkkä laukaisu
 • laukeamaton, suutari = patruuna, joka ei syty
 • lentorata, kuulakäyrä = luodin kulkureitti aseen piipunsuulta maaliin
 • liipaisin = se osa, jota painamalla ase laukeaa
 • liipaisinkaari = liipaisinta ympäröivä ja suojaava metallikaari
 • lintuluodikko = kevyehkö, linnunmetsästykseen käytettävä luodikko - yleisin luodin läpimitta on 5,7 mm
 • lipas, makasiini = aseen patruunasäiliö, josta aseen mekanismi syöttää patruunoita patruunapesään
 • lukko = aseen osa, joka sulkee patruunapesän
 • lukkokehys = aseen runko-osa, joka ympäröi lukkoa
 • lunttu = nuoramainen irtosytytin, jota käytetään tuliaseiden kanssa, valmistusaineena useimmiten kyllästetty, hitaasti palava hamppukangas
 • luoti = rihlatun aseen ammus
 • luotivormu = muotti luotien valamiseen
 • lyijykärkiluoti = puolivaippaluoti
 • lyman-jyvä = haulikon piipun puolivälin tienoilla oleva toinen jyvä
 • lyöttää = laukaista ase, laukaista iskuri suutariksi jääneen patruunan nalliin uudelleen
 • lähtönopeus = ammuksen nopeus piipun suulla
 • Metsästäjä

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva yllä - Copyright © Kevin Chang


  M
 • magnum = tavallista voimakkaampi patruuna, ase, kaliiperi
 • mauseri = Mauser-tehtaan nimestä yleisnimeksikin vakiintunut, mauserlukkoisen kiväärin nimitys
 • merkkilaukaus = sovituilla merkkilaukauksilla voivat jahtiin osallistuvat välittää tietoja muille jahtiseurueen jäsenille - tiedot voivat sisältää esimerkiksi viestin saadun saaliin laadusta tai metsästyksen loppumisesta
 • metsästysase = metsästykseen tarkoitettu ase
 • mustaruuti = voimakkaasti savuttava, vanha ruutilaatu ennen savutonta ruutia

 • N
 • nalli = pieni räjähdyspanos patruunan takaosassa, johon iskuri iskee - nalli sytyttää ruudin - nykyaikaisissa patruunoissa nalli on osa patruunaa, mutta suustaladattavien aikakaudella se oli erillinen osa, joka painettiin nallitapin päähän
 • nallipesä = hylsyn kannassa oleva syvennys, johon nalli asetetaan
 • niippausura = luodissa oleva ura, johon hylsyn suu puristetaan
 • nivelpalkkilukko = lukkokoneisto, jossa tavallisesti viritysvivun liikuttaman sulkukappaleen etuosa laskeutuu alas paljastaakseen patruunapesän takapään

 • O
 • ogivaali = luodin kärkiosan kaarevaa muotoa kuvaava termi
 • oravapaukku = oravanpyyntiä varten kevyesti ladattu haulikonpanos
 • osavaippaluoti = puolivaippaluoti
 • osumaenergia = liike-energia, joka luodilla on sen osuessa maaliin
 • ottavuus = haulikon tai patruunan tappokyky

 • P
 • panostaa = panna patruuna tai patruunat aseen patruunapesään tai lippaaseen
 • patruuna = metsästysaseen ampumatarvike - kiväärin hylsy, nalli, ruuti ja luoti - haulikon hylsy, nalli, ruuti, haulilataus ja välitulppa
 • patruunapesä = aseen piipun takapää, tila, johon patruuna pannaan ampumista varten
 • perä = aseen tukki liipaisimesta taaksepäin
 • petaus = tapa, jolla aseen metalliosat on sovitettu tukkiin
 • peurahaulit = suurikokoisia hauleja, joita käytetään tavallisesti kettuja ja villikoiria metsästettäessä, sekä taistelutoiminnassa - eivät nimestään huolimatta ole soveliaita peuran metsästykseen
 • peuraväljä = suurikaliiperinen pyssy
 • pienoiskivääri = 22 lfb-kaliiperinen kivääri (22lfb = lang für Büchsen - engl. 22LR = Long Rifle) - Suomen metsästyslaissa tai -asetuksessa ei puhuta pienoiskivääristä mitään - puhutaan vain rihlatusta luotiaseesta vastapainona rihlaamattomalle aseelle
 • piilukko = pyssyn lukko, jossa sankkipannussa oleva ruuti syttyy hanaan kiinnitetyn piikiven iskun aiheuttamista kipinöistä - sankkipannusta lieska siirtyy sankkireiän kautta panoskammioon - tämä aseen sytytyskoneisto oli laajamittaisessa käytössä 1600 - 1700-luvuilla
 • piipunvalitsin = kaksipiippuisessa, yksiliipaisimisessa aseessa, sekä drillingissä laite, jolla valitaan, mikä piippu laukeaa ensin liipaisinta painettaessa
 • pikaliipaisin = herkistin
 • pikkukaliiperi = luodikon vastakkaisten rihlanharjojen väli
 • pistooliperä = tukin kaulaan muotoiltu lähinnä revolverin kahvaa muistuttava uloke
 • pitkä ase = haulikko tai kivääri - ase, jolla ammutaan perä olkapäätä vasten
 • pitkärekyylimekanismi = itselataava mekanismi, jossa piipun sinkoutuminen laukauksen voimasta taaksepäin lyö lukon auki
 • poraus = supistus - esimerkiksi väljä poraus eli supistus
 • potkaista, potku = rekyyli - ase ponnahtaa taaksepäin, samalla kun luoti lähtee eteenpäin
 • pullonkaulahylsy = patruunan hylsy, jonka suuosa on halkaisijaltaan pienempi kuin muu osa hylsyä - tällä tavalla saadaan luodin taakse enemmän ruutia, hylsyn kokonaispituuden kasvamatta häiritsevästi
 • pumppumekanismi = aseen mekanismi, joka syöttää patruunan pesään, kun etutukilla tehdään taakse-eteen-liike
 • puoliautomaatti, itselataava = ase, jonka mekanismi lataa uuden patruunan pesään ammutun patruunan kaasunpaineen tai aseen piipun tai erillisen kuormitusmassan liike-energian avulla
 • puolivaippaluoti, osavaippaluoti, avopääluoti = luoti, jonka vaippa on kärjestä auki ja luodin lyijy-ydin näkyvissä - puolivaippaluoti laajenee kudokseen osuessaan
 • putki = aseen piipun sylinterimäinen osa
 • putkilipas = lipas, jossa patruunat ovat peräkkäin, luoti seuraavan kantaa vasten
 • putoama = piipun linjan ja luodin lentoradan välinen pystysuora etäisyys
 • putoamiskulma = tähtäyslinjan ja luodin lentoradan välinen kulma
 • päästää vireestä = vapauttaa aseen iskuri

 • R
 • ranskalainen herkistin = yksiliipaisinherkistin
 • rasvalaukaus = laukaus, joka ammutaan, kun aseen piipussa on öljyä tai rasvaa - rasvalaukaus rasittaa aseen lukkoa, ja sen osuma poikkeaa muista laukauksista
 • rataslukko = varhainen aseiden laukaisukoneisto, jossa karhennettu kiekko pyörähtäessään sinkautti siihen varren päässä nojaavasta rikkikiisun palasesta kipinäsuihkun, joka sytytti sankkiruudin
 • reikätähtäin, diopteri = tähtäin, jossa jyvä ja maalin tähtäyspiste näkyvät reiän läpi
 • reikäpääluoti = luoti, jonka kärjessä vaipassa on reikä
 • rekyyli, potku = aseen ponnahtaminen taaksepäin, kun se laukaistaan
 • reunahaulit = tiheän osumakuvion ulkopuolella lentävät, usein supistuksissa litistyneet, hitaat haulit
 • rihla, rihlaus, rihlaura = luotiaseen piipun sisäpinnalla oleva kierteinen ura, joka saattaa luodin pituusakselinsa ympäri pyörivään liikkeeseen

 • Metsästäjä

  All rights reserved
  *Kuva - klikkaa kuvasta iso - Copyright © Flickr/Tuomas Karppinen
  Kuva käytetty luvalla.


 • rihlakko = rihlattu metsästysase, kivääri tai luodikko - (huom. haulikkorihla on yhdistelmäase, jossa on kaksi piippua - toinen on rihlattu luotipiippu ja toinen haulipiippu)
 • rihlanharja = piipun sisäpinnan rihlojen väliset osat = rihloja leikattaessa rihlaurien väliin jäävät harjanteet - vastakkaisten rihlanharjojen väli on ns. pikkukaliiperi - rihlan harjat pureutuvat luotiin ja saavat sen pyörimään pituusakselinsa ympäri, jolloin se vakautuu eikä lähde pyörimään poikittain
 • rihlannousu = rihlan kierteen kulma - ilmoitetaan lukuna, joka ilmaisee, monenko senttimetrin tai tuuman matkalla rihla tekee täyden kierroksen - ts. rihlannousu ilmoittaa, kuinka monta kierrosta rihlaus on ehtinyt suorittaa tietyllä matkalla - tyypillinen rihlannousu on 1/14 (yksi kierros 14 tuuman matkalla = yksi kierros/355 mm)
 • rihlanpohja = rihlauran pohja, syvin kohta - vastakkaisten rihlanpohjien etäisyytenä mitataan ns. isokaliiperi
 • rihlata = tehdä rihlat aseen piippuun
 • rihlaura, rihla = piipun sisäpintaa leikkaamalla tai pakottamalla tehty, spiraalimaisesti kiertävä ura
 • rihva, niuha = pienikaliiperisen pyssyn vanha nimitys - n. 6,5 - 7,5 mm:n piilukkopyssy
 • rinnakkaispiippuinen ase = kaksipiippuinen ase, jossa piiput on sijoitettu rinnakkain eli vierekkäin
 • ristikko = kiikaritähtäimen linsseihin kaiverretut tai liimatut mustat viivat - ristikoita on useita eri malleja, tähtäyspiste on kuitenkin aina ristikon viivojen tai niiden oletettujen jatkeiden leikkauspiste
 • rumpulipas = lipas, jossa patruunat ovat spiraalinmuotoisessa urassa
 • runkolukko = taittuvien aseiden yleisin lukkotyyppi - runkolukon koneiston osat kiinnittyvät lukkorunkoon, vrt. sivulukko

 • S
 • sankki = vanhojen tuliaseiden lukossa oleva ontelo tai kolo ruutia varten
 • savuton ruuti = nitroselluloosapohjainen ajoaine, joka korvasi mustan ruudin 1800-luvun lopulla
 • selektiivinen ejektori = ejektori, joka heittää hylsyt, muttei ampumattomia patruunoita
 • sieppolukko = piilukon varhainen versio, jossa tulirauta ja sankkipannun kansi olivat kaksi eri osaa
 • sileäpiippuinen ase = tuliase, jota ei ole rihlattu, esimerkiksi musketti tai haulikko
 • sinistys = aseen metalliosien pintakäsittely
 • sisäballistiikka, aseballistiikka = ballistiikan osa, joka tarkastelee patruunan palamista ja ammuksen käyttäytymistä aseen piipussa
 • sisäinen hajonta = osumakuvion aseesta aiheutuva hajonta
 • sisäpiippu = halkaisijaltaan suureen, lähinnä haulikon piippuun pantava piippu, jolla voidaan ampua pienikaliiberisia ammuksia
 • sivulukko = sivulevyihin asennettu irrotettava taittuvapiippuisen aseen mekanismi - tavallisesti kaksipiippuisissa haulikoissa ja kivääreissä käytetty koneisto, jossa molemmat laukaisukoneistot on sijoitettu omiin lukkokilpiinsä ja upotettu tukin molemmille puolille kehyksen taakse
 • sivusuunnan säätö = aseen takatähtäimeen tehdyt säädöt, joiden avulla pyritään kompensoimaan tuulen vaikutusta, luodin kiertopoikkeamaa jne.
 • sivuvääryys = aseen tukin taivutus sivuun piipun linjasta, oikeakätiselle ampujalle takaa katsottuna oikealle
 • slaksi = täyteinen
 • stuukkari = haulipatruunoiden käsinlatausväline, jolla hylsyn etureuna käännetään ja etulappu kiinnitetään
 • sulkuasento = tila, johon lukkokoneisto asettuu/asetetaan ennen ammuntaa - tällöin lukko on lukittu kiinni
 • sulkukappale = se osa lukosta, johon patruunan kantaosa ammuttaessa nojaa ja joka sulkee piipun takapään ammuttaessa - takaaladattavat aseet jaetaan eri lukkotyyppeihin sulkukappaleen toimintatavan perusteella
 • sulkuolake = kiväärin lukon ulkonema, joka vastaa lukkorunkoon ja pitää lukon suljettuna
 • sulkuväli = sulkukappaleen ja lukon tai patruunan tukipisteen välinen etäisyys - mitataan tavallisesti joko hylsyn reunan etuosasta, vyökannan etureunasta tai olkapäästä
 • supistus = haulikon piipun tuskin erottuva läpimitan pienentyminen ennen piipunsuuta - supistus tehdään piipun suuhun 50 - 100 mm:n matkalle - supistuksella aikaansaadaan tiiviimpi kuvio kuin sylinterimäisellä piipulla, eli sillä säädellään hauliparven hajontaa - hajonta ilmoitetaan prosenttilukuna, joka kertoo kuinka monta haulia latauksesta on osunut halkaisijaltaan 75 cm ympyrän sisäpuolelle 35 m:n etäisyydeltä - prosenttiluvut eri supistuksilla ovat: - sylinteriporaus 40% - parannettu sylinteri 50% - neljännessuppea 55% - puolisuppea 60% - 3/4 suppea 65% - täyssuppea 70% - mittoina ilmaistuna, esimerkiksi täyssuppea piippu on supistetulta osaltaan 12 kaliperin haulikossa 1 mm kapeampi kuin piipun halkaisija millimetreissä, joka 12 kaliiperisessa aseessa on 18,2 mm
 • suunopeus = lähtönopeus
 • suustaladattava = ampuma-ase, johon lataus pannaan piipun suun kautta
 • sylinteri = haulikon piippu, jossa ei ole supistusta
 • sylinterilukko = tavallisesti koko pituudeltaan sylinterin muotoinen osa aseessa, joka sisältää sulkukappaleen ja iskurin ja joka liikkuu piipun suuntaisesti - lukon liikerata on pidempi, kuin käytetyn patruunan koko pituus, ja se soveltuu hyvin lippaan kanssa käytettäväksi - lukko avataan joko nostamalla ja vetämällä lukkotapista, tai pelkästään vetämällä lukkotapista suoraan taaksepäin
 • sylinterilukko, edestä lukittuva = sulkuolakkeet on sijoitettu lukon etuosaan, ja lukkoa suljettaessa ne lukittuvat joko lukon kehykseen tai piipun jatkeeseen työstettyihin koloihin heti patruunapesän takapuolelle
 • sylinterilukko, taakse lukittuva = sulkuolakkeet on sijoitettu lukon takaosaan, ja ne lukittuvat lukkokehyksessä lipaskuilun taakse työstettyihin leikkauksiin
 • syttymätön = patruuna, joka ei laukea tai laukeaa vasta pienen ajan kuluttua - vaarallinen
 • sytytysneulakoneisto = välivaihe matkalla nallilukosta patruuna-aseisiin - pitkä sytytysneula tunkeutui paperista käärityn patruunan sisään ja iski patruunan sisällä luodin kantaan upotettua nallia, sytyttäen ruudin

 • T
 • taittosalpa, avainvipu = salpa, jolla taittuva ase avataan
 • takaaladattava, takaa ladattava = ampuma-ase, jolla ammutaan patruunoita, ja joka ladataan piipun takapäästä
 • takaaladattava nallilukkoinen ase = 1800-luvulla käyttöön tullut varhainen takaaladattava asetyyppi, joka laukaistiin erilliseen, lukon ulkopuolelle sijoitettuun nallitappiin asennetun nallin avulla
 • tankolipas = lipas, jossa patruunat ovat päällekkäin
 • tappura = aseenpuhdistuksessa käytettävä pellava, hamppu tms.
 • tappuralunttu = yleensä hampun tai pellavan puhdistusjätteestä valmistettu nuora, jolla sytytettiin sankkiin asetettu ruuti
 • tuhkahaulit = hyvin pienet, alle 2 mm läpimittaiset haulit
 • tukinkaula = tukin kapea osa liipaisimen takana, osa, johon oikeakätinen ampuja tarttuu oikealla kädellä
 • tukki = aseen perinteisesti puusta tehtävä osa, joka voi olla muutakin materiaalia - tukki voi olla yksi- tai kaksiosainen
 • tuliase = tappava ase, joka käyttää ruudin pakokaasuja työntääkseen piippua myöten liikkeelle ammuksen tai ammuksia
 • tuliluikku, luikku = alkeellinen ase
 • tyhjäveto = liipaisimen laukaisun jälkeinen takaveto
 • tähdätä = suunnata ase maaliin tähtäinten avulla
 • tähtisupistus = haulikon hylsyn seinämien tähtimäinen taitos hylsyn suun sulkemiseksi
 • tähtäin = aseen osa tai varuste, jonka avulla ase suunnataan maaliin
 • tähtäinkiikari = kiikaritähtäin
 • tähtäys, sihti = aseen suuntaaminen maaliin tähtäinten avulla - aseen piipun tai tähtäinten osoittama suunta
 • tähtäyskeppi = keppi josta otetaan tukea ammuttaessa
 • tähtäyskisko = haulikon piipun päällä oleva, yleensä karhennettu kisko, johon jyvä on kiinnitetty
 • tähtäyslinja = linja aseen tähtäimien kautta tähtäyspisteeseen
 • tähtäyspiste = se kohta maalissa, johon tähtäin suunnataan
 • täysvaippaluoti, kokovaippaluoti = luoti, jonka vaippa peittää luodin kärjen ja koko luodin, takapäätä lukuunottamatta - suuri läpäisykyky, koska luoti ei laajene osuessaan - käytetään pääasiassa sotilaspatruunoissa
 • täyteinen, läventäyteinen, piipuntäyteinen = haulikolla ammuttava, piipun halkaisijan suuruinen ammus

 • U
 • ulkoballistiikka, rataballistiikka = ballistiikan osa, joka tarkastelee ammuksen lentoa piipunsuun ja maalin välillä
 • ulosheittäjä = osa, jonka tehtävänä on heittää tyhjä hylsy ulos aseesta
 • ulosvetäjä = kiväärin lukon osa, joka poistaa hylsyn tai patruunan pesästä

 • V
 • vaihtoliike = yksiliipaisimisen aseen liipaisimen palauttaminen eteen laukaisun jälkeen, jotta toinen piippu voidaan laukaista
 • vaippa = luodin ydintä ympäröivä, sitä kovempi metallikerros eli metallikuori - valmistettu tavallisesti kuparista, tombakkista, kuparin ja nikkelin seoksesta tai teräksestä - vaipan sisäpuolella oleva ydin on valmistettu tavallisesta lyijyseoksesta - vaippamateriaali on riittävän kovaa, kestääkseen rihlojen aiheuttamat rasitukset nopeuksissa, joissa ne repisivät lyijystä valmistetun luodin - vaippa voi myös jakaa ytimen kahteen osaan, H-vaippa
 • vapaaporaus = patruunapesässä olevan patruunan luodin ja rihlojen ylimenokartion välissä oleva sileä osuus - mitä lyhyempi vapaaporaus, sitä tarkempi ase
 • varmistin = aseen osa, joka estää laukeamisen, vaikka liipaisinta painettaisiinkin - eli siis mekaaninen laite, jonka tarkoitus on estää aseen laukeaminen vahingossa - varmistin voi olla sormella käytettävä, automaattinen (esim. lipasvarmistin) tai jotain näiden väliltä (kuten kahvavarmistin)
 • vasara = jousen avulla eteenpäin heilahtava osa, jonka liike siirtyy iskurin tai iskupiikin kautta nalliin
 • vierlinki = nelipiippuinen yhdistelmäase - kaksi hauli- ja kaksi luotipiippua - luotipiiput yleensä eri kaliiperia, iso ja pieni
 • vipulukko = aseen lukkoa liikutetaan aseen alapuolella tai sivulla olevalla, kaaren muotoista rataa liikkuvalla viritysvivulla
 • välitulppa = muovinen, huopainen tms. tulppa haulipatruunan ruuti- ja haulilatausten välissä - tehtävänä on estää palamiskaasujen ja paineen tunkeutuminen haulipanokseen ja sen läpi
 • väljyys = kaliiperi

 • X
 • X. = täyssuppea
 • XX. = kolmeneljännessuppea
 • XXX. = puolisuppea
 • XXXX. = parannettu sylinteri

 • Y
 • yhdistelmäase = ase, jossa on sekä hauli- että luotipiippu tai -piippuja - myös ase, jossa on erikaliiperisia luotipiippuja
 • yksiliipaisinherkistin, ranskalainen herkistin = herkistin, joka viritetään liipaisinta eteen työntämällä
 • ylimeno = luodikon patruunapesän edessä oleva rihlaamaton piipun osa, jossa luoti on ennen laukaisua
 • yläkannike = aseen etutukissa tai piipussa oleva hihnalenkki
 • Lunttulukko
  Orava Lunttulukkoinen metsästyskivääri

  Ase on valmistettu Birminghamissa noin vuonna 1690. Birmingham Museum and Art Gallery. Klikkaa kuvasta iso.
  Orava Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva Copyright Birmingham Museum and Art Gallery
  *** tunturisusi.com linkit ***