Aapinen

Aapisten kuvittajat

Aapisessa kuvitus on hyvin tärkeässä asemassa. Kuvitus tukee aapisen tekstejä ja tekee aapisesta lapselle mielenkiintoisen, opettavaisen, hauskan ja houkuttavan. Aapisen kuvat painuivat helposti ikiajoiksi mieleen, koska muuten kuvia oli menneinä aikoina kirjoissa vähän. Mitä suurin määrä merkittäviä taiteilijoitamme on aikojen myötä kuvittanut aapisia. Eräiden taiteilijoiden kohdalla aapisten kuvittaminen on ollut heidän keskeisintä työtään.

Martta Wendelin (23.11.1893 - 1.3.1986)

Tunnetuimmista taiteilijoista Martta Wendelin on kuvittanut sadunomaisen tyylin mukaisesti useita aapisia, joita Suomen kouluissa on luettu vuosikymmenten ajan. Aapisissaan Wendelin kuvasi aakkoskirjaimet erikseen ja niitä kehystivät opettavaiset kuvat. Kuvissa lapset tekevät kotitöitä tai läksyjä, mukana näkyy eläimiä.

Wendelinin kuvittamista aapisista merkittävimpänä voidaan pitää Linda Pylkkäsen aapista Kodin ja koulun ensimmäinen kirja (Otava 1931). Kirjan viimeinen, 16. painos otettiin vuonna 1950. Tätä Wendelinin kuvittamaa aapista luettiin siis kouluissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan, ja sen kuva- ja aatemaailma välittyi samanlaisena suoraan isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle.

Wendelinin kuvittamia aapisia ovat myös Valistuksen J.K. Santalan Aapinen (1932) sekä Salo-Somerkiven Meidän lasten aapinen (1962). Wendelinin kuvittamia aapiskirjoja, Valistuksen ja Otavan, luettiin rinnan. Ensimmäinen niistä ilmestyi vuonna 1931 ja viimeinen vuonna 1962. Wendelin kuvitti myös suuren määrän koulun muita lukukirjoja ja uskontokirjoja. Niinpä juuri herkimmässä ja vastaanottavimmassa iässään olevat suomalaiset jakoivat saman kuvamaailman, Martta Wendelinin kuvat, runsaasti yli kolmen vuosikymmenen ajan.
Kuva-aapinen
Kuva-aapinen

All rights reserved
*Kuvat Copyright © vaula
Käytetty luvalla.


Arnold Tilgmann (1902 - 1978)

Kuvissa yllä aapinen, jonka kuvituksen on toteuttanut suomalainen Arnold Tilgmann. Sveitsissä syntynyt Arnold Tilgmann oli sekä kuvittaja, että mainos- ja pilapiirtäjä. Hän oli myös oopperalaulaja ja liikemies. Tilgmann perusti talvisodan jälkeen taidekustantamo Oy Paletti Ab:n, joka julkaisi muun muassa lastenkirjoja, pelejä, värityskirjoja sekä myös Tilgmannin itse suunnittelemia postikortteja. Arnold Tilgmann piirsi kaikkiaan yli 1 500 erilaista postikorttia.

Arnold Tilgmannin yritys alkoi julkaista Suomessa 1950-luvulla Pecos Billiä ja Tex Willeriä, kahta elämää suurempaa lännensarjakuvalehteä.
Lukeva lapsi

Tuntemattoman taiteilijan työ.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © TJRutkowski


Rudolf Koivu (24.12.1890 - 11.10.1946)

Myös Rudolf Koivu kuvitti useampia aapisia. Hän kuvitti oppikirjamateriaalia 1910-luvulta lähtien. Pääosan koulukuvistaan Koivu teki vasta 30- ja 40-luvuilla. Vuonna 1951 WSOY julkaisi Kaisa Hälisen toimittaman kirjan Suomen lasten aapinen. Se oli uudistettu laitos vuoden 1929 kirjasta. Hertta Tirrasen mukaan Koivun kuvitus aapiseen on valmistunut jo vuonna 1940. Esimerkiksi opittavat sanat, ruutu ja raita, hän on tuonut esiin tytön puvussa ja lattian räsymatossa. Hänen aapiskuvissaan koti luo turvallisuutta ja yksityiskohdat edistävät viihtymystä ja hyvän olon tunnetta.

Rudolf Koivu oli kaikissa kuvissaan ennen kaikkea mielikuvituksen siivittämä taituri. Realisti hän ei ollut. Niinpä, kuvatessaan aapiskirjoja varten arkisia tapahtumia, hän turvautuu ihannoivaan esitystapaan. Myös Wendelin kuvasi suomalaista perhettä Koivun lailla vailla realismia, mutta hänen ihanteellinen kuvansa oli kuitenkin juurevampi ja eläytyvämpi, kuin Koivun.

Rudolf Koivun kuvittamia aapisia ovat: Aukusti Salo: Meidän lasten aapinen (Otava 1935), J.K. Santala: Alakansakoulun aapinen (Valistus 1941), A. Penttilä: Karjalan lasten aapinen (Otava & Valistus 1942), K.V. Jussila: Pikkuväen kuva-aapinen (WSOY 1943), A. Salmela: Satuaapinen (Otava 1947), Kaisa Hälinen: Suomen lasten aapinen (Uudistettu laitos WSOY 1951) ja Aukusti Salo & Urho Somerkivi: Meidän lasten aapinen (Otava 1962).
Ateria savolaisessa talonpoikaistalossa
Ateria savolaisessa talonpoikaistalossa - Venny Soldan-Brofeldt.
Creative Commons - *Kuva Copyright © Public domain
Aapisen kuvittajia

Asmo Alho (2.8.1903 Helsinki - 26.10.1975)

*PENTTILÄ, Aarni: Aapiskukko. Laatinut Aarni Penttilä. Kuvittanut Asmo Alho. 9. painos. Gummerus 1954. 1. painos ilmestynyt 1938.

Otto Behrens

*LUKEMISEN alkuoppi eli Aapinen. Kotia ja kiertokoulua varten. Toimittanut Herman Ojala. Kuvittanut Otto Behrens ym. 16. lyhennetty painos. WSOY 1919. 1. painos ilmestynyt 1890.

Eric O. W. Ehrström (5.2.1881 Helsinki - 11.19.1834 Helsinki)

*SETÄLÄ, E. N. - Veikon ja siskon aapiskirja 1 : aakkoset. Laatinut E. N. Setälä. Kuvittanut linoleumikaiverruksilla Eric O. W. Ehrström. Koulupainos. Otava 1930. 1. painos ilmestynyt 1929.

Alexander Federley (12.7.1864 Turku - 17.11.1932)

*LASTEN lukukirja : oppikirja koulua ja kotia varten. Toimittanut Alli Nissinen. Kuvittanut Alexander Federley ja Wilhelm Meyer. Nuottiliite Anna Sarlin. 5., täydellisesti uudistettu painos. WSOY 1916. 1. painos ilmestynyt 1899.

*KUVA-AAPINEN : lasten ensimmäistä opetusta varten : suppeampi laitos. Toimittanut Kustaa Kuusela. Kuvittaja Alexander Federley. 17. painos. Tampereen Paperiteos 1924. 1. painos ilmestynyt 1904.

Esther Hjélt-Cajanus

*AAPINEN. Tavallisen vinokirjoituksen mukaan. Toimittanut Herm. Niemi. Kuvittanut Esther Hjélt-Cajanus. 4. painos. Otava 1915. 1. painos ilmestynyt 1902.

*KODIN ja koulun ensimäinen kirja : Herm. Niemen aapisen mukaan. Toimittanut H. Genetz. Kuvittaja Ester Hjelt-Cajanus. 7. painos. Otava 1917. 1. painos ilmestynyt 1904.

Eeli Jaatinen (10.12.1905 Tampere - 24.11.1970 Helsinki)

*HAAVIO, Martti: Iloinen aapinen. Laatineet Martti Haavio, Aili Konttinen, Ohto Oksala. Kuvittanut Eeli Jaatinen. 14. muuttamaton painos. WSOY 1955. 1. painos ilmestynyt 1937.

Veli Kalima (26.5.1894 Aura - 22.8.1968 Kangasniemi)

*SUOMEN lasten aapinen : alakansakoulun lukukirja 1. Toimittaneet F. A. Hästesko, Jaakko Laurila, Juho Jussila, Severi Kantola. Kuvittanut Veli Kalima. Maalaiskuntien liitto 1929.

Maija Karma (11.12.1914 Mikkeli - 23.10.1999 Helsinki)

*HAAVIO, Martti: Kultainen aapinen. Laatineet Martti Haavio, Aale Tynni, A. Hinkkanen. Kuvittanut Maija Karma. 3. painos. WSOY 1958. 1. painos ilmestynyt 1956.

Kristiina Koivu

*MIETTINEN, Mervi: Toisin sanoen 1A : aapinen. Laatineet Mervi Miettinen ja Auli Hakulinen. Kuvittanut Kristiina Koivu. Työryhmässä mukana Aila Palvo, Raija Tervomaa, Sirkka Vääriskoski. 9. painos. Weilin + Göös 1980. 1. painos ilmestynyt Tammi, 1972.

Erkki Koponen (27.12.1899 Helsinki - 25.6.1996)

*HAAVIO, Martti: Kotiaapinen. Laatineet Martti Haavio, Aili Konttinen, Ohto Oksala. Kuvittanut Erkki Koponen. 18. painos. WSOY 1963. 1. painos ilmestynyt 1937.

Heljä Lahtinen (11.4.1925 Helsinki - )

*KUOSMANEN, Paavo: Opin lukemaan : lasten aapinen. Laatineet Paavo Kuosmanen, Liisa Merenkylä, Pentti Merenkylä. Kuvittanut Heljä Lahtinen. 8. painos. Valistus 1971. 1. painos ilmestynyt 1962.

Usko Laukkanen (27.2.1930 Helsinki - 5.1.2000 Helsinki)

*SOMERKIVI, Urho: Lasten oma aapinen. Laatineet Urho Somerkivi, Hellin Tynell, Inkeri Airola. Kuvittanut Usko Laukkanen. 7. painos. Otava 1964. 1. painos ilmestynyt 1958.

Jukka Lemmetty (19.2.1950 Kouvola - )

*ILOINEN aapinen : pienaakkoset. Laatineet Hannele Huovi, Mervi Wäre ja Markku Töllinen. Kuvittanut Jukka Lemmetty. 14. painos. Weilin + Göös 2003. Uudistettu laitos. 1. painos ilmestynyt 1990.

Wilhelm Meyer (6.6.1844 Tukholma - 10.11.1944)

*LASTEN lukukirja : oppikirja koulua ja kotia varten. Toimittanut Alli Nissinen. Kuvittanut Alexander Federley ja Wilhelm Meyer. Nuottiliite Anna Sarlin. 5., täydellisesti uudistettu painos. WSOY 1916. 1. painos ilmestynyt 1899.
Aarne Nopsanen (17.2.1907 Lahti - 23.9.1990 Lahti)

*PENTTILÄ, Aarni: Karjalan lasten aapinen. Laatinut Aarni Penttilä. Kuvittanut Rudolf Koivu ja Aarne Nopsanen. Otava 1942.

Maija Ranta

*AAPINEN. Laatineet Tuire Harjola, Helena Linna, Paula Mäkipää, Leena Vuorensola. Kuvittanut Maija Ranta. 4. painos. WSOY 1990. 1. painos ilmestynyt 1987.

T. K. Sallinen (14.3.1879 Nurmes - 18.9.1955 Helsinki)

*TARKIAINEN, Viljo: Aapinen. Laatinut V. Tarkiainen. Kuvittanut T. K. Sallinen. 3. painos. Valistus 1921. 1. painos ilmestynyt 1910.

Tini Sauvo

*AAPISKUKKO - Laatineet Mervi Miettinen ym. Kuvittanut Tini Sauvo. Toimittanut Sirkka Varstala. 2. painos. Weilin + Göös 1982. 1. painos ilmestynyt 1981.

Franz Schatzlmayr

*SOMERKIVI, Urho: Aapinen. Laatineet Urho Somerkivi, Hellin Tynell, Annikki Lehtonen. Kuvittanut Franz Schatzlmayr. 3. painos. Otava 1973. 1. painos ilmestynyt 1972.

Helga Sjöstedt (8.2.1908 Tampere - 29.10.1979 Helsinki)

*KEMILÄ, Dagmar: Luen ja kerron. Laatineet Dagmar Kemilä ja Paavo Kuosmanen. Alakansakoulun luku- ja puheaapinen. Kuvittanut Helga Sjöstedt. 7. painos. Valistus 1956. 1. painos ilmestynyt 1950.

Lätäkön luona leikkivä poika

"Lätäkön luona leikkivä poika" - Venny Soldan-Brofeldt.

Venny Soldan-Brofeldt (2.11.1863 - 10.10.1945)

*PAKKALA, Teuvo: Aapinen : kuvallinen. Laatinut Teuvo Pakkala. Kuvittanut Venny Soldan-Brofeldt ym. 2. painoksen (1910) näköispainos. Otava 1984. 1. painos ilmestynyt 1908.

*HEINÄMAA, Siviä: Aapinen. Laatinut Siviä Heinämaa. Kuvittanut V. Soldan-Brofeldt. 9. painos. WSOY 1936. 1. painos ilmestynyt 1928.

Elina Vanninen (19.12.1942 - )

*KUNNAS, Kirsi: Aikamme aapinen. Laatinut Kirsi Kunnas apunaan työryhmä: Veli Nurmi, Seija Nöjd ja Kyllikki Röman. Kuvittanut Elina Vanninen. 3. painos. WSOY 1971. 1. painos 1968.
Aapinen

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright © sweetjessie


Aapiskuvituksen historiaa

Painotekniikan teknisellä tasolla on suuri merkitys siinä, että miltä kirja näyttää ja miten sitä on voitu kuvittaa. Alkuaikojen vaatimaton painotekniikka asetti suuria rajoituksia aapistenkin kuvitukselle.

Kirjoja on kuvitettu jo hyvin varhain. Aapisen kuvituksessa voidaan erottaa kaksi pääkategoriaa: koristeet, joilla on lähinnä esteettinen, kirjan ulkoasuun vaikuttava tehtävä ja kuvat, joiden tarkoitus on pedagoginen, mutta samalla myös esteettinen. Erilaisia aapisen kuvituksessa käytettyjä koriste-elementtejä edustivat alkuaikoina alkukirjainkoristeet eli initiaalit, otsikkokoristeet eli friisit, alku- ja loppukoristeet eli vinjetit ja erilaiset ornamenttikuviot. Näitä viljeltiin aapisissa 1500-luvulla.

Vanhimpia aapisten kuva-aiheita ovat kirjainten yhteyteen liitetyt, oppimista helpottavat kuvat ja symboliikkaan liittyvät kuvat. Näistäkin kahdesta, ensinmainittuja on esim. 1520-luvun saksalaisissa aapisissa. Vuoden 1533 aapisessa on I-kirjaimen yhteydessä siilin (saks. Igel) kuva. Vuotta myöhemmin ilmestyneessä aapisessa on O-kirjaimen kohdalla kuva hevosesta ajajineen. Ajaja hoputtaa hevostaan, sanoen "Oho!"

Kristilliseen symboliikkaan perustuu aapisen kuvista aapiskukkoaihe. Kukko on kulkenut mukana aapisen kuvituksessa niin kauan, kuin sitä vain pystytään jäljittämään. Kukon kuva näyttää liittyvän niin läheisesti aapisen sisältöön, että sitä voidaan pitää aapisen sisältämän opin symbolina. Vanhin säilynyt kukonkuva on vuoden 1578 puolalaisessa aapisessa.

Lähteet
Liisa Kotkaheimo: Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa - Aapisen sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa - Joensuu 1989
Sanoma Pro Oy - Eija Lehtiniemi, sisältöpäällikkö
Suomalaisia aapisia Agricolasta nykyaikaan - Lastenkirjainstituutti, Tampere
Historiallinen Sanomalehtikirjasto
Koulumuseo
Mikael Agricola-säätiö: Mikael Agricola
Ulla-Maija Vilmi: Aapinen alkoi Agricolasta
Postimuseo: Aapisiin liittyy muistoja/Inkeri Airola
Vantaan Lauri: Aapinen vie aikamatkalle/Sisko Vuorinen
Opettaja.fi - Marja Welin: Aapinen kuvaa aikaansa
Tuusula.fi - Martta Wendelin - ABC - Kissa kävelee
Tuula Karjalainen: Ikuinen sunnuntai - Martta Wendelinin kuvien maailma - WSOY
Marja Salonen, Maria Laukka: Rudolf Koivu - Weilin+Göös
Koululaisia
Koululaisia.
*Kuva Copyright Designed by Freepik.
*** tunturisusi.com linkit ***