Susi
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Flickr/Bob Haarmans
*Kuva oikealla Copyright Copyright © Flickr/f.svehla


SUSIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

Sudet tappavat poroja, koiria, lampaita ja muitakin kotieläimiä aiheuttaen näin samalla taloudellista vahinkoa.

Suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamat vahingot

Vuoden 2013 suurpetovahingot olivat 8,5 miljoonaa euroa. Kaikista vuoden suurpetovahingoista 94 prosenttia oli porovahinkoja. Porotaloudelle koitui lähes kahdeksan miljoonan euron vahingot.

Vuotta aiemmin porovahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa. Nousua ovat aiheuttaneet erityisesti lisääntyneet ahmavahingot.

Ahman tappamia poroja ilmoitettiin lähes 3600, joka oli lähes tuhat poroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Ahman aiheuttamat vahingot olivat 68 prosenttia kaikista suurpetojen aiheuttamista porovahingoista.

Sudet tappoivat 351, karhut 584 ja ilvekset 856 poroa. (MMM 30.4.2014)

Susien aiheuttamat vahingot 2014 - sudet vahingoittivat tai tappoivat 27 koiraa

Susien vuonna 2014 suoraan poronhoidolle aiheuttamien vahinkojen määrä on laskennallisesti noin 690 000 euroa.

Suden aiheuttamat muut vahinkotapaukset 46 kpl suhteessa porovahinkotapausten määrään 460 kpl ovat aika vähäisiä (10%).

Korvaussummissa susien kotieläimille aiheuttamat vahingot ovat noin 98 000 euroa eli noin 12 % kaikista susien aiheuttamista vahingoista. Korvaussumma on vahinkotapausten määrään nähden aika suuri johtuen lähinnä suden tappamaksi tai raatelemaksi joutuneiden yksittäisten metsästyskoirien korkeahkosta hinnasta.

Vuonna 2014 (17.12.2014 mennessä) kirjattujen koiravahinkojen keskimääräinen korvaussumma oli n. 2850 euroa/koiravahinko (yhteensä 77 000 euroa). Sudet vahingoittivat tai tappoivat 27 koiraa. (Maa- ja metsätalousministeriö, Muistio 17.12.2014)
Susi Canis lupus

Susivahinkojen ennaltaehkäisy

Maa- ja metsätalousministeriö kirjasi vuonna 2005 laatimaansa susikannan hoitosuunnitelmaan, että julkisten varojen käytön painopistettä muutetaan susivahinkojen korvaamisesta susivahinkojen ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyn keinoiksi suunnitelmaan kirjattiin mm. susiaitojen jakaminen niitä tarvitseville, kun suojattavan omaisuuden arvo on suurempi kuin aidan hinta. Samassa kannanhoitosuunnitelmassa todetaan, että kannanhoidon perustavoite on varmistaa suden suotuisa suojelutaso.

Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä ihan toteutunut, vaan valtio on ensisijaisesti korvannut erityisesti porotaloudelle tulleita vahinkoja - eikä käyttänyt varoja eteläisemmän Suomen karjatiloilla ennaltaehkäisyyn. Kauniista lupauksista huolimatta susiaitojen saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Myös laumanvartijakoirien käyttö on osoittautunut hyväksi suojaksi susia vastaan - ja niidenkin kustannusten voi katsoa olevan susiaitojen tapaan osa tätä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lähteet
Maa- ja metsätalousministeriö 23.4.2013 - Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen maksamiseen täysimääräisenä
Suurpedot.fi
Sami Lyytinen: Ministeriö unohti susivahinkojen ennaltaehkäisyn
Suomen susikannan hoitosuunnitelma
Susi juomassa
Susi juomassa Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Bob Haarmans
*** www.tunturisusi.com ***