Tunturisuden sivut
Enkeli
ENKELIT

Mitä enkelit ovat

Enkelit (kreik. angelos, sanansaattaja) ovat siivekkäitä, ylimaallisen kauniita ja sädehtiviä olentoja, joille on säädetty monenlaisia tehtäviä. Enkelten alkuperä on uskonnossa ja raamatussa. Raamatun mukaan enkelitkin ovat luotuja olentoja. Tyypillinen kristinuskon enkeli on jossakin ylhäällä, ehkäpä istumassa ihan pilvellä, taikka lentämässä, kuitenkin taivaassa - ja katselee sieltä alas lempeästi hymyten. Enkeleissä on jokin selittämätön tenho ja lumo, joka valtaa ja haltioittaa ihmiset enkelien läheisyydessä. Enkelit rakastavat ihmisiä - ja monet ihmiset rakastavat enkeleitä.

Enkelillä on kaikki hengelliset kyvyt: ymmärrys (älykkyys), (moraalinen) tahto ja tunne, mutta suurempina ja täydellisempinä kuin ihmisellä. (2 Piet. 2:11). Enkelit voivat liikkua paikasta toiseen tavattoman nopeasti, koska ne ovat vapaita ruumiin lihallisista kahleista, siksi niille on symbolisesti kuvattu taiteessa siivet. Pyhyydessään ja luontonsa sekä ominaisuuksiensa puolesta enkelit muodostavat eräänlaisen keskiasteen ihmisen ja Jumalan välillä. Ainainen oleminen hyveessä, läheinen ja katkeamaton yhteys Jumalaan, palava rakkaus Jumalaan ja toisiinsa sekä tehokas osallistuminen ihmisten pelastamiseen ovat enkelien ilon ja iankaikkisen autuuden lähteitä. (Ortodoksi.net)

Serafit kerubit valtaistuimet

Serafit

Serafit, arvojärjestyksessä korkeimmat, kuusisiipiset enkelit, ympäröivät Jumalan valtaistuinta laulaen lakkaamatta: Pyhä, Pyhä, Pyhä. He ovat rakkauden, valon ja tulen enkeleitä.

Kerubit

Kerubit ovat kiintotähtien varjelijoita, taivaallisten aikakirjojen pitäjiä, tiedon tuojia. Talmudissa kerubit yhdistetään pyörien arvoasteeseen, joista käytetään myös nimitystä ophanim. Heistä ylimpiä ovat Ofaniel, Rikbiel, Zofiel ja ennen lankeemustaan Saatana.

Valtaistuimet

Valtaistuimet tuovat meille Jumalan oikeuden. Toisinaan heitä nimitetään pyöriksi, ja juutalaisten Kabbalassa he ovat sotavaunuja eli Merkabah. Salatieteellisessä Zohar-teoksessa pyörät arvotetaan serafien yläpuolelle, mutta toiset lähteet samaistavat heidät kerubeihin, joten tässä kohdin vallitsee sekaannus. Ylin enkeliruhtinas on Orifiel eli Zabkiel eli Zafiel.
Enkeli

"Amour voltigeant sur les eaux" - William-Adolphe Bouguereau (1825 - 1905).

Vallat arkkienkelit enkelit

Vallat

Vallat eli henkivallat ovat uskonnon suojelijoita. Nisrokh on Miltonin mukaan ruhtinaista ensimmäinen, ja eri lähteissä heistä on nimetty myös Requel, Anael ja Cerviel.

Arkkienkelit ja enkelit

Arkkienkelit ja enkelit ovat ihmisten ja kaikkien fyysisten olentojen suojelijoita.

Enkeli

"Enkeli" - Sandro Botticelli (1445 - 1510).
Enkelityypit - angelologia

Enkelit ovat ihmisen mukana kaikkialla, sodassa, rauhassa ja rakkaudessa. Erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin on olemassa erilaisia enkelityyppejä, joita jossakin klassisessa jaottelussa on kahdeksan. Enkeleitä on langenneista enkeleistä ja suojelusenkeleistä kerubeihin ja serafeihin, jotka edustavat enkelimaailman ylintä kastia.

Serafeilla on erityisiä ominaisuuksia, kuten kuusi siipeä. Neljällä siivellään serafit suojautuvat Jumalan kirkkaudelta, kahta siipeään ne käyttävät lentämiseen. Serafien ainoana, erityisenä tehtävänä on Jumalan ylistys. Serafit ovat valon, tulen ja rakkauden enkeleitä.

Teologiaan kuuluva tieteenhaara angelologia on erikoistunut tutkimaan enkeleitä.

Enkeli

Herruudet hyveet voimat

Herruudet

Herruudet eli herraudet säätelevät enkelien velvollisuuksia. Heidän kauttaan tulee julki Jumalan kaikkivaltius. He käyttävät valtansa merkkinä valtakunnanomenaa tai valtikkaa, ja heprealaisen perimätiedon mukaan heistä korkein on nimeltään Hasmal tai Zadkiel.

Hyveet

Hyveet tekevät ihmeitä maan päällä. He antavat armon ja urhoollisuuden.

Voimat

Voimat estävät demoneita alistamasta maailmaa valtaansa tai sitten he hallitsevat demoneita tai kenties (Paavalin mukaan) he ovat itsekin pahoja. Ertosi, Sammael tai Canael (lähteestä riippuen) on Voimien päällikkö.
Madonna ja lapsi
Enkeli
Langennut enkeli

Langennut enkeli ei vain elä itse pahuudessa, vaan pyrkii houkuttelemaan ihmisiä synnin ja turmion poluille. Langennut enkeli ("helvetin enkeli") voikin olla usein jopa kauniimpi ja viekottelevampi, kuin hyvä enkeli. Siksi hänen ja hänen pahojen henkiensä, demonien vastustaminen on monille ihmisille ylivoimaista. He sortuvat irstauden ja synnin pimeille poluille, sinne, missä itse Saatana hallitsee ja on kuningas.

Raamatussa kerrotaan langenneesta enkelistä, Saatanasta. Joidenkin tutkijoiden mukaan Ilmestyskirjan 12. luvun viiteen ensimmäiseen jakeeseen sisältyy eräänlainen Saatanan minihistoria. Tämän mukaan Saatanan langetessa muitakin enkeleitä liittyi häneen. Pahuuden alkuna oli vallanhalu, tottelemattomuus Jumalan suunnitelmia kohtaan. Saatanalle on annettu erilaisia nimiä: mm. Lucifer, Perkele, Belsebub (suomeksi "kärpästen herra" eli "saastan herra"), Paholainen, Kiusaaja.

Filippino Lippi

"Neitsyt esittäytyy Pyhälle Bernardille" - yksityiskohta - Filippino Lippi (1457 - 1504).

Enkelien rajoituksia ja erityisiä kykyjä

Enkelit eivät koskaan ole olleet ihmisiä, kuolleet ihmiset, vainajien henget eivät siis pääse enkeleiksi. Molemmat - niin enkelit kuin ihmisetkin - ovat rajallisia olentoja, riippuvaisia Jumalasta ja vastuussa Jumalalle kaikista teoistaan. Enkeleille on annettu kyky ilmestyä ihmisille näkyväisessä hahmossa ja he voivat esiintyä ihmisinä. Yksikään enkeleistä ei ole kaikkivoipa vaan kaikki ovat rajallisia. Enkelien voima on aina Jumalasta lähtöisin ja he käyttävät voimaansa Jumalan edustajina, eivät koskaan omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

Enkeleistä käytetään Raamatussa joskus myös nimitystä Jumalan pojat, silti enkelillä ei ole sukupuolta, he eivät synnytä uusia enkeleitä eivätkä mene avioon (Matt. 22:30). Enkelien voimat ylittävät ihmisten voimat ja he ovat älykkäämpiä kuin ihmiset sekä kuolemattomia. Ruumiittomina enkeleillä ei ole mitään tarpeita, eivätkä he vanhene tai kuole. (Ortodoksi.net)

Enkeli

"Neitsyt, lapsi ja enkelit - Tondo Corsini" - yksityiskohta - Filippino Lippi (1457 - 1504).

Andrean enkelit Andrean enkelit
Andrean enkelit

"Madonna, lapsi ja enkelit" - Andrea della Robbia (1435 - 1525).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat - Copyright © Sailko


Tunturisusi Della Robbiat Tunturisuden sivuilla.

Staglieno

"Enkeli" - Staglienon hautausmaa - Giovanni Scanzi (1840 - 1915).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Chiara saffioti
Enkeli

"Enkeli ilmestyy Johannekselle" - Alonzo Cano (1601 - 1667).

Enkeli

Flaamilainen Hugo van der Goes (1430 - 1482) on maalannut kuvan, jossa syntyneen Jeesuksen ympärillä on paljon pyhimyksiä ja enkeleitä. Klikkaa kuvaan, niin että näet koko maalauksen.

Enkeli

"Madonna ja lapsi enkelten ja pyhimysten ympäröimänä" - yksityiskohta, Domenico Ghirlandaio (1449 - 1494).

Pietarin enkelit

Pyhä Pietari ja enkelit Vatikaanissa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Fr Lawrence Lew, O.P.


Habakkuk ja enkeli

"Habakkuk ja enkeli" - Gian Lorenzo Bernini (1598 - 1680).

Enkelit

"Taivaaseenastuminen" - Filippino Lippi (1457 - 1504).
Enkelien hyvyys

Jos ajattelemme eettisesti käsitettä hyvyys, niin emme voine kuvitella mitään suurempaa hyvyyttä, kuin on se, mitä enkelit edustavat. Enkelithän eivät toimi koskaan itsekkäästi, vaan ainoastaan muiden hyväksi ja parhaaksi. Enkelit ovat paitsi hyviä, myös puhtaita, neitseellisiä ja viattomia.

Alunalkaen kaikki enkelit on luotu hyviksi. Aikojen saatossa eräät enkeleistä ovat sortuneet pois hyvyyden poluilta, heihin kuuluvat langenneet enkelit.

Muita enkeleiden ominaisuuksia

Enkelit eivät ole kuten ihmiset, mutta niillä on samoja ominaisuuksia. Enkelitkin ovat yksilöitä omine ratkaisuineen ja vastuussa tekemisistään Jumalalle. Enkeleillä on ihmisten tapaan myös älykkyys, tunteet ja moraalinen tahto. Enkelit ovat viisaita ja kykenevät tuntemaan paitsi surua, myös iloa ja riemua. Ihmisiin verrattuna enkelit edustavat korkeampaa luokkaa.

Enkelit eivät ole Jumalan sijaisia, vaan hänen palvelijoitaan ja sanansaattajiaan. Enkelit ovat pyhiä ja kuolemattomia.

Enkelit eivät voi mennä keskenään naimisiin ja saada enkelilapsia. Eivätkä enkelit myöskään voi mennä avioon ihmisen kanssa.

Enkelit ovat näkymättömiä, mutta voivat halutessaan ilmestyä valitsemalleen ihmiselle. Raamatussa kerrotaan useista tällaisista enkeleiden ilmestymisistä tuomaan jotakin tärkeää sanomaa tai viestiä. Näitä enkelin ilmestymisen kokeneita ovat esimerkiksi Aabraham, Hagar, Loot, Jaakob, Mooses, Bileam, Gideon, Manoah, Elia, Jesaja, Hesekiel, Sakarja, Daniel, Sakarias, Maria, Joosef, Pietari, Paavali ja Johannes.

Andrean enkelit

"Marian taivaaseenottaminen" - yksityiskohta, Andrea della Robbia (1435 - 1525).

Tunturisusi Della Robbiat Tunturisuden sivuilla.

Arjen enkelit

Nykypäivä on tuonut keskellemme suuren kirjon erilaisia enkeleitä, joita voisi nimittää arjen enkeleiksi. He ovat seurassamme aina ja voimme kohdata tällaisen, elämäämme sanomattomasti ilahduttavan enkelin mitä tavallisimmissa tilanteissa, keskellä arjen hyörintää. Arjen enkeliä ei ole aina helppoa erottaa ihmisestä - sillä sanotaanhan jo monista ihmisistäkin, että he ovat kauniita, kuin enkelit. Se on suurin kauneuden ylistys, joka ihmiselle voidaan antaa.

Kerubi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva lasimaalaus kirkon ikkunassa, Georgia, USA - Copyright Mark Strozier


Kerubit

Kerubit ovat pieniä ja pulleita poikaenkeleitä, joilla usein on hyvin vakava ja mietiskelevä ilme. Tällaisen, meille tutun ulkomuodon kerubit ovat saaneet erityisesti barokkitaiteilijoilta, jotka maalasivat kerubeja runsaasti töihinsä.

Kerubit mainitaan usein erityisesti raamatun Vanhassa testamentissa.

Kerubeilla on tärkeä tehtävä, sillä ne ovat Jumalan lähimpiä seuralaisia ja palvelijoita ja kuuluvat serafien kanssa enkelihierarkian korkeimpiin kasteihin. Voiman ja ylevyyden kerubit ovat Jumalan valtaistuimen vartijoita ja erikoislähettiläitä.

Risti ja enkeli

Risti ja enkeli - Havanna, Kuuba.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Peter


Tobit ja Rafael

"Tobit ja Rafael" - Andrea della Robbia (1435 - 1525).

Tunturisusi Della Robbiat Tunturisuden sivuilla.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Sailko
Final Angel
Enkelit

2000 vuotta sitten Raamatussa enkelit olivat miespuolisia. Heillä ei ollut silloin siipiä, kuten on kuvassa yllä 2000-luvun poikaenkelillä.
All rights reserved
*Kuva - Copyright - All rights reserved:
© deviantART.com/yamename
- Used with permission.
Tunturisuden sivut
Neitsyt Maria, Jeesus, kolme enkeliä ja Johannes Kastaja - firenzeläinen taidemaalari Domenico Ghirlandaio (1449 - 1494)
*** tunturisusi.com linkit ***