Sika
Sika maatalousnäyttelyssä Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/acetonic
Sika, lihava

DRAMATIIKKAA MENNEILTÄ WUOSISADOILTA!

Paljon kaikenlaista on aikain kuluessa pantu susihukkapoloisen kontolle, sellaista, mitä se ei ole todellakaan tehnyt!

Seuraawa tositapahtuma toimii hywin esimerkkinä siitä, kuinka siankin katoaminen ensiksi pantiin suden syyksi, waikka toisin, ihan toisin oliwat asiat tässä jännitysnäytelmässä menneet...

Sika katosi keskellä talwea ja luultiin sen tulleen suden syömäksi - mutta se olikin 12 wiikkoa Wännilän rusthollin perunakuopassa!

Seuraawaa outoa tapausta täällä nykyjään kummastellen tarinoitaan. Wiimis joulukuun 3:na päivänä katosi muka yksi sika Knaapin rusthollista Kankolan kylässä! Tätä elikkoa haettiin ja tiedusteltiin saman ajan jälkimmäisinäkin päiwinä; mutta tyhjään. Siitä pääteltiin, että sikaparka oli susien omaksi joutunut! Ja asia jätettiin sille päälle. Mutta eipä niin ollukkaan; sillä tämän kuun 24:nä päivänä löydettiin sika eläwänä naapurin eli Wännilän rusthollin peruna-kuopasta, johon oljilla peitetyltä suulta ei helposti sisälle nähnyt.

Tällä tawalla warustetussa, wahwalta lumihangelta peitetyssä kuopassa oli sika parka siis oleskellut noin 12 wiikkoa! Saawillinen perunoita oli mennyt wiikkoonsa, eipä olisi ollut juuri pidemmäksi aikaa pottuja.

Kuopasta ylös wedettynä ja wielä pelehtineenä kertoi sian löytänyt poika, mitä tuolla maan alla oli nähnyt - ja sikaparka autettiin näin kuolemasta elämään!

Mitähän tuo kolmenkuukautinen aresti, oleskelun loppupuolla warmaanki oli ollut varsin tukalaa...?
Sikapossut

The art showed at these pages are © by Doug Lehnhardt and used with permission.
Wildlife Paintings and Prints by Doug Lehnhardt


Jälkitarkastelua

Tämä erikoinen episodi ja urhean sian selviytymistarina kertoo selkeää kieltään tuon menneen ajan elinolosuhteista.

Sian kannalta nousee esiin muutamia kysymyksiä: kuinka sika sai harhailla ulkona joulukuussa ja pääsi siten putoamaan tuohon perunakuoppaan? Minkälaisesta perunavarastosta oli kyse, kun siellä ei käyty kolmeen kuukauteen?

Suhteessa tuon ajan susisattumuksiin nousee tarkasteluun eräs seikka: esitetään ihmettelyjä ja arvailuja sen suhteen, että miksi sudet tulivat tuolloin asutuksen tuntumiin? On tunnettava 1800-luku - jotta voi tehdä oikeita päätelmiä! Tämä yksi ainut pieni tapahtuma todistaa, että jossakin takapihalla hangen alla saattoi elellä sika kolme kuukautta, pitäen varmasti ääntä ja lähettäen hajuja, jotka taatusti herättivät huomiota muussa luomakunnassa, sudet siinä mukana - vaikka ihmiset eivät mitään huomanneetkaan. Ennen kaikkea se kertoo selkeää kieltään siitä, että jos joku tai jokin katosi, niin katoaminen helposti pantiin suden syyksi, kun muuta selitystä ei löydetty.

"Susi sen söi ja hukka vei!" - oli tuon ajan käytetty iskulause! Siksi historiaa tuolta ajalta on tarkasteltava hyvin kriittisesti; ei riitä aina se, että aikalaiskerronta esittää suden syylliseksi - todellisuus saattaa olla jotakin ihan toista, kuten tässäkin, tämän urhoollisen sian tapauksessa näemme!
Susi Canis lupus
Susi Canis lupus Creative Commons
Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Gunnar Ries
*** www.tunturisusi.com ***