Tunturisuden sivut
Leikittelyä

Kuvanveisto on ollut tärkeä osa taidekulttuuria jo antiikin ajoista alkaen. Kuvassa yllä lapset leikkivät veistosten parissa Kiovassa, Ukrainassa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Viktor K.