Tunturisuden sivut
Kuva yllä, Lourinhân dinosauruspuisto - Portugali.

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright © Amelia Monteiro - Lisbon street photographer
Photo used with permission.
Tunturisusi Katso ylin kuva kokonaisena.


Spinosaurus

Spinosaurus "Okalisko" - suurin petodinosauruksista

Spinosaurus aegyptiacus - Egyptin harjaselkälisko eli myöhäisellä liitukaudella 100 - 95 mvs. Afrikan pohjoisissa osissa, jossa sen fossiileja on löydetty Egyptistä, Tunisiasta, Nigeristä ja Marokosta. Spinosaurus oli suurin kaikista lihaa syöneistä petodinosauruksista, se oli kooltaan valtava. Sen pituus oli 14-17 metriä, kallon pituus 2,5 metriä, painoa oli 8 tonnia, mutta mahdollisesti jopa 20 tonnia. (Painomaksimi 20 900 kg - François Therrien ja Donald Henderson 2007).

Spinosaurus löydettiin jo vuonna 1912 - ensimmäisen fossiilin löysi Ernst Stromer Egyptissä. Hän antoi myös lajille nimen 1915. Tämä luurankofossiili jäi valitettavasti liittoutuneiden pommitusten uhriksi toisessa maailmansodassa. Vasta vuonna 2006 kuultiin, että Spinosaurus on ollut pisin kaikista maalla eläneistä lihansyöjädinosauruksista.

Spinosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright Dinoguy2
Spinosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Andrew Borgen


Kuin krokotiili hirviökalojen metsästäjänä

Spinosaurideille tyypilliseen tapaan myös Spinosauruksella oli pitkä ja kapea kuono. 99 cm pitkä kuono muistutti krokotiilin kuonoa. Sen hampaatkin muistuttivat monella tapaa krokotiilin hampaita ja olivat erilaiset kuin useimmilla muilla teropodeilla. Ne olivat kartiomaiset ja suorat - eivät kaarevat - sekä kevyesti sahalaitaiset. Sen hampaistosta ja kuonosta on päätelty, että se söi pääasiassa kalaa, vaikkakin se on syönyt myös lintuja, kilpikonnia, haaskoja ja saalistanut dinosauruksia.

Krokotiilin kaltaisine kuonoineen ja suurine, vahvakyntisine käsineen Spinosaurukset sopivat ihanteellisesti oman aikansa hirviökalojen metsästämiseen. Ne olivat myös erittäin taitavia metsästäjiä maalla.
Spinosauruksen selkäpurje

Spinosaurus muistutti monella tapaa monia muita teropodeja, esimerkiksi Allosaurusta. Toisin, kuin muilla spinosaurideilla, Spinosauruksen selkärangassa oli luun ympäröimiä okahaarakkeita. Näiden valtava koko erotti Spinosauruksen muista spinosaurideista.

Okahaarakkeet, piikkimäiset neuraalihaarakkeet, nousivat yli puolentoista metrin korkeuteen selän yläpuolelle ja muodostivat, okahaarakkeiden väliin pingottuvan nahkan myötä eräänlaisen "purjeen". Samantyyppinen purje oli myös nisäkkäiden permikautisella sukulaisella Dimetrodonilla.

Spinosaurus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Kabacchi


Fossiilissa näkyvät selässä olevat okahaarakkeet. Nykyään oletetaan, että okahaarakkeiden väliin oli pingottunut ihoa eli nahkaa, mutta purjeen käyttötarkoituksesta ei ole tietoa. Spinosaurus on saattanut sen avulla haihduttaa lämpöä, tai imeä sitä itseensä, jolloin se olisi auttanut ruumiinlämmön säätelyssä.

Purje on voinut toimia myös sosiaalisena "liikennemerkkinä" tai osana parittelumenoja.

Joidenkin mielestä purje oli kuin kyttyrä, joka varastoi ruumiin rasvaa energiaksi nykyisten kamelien tavoin.

Vesielämää

Spinosaurus käytti ravintonaan kalaa ja siksi oli luontevaa, että se käytti paljon ajastaan vesillä. Vuonna 2014 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan Spinosaurus vietti suurimman osan elämästään kahlaillen ja uiden vedessä, ainoana tieteen tuntemana dinosauruslajina. (HS: Tutkijat selvittivät: Jättimäinen Spinosaurus oli ainoa uiva dinosaurus)
Dinosaurukset
Dinosaurukset
Spinosaurus
Spinosaurus
Spinosaurus

Wingham Wildlife Park, Englanti.
Spinosaurus
Dinosaurs alive
*** DINOSAURUSLAJIT ***
*** DINOSAURUSRYHMÄT ***
Dinosaurukset Tunturisusi Ankylosaurit eli panssariselät - Edmontonia - Euoplocephalus - Hylaeosaurus - Panoplosaurus - Polacanthus - Saichania - Sauropelta - Talarurus
Dinosaurukset Tunturisusi Fabrosaurit - varhaisimpia pieniä kasvinsyöjiä - Fabrosaurus - Lesothosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Hadrosaurit eli ankannokkasaurit eli sorsaliskot - Bactosaurus - Charonosaurus - Corythosaurus - Edmontosaurus - Hypacrosaurus - Kritosaurus - Lambeosaurus - Lophorhothon - Maiasaura - Parasaurolophus - Prosaurolophus - Protohadros - Saurolophus - Shantungosaurus - Tsintaosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Heterodontosaurit - varhaisimpia pieniä linnunlantioisia - Heterodontosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Hypsilofodontit - nopeita kasvinsyöjiä - Dryosaurus - Hypsilophodon - Leaellynasaura - Othnielia - Parksosauros - Tenontosaurus - Thescelosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Iguanodontit - suurikokoisia kasvinsyöjiä - Camptosaurus - Iguanodon - Muttaburrasaurus - Ouranosaurus - Propbactrosaurus - Rhabdodon
Dinosaurukset Tunturisusi Keratosaurit - primitiivisiä petodinosauruksia - Carnotaurus - Ceratosaurus - Coelophysis - Compsognathus - Deltadromeus - Dilophosaurus - Elaphrosaurus - Eoraptor - Herrerasaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Maniraptorit eli petokädet - Archaeopteryx (liskolintu) - Deinonychus - Dromaeosaurus - Hesperornis (lintu) - Microraptor - Saurornithoides - Scipionyx - Sinovenator - Stenonychosaurus - Utahraptor - Velociraptor
Dinosaurukset Tunturisusi Ornitomimidit eli strutsisaurit - Alxasaurus - Dromiceiomimus - Gallimimus - Ornithomimus - Pelecanimimus - Therizinosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Paksu- eli luupäät - Homalocephale - Pachycephalosaurus - Prenocephale - Stegoceras - Stygimoloch
Dinosaurukset Tunturisusi Prosauropodit - esipitkäkaulaiset - Anchisaurus - Lufengosaurus - Massospondylus - Plateosaurus - Riojasaurus - Thecodontosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Sarvinaamat - Anchiceratops - Bagaceratops - Centrosaurus - Chasmosaurus - Leptoceratops - Microceratops - Montanoceratops - Pachyrhinosaurus - Pentaceratops - Protoceratops - Psittacosaurus - Styracosaurus - Torosaurus - Triceratops
Dinosaurukset Tunturisusi Sauropodit - pitkäkaulaiset - Alamosaurus - Amargasaurus - Amphicoelias - Apatosaurus - Argentinosaurus - Barapasaurus - Brachiosaurus - Brontosaurus - Camarasaurus - Cetiosaurus - Dicraeosaurus - Euhelopus - Mamenchisaurus - Saltasaurus - Seismosaurus - Supersaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Stegosaurit - harjaliskot eli laattaselät - Huayangosaurus - Kentrosaurus - Lexovisaurus - Miragaia - Scelidosaurus - Scutellosaurus - Stegosaurus - Tuojiangosaurus - Wuerhosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Teropodeja Acrocanthosauruksesta Yangchuanosaurukseen - Acrocanthosaurus - Allosaurus - Baryonyx - Carcharodontosaurus - Cryolophosaurus - Giganotosaurus - Megalosaurus - Spinosaurus - Suchomimus - Torvosaurus - Yangchuanosaurus
Dinosaurukset Tunturisusi Tyrannosaurit - petojen raskas sarja - Albertosaurus - Alioramus - Daspletosaurus - Dryptosaurus - Siamotyrannus - Tarbosaurus - Tyrannosaurus
*** DINOSAURUSTEN JÄLKEEN ***
*** tunturisusi.com linkit ***