Tunturisuden sivut
Kuva yllä, valtavana keskellä Amphicoelias, taustalla joukko stegosaureja eli harjaliskoja (Stegosaurus) ja etualalla juoksevat pienet petodinosaurukset, (Tanycolagreus). Jura Park, Puola.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Kazimierz Mendlik

Amphicoelias

Maailman ehkä suurin, eli sekä pisin, että painavin dinosaurus.

Amphicoelias oli myöhäisjurakaudella, 161,2 - 145,5 miljoonaa vuotta sitten elänyt sauropodi, jonka pelkän selkärangan palasen paleontologi Edward Drinker Cope löysi vuonna 1878. Selkärangan palasella oli mittaa 1,5 metriä ja sen arvioitiin olleen kokonaisena 2,4 - 2,6 metriä korkea. Mitään muita fossiileja ei juuri tästä lajista ole koskaan löydetty.

Siksi voikin olla niin, että maailman suurin, sekä pisin että painavin dinosaurus on ollutkin Argentinosaurus. Fossiilisten jäänteiden vähyyden vuoksi Amphicoeliasin kokoa ei kyetä varmuudella määrittämään.

Amphicoelias

All rights reserved
*Kuva - Copyright
© Flickr/Ken Trossen
- Used with permission.

Koon arviointia

Erilaisin matemaattisin lähestymistavoin ovat useat paleontologit yrittäneet määrittää Amphicoelias fragillimuksen kokoa tämän selkärangan palasen koon mukaan ja päätyneet siihen, että dinosauruksen pituus olisi suurimpien arvioiden mukaan voinut olla 52 - 62 metriä ja paino 130 - 150 tonnia.

Lantion kohdalta korkeutta olisi ollut yhdeksän metriä ja jos eläin on jaksanut kohottautua takajaloilleen, on sen pää voinut kurotella nojausasennossa ainakin 25 metrin korkeudessa. Amphicoelias on voinut olla suurin koskaan elänyt maaeläin, myös painonsa puolesta.

Suvusta mainitaan kaksi lajia, Amphicoelias altus ja Amphicoelias fragillimus - näistä ensimmäinen on hieman pienempi ja jälkimmäinen tämä suuri jättiläinen. On silti mahdollista, että kyseessä on saman lajin eri kokoiset yksilöt.