Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat yllä Copyright Andrew Borgen

Dilophosaurus - "Kaksiharjalisko" (Nimesi Welles vuonna 1970)

Ensimmäinen suuri varhaisjurakauden petosaurus. Dilophosaurus wetherilli löydettiin ensi kertaa vuonna 1942 Arizonasta varhaisjurakauden kerrostumista.

Molemmin puolin sen kalloa oli parilliset, puoliympyrän muotoiset luuharjanteet. Toisin sama asia ilmaisten: kuonolla kulki kaksi luista helttaa, jotka ylsivät silmien taakse.

Luuhelttojen käyttötarkoitusta ei tunneta, mutta se tiedetään, että niiden rakenne oli hyvin hauras ja niissä oli matalia onteloita ja reikiä, jotka saattoivat toimia ilmapusseina. Ehkäpä vain uroksilla oli nämä harjanteet ja niillä ehkä mielisteltiin naaraspuolista yksilöä.

Dilophosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Channone Arif


Dinosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Matthew Paulson

Ominaisuuksia

Hampaat olivat terävät, mutta niin ohuet, että Dilophosaurus ehkä tappoi saaliinsa kynnellisillä raajoillaan leukojen sijasta. Sillä oli neljä sormea. Neljäs sormi oli kuitenkin hyvin pieni eikä sillä ilmeisesti ollut mitään käyttötarkoitusta.

Dilophosaurus oli laumaeläin, joka söi luultavasti enimmäkseen raatoja. Pituus 6 m. Paino 300 - 450 kg. Eli jurakaudella 201 - 189 mvs. Löytöpaikka Pohjois-Amerikka. Lahko Saurischia. Heimo Ceratosauridae.