Susi
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Flickr/Bob Haarmans
*Kuva oikealla Copyright Copyright © Flickr/f.svehla


SUSIEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

Sudet tappavat poroja, koiria, lampaita ja muitakin kotieläimiä aiheuttaen näin samalla taloudellista vahinkoa.

Suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamat vahingot

Suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamat vahingot olivat yli 7,3 miljoonaa euroa. Suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 93 prosenttia oli porovahinkoja.

Vahingot vuonna 2012 - 993 susien aiheuttamaa poro- ja 48 koiravahinkoa

Vuonna 2012 susien jäljiltä löydettiin 993 tapettua poroa, edellisenä vuonna vastaava luku oli 919 poroa.

Susien aiheuttamassa vahinkokertymässä näkyy 20 suden kiintiön täyttyminen jo alkutalvesta 2012. Vaikka 15 suden lisäkiintiö annettiin 7.3.2012, ehtivät sudet tappaa siihen mennessä 220 poroa. Vastaavan tilanteen välttämiseksi metsästysvuodelle 2012 - 2013 ei asetettu ollenkaan kiintiötä susille poronhoitoalueelle.

Korvattuihin vahinkoihin sisältyi 48 susien, 8 ilveksen ja 2 karhun tappamaa tai vahingoittamaa koiraa. Koiravahingot olivat 32 prosenttia suurpetojen aiheuttamista viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahingoista. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 27 suden, 7 ilveksen ja 3 karhun aiheuttamaa koiravahinkoa.
Susi Canis lupus

Susivahinkojen ennaltaehkäisy

Maa- ja metsätalousministeriö kirjasi vuonna 2005 laatimaansa susikannan hoitosuunnitelmaan, että julkisten varojen käytön painopistettä muutetaan susivahinkojen korvaamisesta susivahinkojen ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyn keinoiksi suunnitelmaan kirjattiin mm. susiaitojen jakaminen niitä tarvitseville, kun suojattavan omaisuuden arvo on suurempi kuin aidan hinta. Samassa kannanhoitosuunnitelmassa todetaan, että kannanhoidon perustavoite on varmistaa suden suotuisa suojelutaso.

Tämä ei ole kuitenkaan käytännössä ihan toteutunut, vaan valtio on ensisijaisesti korvannut erityisesti porotaloudelle tulleita vahinkoja - eikä käyttänyt varoja eteläisemmän Suomen karjatiloilla ennaltaehkäisyyn. Kauniista lupauksista huolimatta susiaitojen saaminen on osoittautunut vaikeaksi. Myös laumanvartijakoirien käyttö on osoittautunut hyväksi suojaksi susia vastaan - ja niidenkin kustannusten voi katsoa olevan susiaitojen tapaan osa tätä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Lähteet
Maa- ja metsätalousministeriö 23.4.2013 - Talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen maksamiseen täysimääräisenä
Suurpedot.fi
Sami Lyytinen: Ministeriö unohti susivahinkojen ennaltaehkäisyn
Suomen susikannan hoitosuunnitelma
Susi juomassa
Susi juomassa Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Bob Haarmans
*** www.tunturisusi.com ***