Tunturisuden sivut

FRETTI (Mustela putorius furo)

Fretti on näätäeläimiin kuuluvasta hilleristä jalostettu kesy muoto, joka on sopiva ihmisen parissa elämiseen.

Fretillä ja hillerillä on geneettisesti vain hyvin pieni ero, noin 1%. Sama ero voi olla kuitenkin myös kahden fretin välillä.

Frettejä pidetään lemmikkeinä, mutta niitä käytetään myös apuna metsästyksessä, sekä turkiseläiminä.

Fretti

Fretti

Ominaisuuksia

Aikuisen naarasfretin paino on noin 400 - 1 400 g. Pituutta sillä on 24 - 32 cm. Hännän pituus on 13 - 18 cm.

Aikuisen urosfretin paino on noin 1 200 - 3 100 g. Pituutta sillä on 30 - 45 cm. Hännän pituus on 16 - 22 cm.

Fretti

Fretin paino vaihtelee vuodenajan mukaan paljonkin. Painon vaihteluun vaikuttaa myös ikä, terveys, leikkaamattomuus, energiataso, liikunta ja ruokavalio. Keväällä fretti saattaa pudottaa jopa puolet painostaan. Syksyllä sitten taas kerätään lisää painoa.

Fretti
Fretti

Frettipentu.


Fretti

Fretin tarina

Alunalkaen fretti on kesytetty hilleristä ihmisen tarpeisiin. Jo tuhansia vuosia sitten, faaraoiden aikana, frettejä pidettiin lemmikkinä. Sittemmin frettien avulla harjoitettiin kanien ja muiden pienten jyrsijöiden metsästystä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Fretillä on sellainen ruumiin muoto, että se hyvin mahtui ahtautumaan pakenevien eläinten perässä mitä pienimpiin koloihin, joista se ajoi ne esille.

Ensimmäisiä kirjallisia mainintoja fretistä on ajalta 350 eaa. Aristoteles kuvasi tuolloin eläimen, joka ihan hyvin saattoi olla fretti. Muutamia kymmeniä vuosia ennen häntä Aristofanes puolestaan käytti eräässä komediassaan ilmeisestikin sanaa ictis, joka tarkoitti frettiä.

Ensimmäiseltä vuosisadalta alkaen fretin historiaan liittyvät tiedot muuttuvat varmemmiksi.

"Fretin biologisesta alkuperästä kuulee monenlaisia arveluita. Tosiasia kuitenkin on todennäköisesti se, että fretin jalostuksessa on käytetty lähes kaikkia niitä hillerin lajeja jotka fretin kanssa lisääntyy onnistuneesti ja joita on mahdollista käyttää. Kun fretin geeniperimää tutkitaan, löytyy sieltä melko paljon eroja eri frettien kesken. Osalla on selviä viitteitä eurooppalaiseen villihilleriin (Mustela putorius), osalla Itä-Euroopasta Aasiaan asuvaan Arohilleriin (Mustela eversmanni) ja osalla amerikkalaiseen Mustajalkahilleriin (Mustela nigripes).

Me täällä Suomessa uskomme vahvimmin fretin periytyvän eurooppalaisesta villihilleristä ja tästä syystä pidämme fretin latinankielistä nimeä Mustela putorius furo, fretin nimenä." (Lainaus lainausmerkeissä: Suomen Frettiliitto ry)

Fretti

Fretti

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Stacy Lynn Baum


Mustajalkahilleri

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva mustajalkahillerin vapautuksesta USDA photo by John Steuber, Copyright U.S. Department of Agriculture

Mustajalkahilleri

Kuvassa lasketaan Montanassa, Yhdysvalloissa luontoon uhanalaista mustajalkahilleriä Varis-intiaanien (Crow Tribal Nation) hallussa oleville maille, lokakuussa 2015. Mustajalkahilleri on yksi niistä näätäeläimistä, joista fretti mahdollisesti on kehittynyt.

Fretit Mustajalkahilleri.

Lähteet
*Frettiliitto
*IUCN
*Lemmikit: fretti
*Anders Bjärvall: Suuri nisäkäskirja