Tunturisuden sivut
Apassi MUSIIKKIA PREERIALLA JA KAUPUNGEISSA

Villin Lännen musiikin voisi esittäjiensä mukaan jakaa kahteen ryhmään. Intiaanien eli alkuperäiskansojen musiikki, joka edustaa kansanmusiikkiperinnettä ja maahanmuuttajien mukanaan tuoma musiikki.

Musiikki Intiaanimusiikki

Musiikki Country ja cowboy


Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva oikealla Copyright Bob McCuaig
*Kuva sivun alareunassa Lännen muusikot tänä päivänä - kuva Copyright tkellyphoto


Intiaanityttö
Villi Länsi
*** tunturisusi.com linkit ***