Tunturisuden sivut
Creative Commons - Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright Ministerio de Ciencia

Argentinosaurus huinculensis "Argentiinanlisko" (Nimesivät Bonaparte ja Coria vuonna 1993)

Argentiinan titanosauri, joka titaanien joukossa voittaa raskaimpana painossa lähes kaikki muut jättiläiset liki sadan tonnin painollaan. Se on siis nykytietämyksen mukaan kamppailemassa pisimmän ja painavimman dinosauruksen asemasta. Sen kanssa samaa kokoluokkaa on ollut Amphicoelias fragillimus. Kumpi näistä dinosauruksista on ollut isompi selvinnee vasta sitten, jos niiden täydellisempiä fossiileja onnistuttaisiin löytämään lisää. Argentinosauruksesta on löydetty vain 1,3 metriä pitkä selkänikama ja lähes kaksi metriä pitkä reisiluu - näiden perusteella on määritelty sen koko.

Argentinosaurus huinculensis

Jättiläisen jalka - suurta massaa kannattelemassa olleet jalat luustoineen ovat olleet varsin valtavat.

Creative Commons - Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright James Emery


Argentinosaurus huinculensis

Creative Commons - Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright deviantART/karkemish

Argentinosauruksen pituus 40 m. Paino 80 - 100 tonnia. Eli keski-liitukaudella 97 - 94 mvs. Löytöpaikka Etelä-Amerikka: Argentiina. Lahko Saurischia. Heimo Titanosauridae.

Argentinosaurus

Jättiläisen perspektiivistä!

Argentinosauruksen luuranko kuvastelee hyvin sitä, millaiselta maailma näyttää jättiläisen perpektiivistä - ja miltä ihmiset olisivat ylhäältä näyttäneet, jos heitä olisi dinosaurusten aikana ollut.

Creative Commons - Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Claudia Scholz


Dinosaurukset

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
Kuva Copyright Magda-50...away


Argentinosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Rasmus Skov Larsen
*Kuva alla - Copyright © MathKnight
Argentinosaurus