Susi (Canis lupus)

"Hämärän laskeutuessa, juuri kun olin saanut askareeni toimitettua, ne tulivat. En nähnyt niitä pimeässä, mutta ne olivat lähellä. Susien kuoroulvonta halkaisi jääkylmän ilman: minä jähmetyin ihastuksesta. Kuuntelin ja yritin kuvitella niitä metsässä.

Sulje silmäsi. Näetkö ne? Pää takakenossa, silmät kiinni, kuonot kohti taivasta, suu vähän auki, mustat huulet erillään. Niiden hengityshuurut näkyvät kylmässä ilmassa. Kuinka monta niitä on? Kuulostaa siltä kuin metsä olisi täynnä susia. Laumassa on varmaan kymmenen taikka viisitoista yksilöä. Kuoro jatkoi muutaman hetken. Tuijotin pimeään metsään äänen suuntaan, sudet lopettivat äkisti ja mieleni jäi kunnioituksen valtaan".
(Jim Brandenburg: Veljemme susi).

Susi Canis lupus

Susi jolkottaa
Siperianhuskyvaljakko
Koira ja koirasusi
Koira
Koirasusi

Siperianhusky.net
Sudet netissä
Luonto-Liiton susiryhmä
Suurpedot.fi
WWF Susi

Susipentu
Susipentu

Valkoinen arktinen susi


Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Tambako the Jaguar
Susi Canis lupus

ERITTÄIN UHANALAINEN LAJI

Susi luokitellaan uusimmassa vuonna 2010 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuusraportissa, Punaisessa kirjassa, (Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010, Pertti Rassi, Esko Hyvärinen, Aino Juslén & Ilpo Mannerkoski (toim.), 2010) erittäin uhanalaisten (EN, Endangered) lajien joukkoon. Luokitus säilyi samana, jollainen se oli ollut vuonna 2000. Tämä luokittelu noudattaa IUCN:n, eli Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton uhanalaisuusluokituksia. Maassamme susi on rauhoitettu poronhoitoalueen eteläpuolella, ja EU:ssa se on ns. tiukasti suojeltu laji.

Luokituksen mukaisesti suteen kohdistuva uhka aiheuttaa sen, että sudella on erittäin suuri uhka hävitä luonnosta. Luokittelun perusteena on susikannan pieni koko. Uhanalaisuuden syy ja uhkatekijä susikannalle on metsästys. Erityisen uhkaavaa on salametsästys, jota tapahtuu kaiken aikaa.

Susi Canis lupus

Punaisessa kirjassa suden kohdalla on taulukossa uhanalaisuuden syytä ja uhkatekijöitä selittävä kirjain P, jonka selite: Pyynti: metsästys, kalastus ja laiton tappaminen, myös esimerkiksi muiden eläinten jääminen kalanpyydyksiin. Punaisen kirjan mukaan tahaton tai tahallinen pyynti on jatkossakin merkittävä uhka suurille nisäkkäille, ja siihen tarkemmin puuttumalla voidaan edistää suurpetokantojen elinvoimaisuutta.

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji. Etenkin, kun susien määrä kääntyi vuonna 2007 jyrkkään laskuun. Kun susiemme määrä vuoden 2006 lopussa oli arviolta 250 - 270 sutta, oli susia vuoden 2013 alussa enää 120 - 135.

Salakaatojen määrä noin 300 sutta aikavälillä 2001 - 2013

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti arvioi tutkimuksessaan susikantamme kehitystä. Vuosien 1998 - 2006 välisenä aikana susipopulaation vuotuinen kasvuvauhti oli 12 % kun taas vuosien 2006 - 2010 välisenä aikana populaatio hupeni keskimäärin peräti 15 % per vuosi (Kojola ym. 2011). Susikannan taantuma viittaa laittoman tappamisen olevan keskeisin susikannan kehitykseen vaikuttava tekijä Suomessa (Kojola ym. 2011).

Selittämätön hävikki on edellä mainitun tutkimuksen mukaan 194 sutta pelkästään vuosina 2006 - 2011. Siinä on otettu huomioon luontainen kuolleisuus 104 sutta, pyynti- ja poikkeusluvilla tapetut sekä onnettomuudet, joissa on kuollut 116 sutta ja ilmitulleet salakaadot, joita kyseisellä aikavälillä on ollut 18.

Tuohon edellämainittuun 194 suteen lisätään Tunturisuden perusaritmetiikalla huolellisesti tekemät arviot vuosien 2001 - 2005, sekä vuosien 2012 - 2013 salakaadoista. Nämäkin perustuvat kuitenkin julkisuuteen annettuihin tilastotietoihin. Tässä yhteydessä huomioidaan, että edelleen viimeisten parinkin vuoden aikana susia on salakaadettu noin 20 vuodessa, eli 40 kahden viimeisen vuoden aikana. Jos susiamme on salakaadettu vuosina 2001 - 2005 vain noin kymmenkunta vuodessa - mikä on alakanttiin suoritettu arvio - päästään näin laskien kuitenkin yhteensä noin 100 suteen, aikajaksoilla 2001 - 2005 ja 2012 - 2013. Kokonaismääräksi muotoutuu aikavälille 2001 - 2013 194 + 100 = noin 300.

Kettu Vulpes vulpes

Koiraeläimet aakkosjärjestyksessä

Amazoniankoira * Andienkettu * Atamarankettu * Bengalinkettu * Brasiliankettu * Darwininkettu * Dingo * Eteläafrikankettu * Etiopiansusi * Falklandinkoira * Fennekki * Harjasusi * Harmaakettu * Hiekkakettu * Isoandienkettu * Juovasakaali * Kaliforniankettu * Kettu * Kit fox * Kojootti * Korsakki * Korvakoira * Kultasakaali * Laulava uudenguineankoira * Mustatäpläkettu * Naali * Pampakettu * Preeriakettu * Punasusi * Ravustajakoira * Sahelinkettu * Savannikoira * Suokoira * Supikoira * Tiibetinkettu * Vaippasakaali * Viidakkosusi *

Sudenpentu

Lähteinä www.ymparisto.fi, RKTL, IUCN ja Metsähallitus.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat tällä sivulla Copyright Tambako the Jaguar
Susi Canis lupus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä, ja alla Copyright © Flickr/ucumari


Susista englanniksi

Wolf Song of Alaska

International Wolf Center
Wolf Haven International

Wolf Park


Tunturisuden susisivujen lähteitä

Hannu Hautala, Reijo Heikkinen: Kalevalaista luontoa - Articmedia 2009.
Suomen susikannan hoitosuunnitelma - Maa- ja metsätalousministeriö 2005.
Erkki Pulliainen: Suomen suurpedot - Tammi 1974.
Erkki Pulliainen: Petoja ja ihmisiä - Tammi 1984.
Kaarina Kauhala: Koiran villit sukulaiset - WSOY 2000.
Leena Vilkka: Eläinten tietoisuus ja oikeudet : kettutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa - Yliopistopaino 1996.
Leena Vilkka: Susi luonnossa ja kulttuurissa - Biofilos 2008.
Jim Brandenburg: Veljemme Susi - Unohdettu lupaus - Gummerus 1993.
Veli Lyytikäinen, Hannu Luotonen, Ilari Uotila, Juho Kotanen ja Timo J. Hokkanen: Pohjois-Karjalan suurpedot - Erämaisen luonnon ja ihmisen rinnakkaiseloa itäisimmässä Suomessa - Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2004.
Jukka Bisi: Suomalaisen susikonfliktin anatomia - Oulu 2010.
Erkki Pulliainen, Lassi Rautiainen: Suurpetomme karhu, susi, ahma, ilves - Arcticmedia 1999.
Lassi Rautiainen: Villi itä - Wild east. Wild ost. Articmedia 2007.
Jouko Teperi: Sudet Suomen rintamaiden ihmisten uhkana 1800-luvulla - Suomen historiallisen seuran julkaisu "Historiallisia tutkimuksia 101", 1977.
Pentti Mäensyrjä: Hukka huutaa - Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1974.
Dogs: Their Fossil Relatives & Evolutionary History, a book on the biology, fossil history, and evolutionary relationship of Canidae with rich illustrations by Xiaoming Wang, Richard H. Tedford, and Mauricio Anton.

Sekä lukuisat muut kirjat, lehdet ja nettilähteet, joista mainintoja sivuilla tekstien yhteydessä.


Susi Canis lupus
Sudenpennut
Kesän sudenpennut

Sudenpentujen kesäisiä keppileikkejä.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Tambako the Jaguar
*** www.tunturisusi.com ***