Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Rasmus Skov Larsen

DINOSAURUSTUTKIJAN SANASTO

Alkio - Munassa tai emon kohdussa kehittyvän eläimen varhaisvaihe.
Amfibinen - Sekä maa- että vesielämään sopeutunut eläin tai kasvi.
Ammoniitit - Sukupuuttoon kuollut eläinryhmä, johon kuuluneet kierukkamaiset äyriäiset olivat sukua tursaille ja mustekaloille. Ne olivat yleisiä mesotsooisen ajan merissä.
Anatomia - Eläimen rakenne.
Ankannokkainen - Dinosaurustyyppi. Niillä oli samanlainen nokka kuin ankalla.
Ankylosaurit - Kasveja syöviä, panssaroituja, linnunlantioisia dinosauruksia.
Araukaria - Havupuusuku, johon kuuluvia kasveja on ollut maapallolla esihistoriallisesta ajasta asti.
Arkosaurit - Suuri matelijaryhmä, johon kuuluivat dinosaurit, pterosaurit, tekodontit ja krokotiilit.
Asteroidi - Suuri kivimöhkäle ulkoavaruudesta. Planeettaa pienempi ja meteoroidia suurempi avaruudessa kiertävä kivikappale.
Bakteeri - Mikroskooppinen eliö, joka voi aiheuttaa sairauden.
Belemniitit - Sukupuuttoon kuollut nilviäisryhmä, jonka eläimillä oli sisäinen kuori.
Biogeografia - Eliömaantiede, eläinten ja kasvien levinneisyyden tutkimus, joka jakautuu eläin- ja kasvimaantieteeseen.

Aquilops americanus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, sarvinaamoihin kuulunut: Aquilops americanus - Copyright Nobu Tamura


Ceratopsia - Sarvinaamat eli sarvidinosaurit. Dinosaurusten yläheimo, jolle oli ominaista päässä olevat sarvet, piikit ja luukaulus.
Dinosaurimorfit (Dinosauromorpha) - Triaskaudella eläneitä "lähes dinosauruksia", kuten Lagosuchus ja Silesaurus.
Dinosaurit eli dinosaurukset - Suuri maalla elävien, pystyraajaisten matelijoiden ryhmä, joka eli noin 230 - 66 miljoonaa vuotta sitten.
DNA - Deoksiribonukleiinihappo. Kaikkien elävien olentojen rakennusaine.
Eliö - Elollinen olio, organismi.
Eroosio - Kallion tai maaperän asteittainen kuluminen.
Evoluutio - Prosessi, jossa eläinten ominaisuudet muuttuvat hiljalleen vuosituhansien kuluessa niin, että syntyy uusia lajeja. Lajinkehitys, eliöiden sukupolvesta toiseen etenevä muutos ja sopeutuminen elinympäristöön.
Evoluutiopuu - Kaavio, josta näkyy lajien ja lajiryhmien välinen evoluutiosuhde.
Fauna - Tietyn alueen, elinympäristön tai geologisen kauden eläimet.
Floora - Tietyn alueen, elinympäristön tai geologisen kauden kasvit.

Dinosaurusten jäljillä

Tuba City sijaitsee Arizonassa, Yhdysvalloissa ja siellä pääsee kulkemaan dinosaurusten fossiloituneilla jäljillä. Jälkiä on sadoittain ja niiden näkeminen on sykähdyttävä kokemus, joka irroittaa ihastuneen hymyn.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Rob Bole


Fossiili - Kivettymä, joka syntyy, kun eläimen tai kasvin osat, tai niiden jättämät jäljet, muuttuvat hiljalleen kiveksi - esihistorialliselta ajalta kivettymänä säilynyt eliö tai sen osa; eläinten luut, hampaat, kuoret tai muut kovat osat muuttuvat kiveksi miljoonien vuosien kuluessa; fossiili voi olla myös eliön jättämä jalan- tai muu jälki, kivettynyt uloste (koproliitti) tai ihon jättämä painauma. Löydettävissä kallioperästä.
Gastroliitit - Lihasmahassa olevat kivet, jotka tehostavat ravinnon hienontamista. Eräät dinosaurit nielivät tarkoituksellisesti pieniä kiviä kovan kasvisravinnon sulattamiseksi lihasmahaan eli kivipiiraan; mahanseinämän lihakset liikuttavat mahakiviä, niin että ne hienontavat sitkeää ravintoa; on löydetty dinosaurusten fossiileja, joiden mahassa on gastroliitteja.
Haaska - Kuollut eläin, raato.
Haaskansyöjä - Eläin, joka syö sairauksiin menehtyneitä tai muulla luonnollisella tavalla kuolleita eläimiä.

Koshisaurus katsuyama

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, hadrosaureihin kuulunut: Koshisaurus katsuyama - Copyright Nobu Tamura


Hadrosaurit - Ankannokkaisia dinosaureja, jotka kukoistivat liitukaudella.
Happosade - Ilmaan sekoittuneet happamat kaasut voivat liueta ilman sisältämään vesihöyryyn ja palata maan pinnalle happosateena, joka vahingoittaa monia eliöitä.
Harja - Eläimen pään päällä oleva töyhtö tai pääkoriste. Voi olla luuta, karvaa, höyhentä tai nahkaa.
Havupuu - Käpyjä kasvattava puu, esimerkiksi kuusi tai mänty. Puu, jonka lehdet ovat ohuita neulasia ja siemenet kiinni kävyissä; suurin osa havupuista on ainavihantia eli ne eivät karista neulasiaan joka vuosi.
Herbivori - Kasvinsyöjä - eläin joka syö pelkästään tai pääasiassa kasveja.
Höyty - Sulassa, molemmin puolin ruotoa olevat ohuet harjakset.
Iknologia - Fossiilien tavoin säilyneiden jalanjälkien ja muiden jälkien tutkimus.
Iktyosaurit - Mesotsooisen ajan merimatelijoita.
Iridium - Metalli, jota on meteoriiteissa ja maapallon ytimessä.

Joukkoekstinktio - Joukkohäviäminen. Suuri määrä eläimiä ja kasveja häviää lopullisesti.
Jurakausi - Mesotsooisen ajan keskimmäinen kausi 205 - 145 miljoonaa vuotta sitten.
Jääkausi - Maan geologisen historian jakso, jolloin lämpötila laski ja suuri osa Maan pinnasta oli jään alla; jääkausia on ollut useita ja jotkin ovat kestäneet miljoonia vuosia; viimeisin iso jääkausi päättyi noin 11 700 vuotta sitten.
Kaikkiruokainen - Eläin joka saa ravintonsa sekä kasveistä, että lihasta (toisista eläimistä).
Karnivori - Eläin, joka saa ravintonsa syömällä lihaa, eli toisia eläimiä, lihansyöjä.
Kasvinsyöjä - Eläin, joka saa ravintonsa kasveista.
Kausi - Geologinen ajanjakso, joka voidaan määrittää senaikaisten eläin- ja kasvityyppien perusteella. Kausi kestää tyypillisesti kymmeniä miljoonia vuosia, ja se voidaan jakaa alakausiksi, epookeiksi ja jaksoiksi.
Koproliitti - Fossiloitunut eli kivettynyt uloste.
Korallit - Merivuokon sukuisia merieläimiä, joilla on kova ulkokuori. Ne muodostavat usein riuttoja.
Kortteet - Alkeellisia kasveja, jotka eivät kuki. Ne olivat yleisiä triaskaudella, ja niitä elää nykyäänkin.
Kurikka - Eräiden dinosaurusten hännänpään nuijamainen paksunnos, jota eläin saattoi käyttää puolustusaseena.

Cynognathus crateronotus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, esihistoriallisen ajan sukupuuttoon kuollut, synapsideihin kuulunut kynodontti: Cynognathus crateronotus - Copyright Nobu Tamura


Kynodontti - Ryhmä nisäkäsmäisiä matelijoita, jotka elivät myöhäiseltä permikaudelta varhaiselle jurakaudelle. Vaikka kynodontit olivat matelijoita, ne eivät olleet dinosauruksia. Ryhmään kuuluivat nykyisten nisäkkäiden esi-isät.
Käpypalmut - Matalia, palmumaisia kasveja, jotka olivat yleisiä mesotsooisella ajalla. Niiden sukulaisia on maapallolla vieläkin.
Lihansyöjä - Karnivori, eläin joka syö pelkästään tai pääasiassa lihaa.
Lihasmaha - Suoliston lihaksikas pussimainen osa, joka hienontaa ravinnon.
Liitukausi - Mesotsooisen ajan kolmas kausi 145 - 65 miljoonaa vuotta sitten.
Linnunlantioiset - Ornithischia-lahko, toinen dinosaurien päätyypeistä. Linnunlantioisilla oli samanmuotoinen lantio kuin nykyisillä linnuilla. Kaikki tämän lahkon dinosaurukset olivat kasvinsyöjiä.
Lisko - Pitkäruumiinen matelija, jolla on yleensä kaksi jalkaparia ja takapäässä kohti kärkeä kapeneva häntä. Liskot ovat yksi nykyisin elävistä matelijaryhmistä.
Liskonlantioiset - Saurischia-lahko, toinen dinosaurien päätyypeistä. Liskonlantioisilla oli samantapainen lantio kuin nykyisillä liskoilla.
Maailmankausi - Geologinen ajanjakso, joka kestää tyypillisesti satoja miljoonia vuosia ja koostuu useista kausista. Esimerkiksi mesotsooinen maailmankausi muodostuu trias-, jura- ja liitukaudesta.
Manner - Suuri yhtenäinen maa-alue.
Marginocephalia - Rajakalloiset. Linnunlantioisten dinosaurusten alaluokka (clade), johon kuuluivat paksu- eli luupäät (Pachycephalosauria) ja sarvinaamat (Ceratopsia).
Matelijat - Vaihtolämpöisiä, suomuihoisia tai kilpien peittämiä selkärankaisia, jotka lisääntyvät yleensä munimalla. Esimerkiksi krokotiilit, käärmeet ja dinosaurukset ovat matelijoita.
Megafauna - Pleistoseeniajan isot eläimet. Myös yhteisnimitys isokokoisille maaeläimille, nykyisinkin eläville.
Mesotsooinen aika - 250 - 65 miljoonaa vuotta sitten vallinnut aika, joka jaetaan trias-, jura- ja liitukauteen. Dinosaurukset elivät mesotsooisella ajalla.
Meteori - Avaruudesta maan ilmakehään saapunut pieni kiven- tai metallinkappale.
Meteoriitti - Maahan asti päässyt meteori.
Mikrobi - Pienenpieni eliö, esimerkiksi bakteeri.
Nikamat - Luita, jotka muodostavat yhdessä selkärangan.
Nilviäiset - Selkärangattomien eläinten ryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi etanat, tursaat ja mustekalat.

Tamaani

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, esihistoriallinen, sukupuuttoon kuollut nisäkäs: tamaani eli kalliomäyrä: Kvabebihyrax kachethicus - Copyright Nobu Tamura


Nisäkkäät - Tasalämpöisiä selkärankaisia, joilla on turkki ja jotka ruokkivat jälkeläisiään maidolla, imettämällä näitä nisistään.
Nodosaurit - Noduulipanssariselät, dinosaurusheimo, jonka edustajilla oli selkäpanssari ja piikkejä, mutta ei häntänuijaa.

Omnivori - Kaikkiruokainen, eli eläin, joka syö sekä eläimiä että kasveja.
Ornitomimidit - Strutsin kaltaisia, nopeasti juoksevia ja pitkäjalkaisia dinosauruksia.
Pachycephalosaurit - Luupäät - dinosauruksia, joiden pään päällä oli hyvin paksu luukupoli.

Paleontologia

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, paleontologia: esihistoriallisia eläinlajeja - Copyright Nobu Tamura


Paleo- - Etuliitteenä entinen, muinainen, alkeellinen.
Paleontologi - Tiedemies, joka tutkii esihistoriallisia kasveja ja eläimiä. Fossiilien tutkija.
Paleontologia - Geologiaan kuuluva tiede, joka tutkii menneiden aikojen kasveja ja eläimiä fossiileista. Paleontologit kaivavat esiin dinosaurusten luita ja kokoavat niitä yhteen.
Paleobotaniikka - Muinaisaikojen kasvien tutkimus, muinaiskasvitiede.
Paleogeografia - Mannerten menneisyyttä tutkiva tiede, joka selvittää mannerten sijaintia, ilmastoa ja ympäristöoloja aikaisempina geologisina kausina.
Paleozoologia - Muinaisaikojen eläinten tutkimus, muinaiseläintiede.
Pangaia - Permikauden lopulla muodostunut jättimanner, joka sisälsi kaikki nykyiset mantereet.
Panssarihait - Sukupuuttoon kuolleita varhaisia kaloja, joilla oli pääpanssari.
Permikausi - Paleotsooisen ajan viimeinen kausi 290 - 250 miljoonaa vuotta sitten.
Peto - Eläin, joka saalistaa ja tappaa muita eläimiä ravinnokseen.
Plankton - Järvissä ja merissä eläviä mikroskooppisen pieniä eläimiä.
Plesiosaurus - Mesotsooisella ajalla eläneitä merimatelijoita.
Pliosaurus - Mesotsooisella ajalla eläneitä merimatelijoita.
Podocarpus - Havupuita, jotka olivat yleisiä mesotsooisella ajalla ja joita on jäljellä nykyäänkin.
Prosauropodit - Dinosaurusten alilahko. Varhaisia, kasveja syöviä dinosauruksia, joita oli maapallolla triaskauden lopulta jurakauden alkuun. Pystyivät kävelemään kahdella tai neljällä jalalla.
Pterosaurit - Lentoliskot. Lentäviä matelijoita, jotka elivät mesotsooisella ajalla ja olivat dinosaurusten läheisiä sukulaisia.
Pussieläimet - Nisäkkäät, jotka hoitavat poikasiaan pussissa; esimerkiksi kengurut.
Raadonsyöjä - Eläin, joka käyttää ravinnokseen kuolleita eliöitä.
Raptorit - Pieniä, nopeasti liikkuvia teropodeja, petoliskoja, joiden kummankin takajalan yksi kynsi oli muita kynsiä paljon suurempi.
Rusto - Luuta pehmeämpi kimmoisa tukikudos, jota on eläinten nivelissä ja eräissä muissa paikoissa.
Saalis - Eläin, jonka toinen eläin tappaa ravinnokseen.
Saalistaja eli petoeläin - Lihansyöjäeläin, joka saalistaa ja tappaa ravinnokseen muita eläimiä.
Sammakkoeläimet - Vaihtolämpöisiä selkärankaisia, jotka elävät maalla ja siirtyvät veteen lisääntymään. Esimerkiksi rupikonna ja vaskitsa kuuluvat sammakkoeläimiin.
Saniaiset - Varhaisia maakasveja, joilla ei ole kukkia. Ne olivat yleisiä mesotsooisella ajalla, ja niitä on vielä nykyäänkin.
Sauropodit - Kasvinsyöjädinosauruksia, jotka liikkuivat neljällä jalalla ja kasvoivat valtavan suuriksi - pitkä häntä ja pitkä kaula.
Sedimentologia - Geologisten kerrostumien eli sedimenttien tutkimus. Sedimenteissä on eliöiden fossiileita.
Selkärangattomat - Eläimet, joilta puuttuu selkäranka; esimerkiksi hyönteiset ja madot.

Nuralagus rex

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, sukupuuttoon kuollut selkärankainen, nisäkäs, jäniseläin: Nuralagus rex - Copyright Nobu Tamura


Selkärankaiset - Eläimet, joilla on selkäranka.
Selkäydin - hermoston ja aivojen välinen hermokudos, joka on selkärangan sisällä.
Sikiö - Kehityksensä varhaisvaiheessa oleva eläinyksilö.
Stegosaurit eli laattaselät - Kasvinsyöjä-dinosauruksia, joiden selässä ja hännässä oli luulaattoja ja -piikkejä.
Stereonäkö - Eläimen kyky suunnata molemmat silmät eteenpäin ja nähdä ympäristö kolmiulotteisena. Näin se pystyy arvioimaan etäisyyksiä tarkasti.
Stratigrafia - Kivikerrostumia tutkiva geologian haara, joka selvittää kerrostumien rakennetta, ikäsuhteita ja muodostumista.
Sukupuutto - Lajin häviäminen maapallolta.
Suojaväri - Ympäristöön sulautuva ihon väri tai kuviointi, joka vaikeuttaa eläimen havaitsemista.

Varanosaurus acutirostris

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, esihistoriallinen, sukupuuttoon kuollut synapsidi, varanosaurus: Varanosaurus acutirostris - Copyright Nobu Tamura


Synapsidit - Varhaisia matelijoita, jotka olivat sukua nisäkkäille.
Systematiikka - Eliöiden moninaisuuden ja keskinäisten suhteiden tutkimus.
Tafonomia - Tiede, joka tutkii, mitä kuolleille eliöille tapahtuu ennen fossiilistumista.
Taksonomia - Eliölajien luokittelu niiden välisten sukulaisuussuhteiden perusteella.
Tasalämpöinen - Eläin, joka pitää ruumiinlämpönsä tasaisena kemiallisten reaktioiden ja lämpöä eristävän ihonsa avulla, ympäristön lämpötilan vaihteluista huolimatta.
Teropodit - Joukko liskolantioisia, kahdella jalalla liikkuvia lihansyöjädinosauruksia. Melkein kaikki lihaa syövät dinosaurukset olivat teropodeja.
Tethysmeri - Meri, joka erotti Gondwanan ja Lauraasian mantereet toisistaan liitukauden keskivaiheilla.
Triaskausi - Mesotsooisen ajan kolmas kausi, joka oli 250 - 205 miljoonaa vuotta sitten.
Troodontit - Liitukaudella eläneitä pieniä, metsästäviä dinosauruksia.
Tsunami - Hyökyaalto, joka johtuu valtameren pohjan liikahtamisesta esimerkiksi maanjäristyksen takia.
Tulivuori - Maan kuoren lävistävä aukko, josta tulee kaasuja ja laavaa.
Vaihtolämpöinen - Eläin, jolla ruumiinlämpö nousee ja laskee ympäristön lämpötilan mukaan.
Vertebrata - Selkärankaiset. Eläimiä, joilla on pääkallo ja nikamien muodostama selkäranka.
Vesikalvolliset - Nelijalkaisia selkärankaisia; niihin kuuluvat matelijat, linnut ja nisäkkäät mutta eivät sammakkoeläimet.
Viikateliskot - Heimon Therizinosauridae dinosaurukset, jotka olivat alunperin lihansyöjiä, mutta kehittyivät kasvinsyöjiksi.

Dinosaurus