Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Will Padgett

Yhdysvallat USA BANKER

Bankerit ovat kesyhevosista villiintyneitä hevosia Outer Banks-saarilla, jotka sijaitsevat Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa, Atlantin rannikolla. Bankereiden asuttamia saaria ovat Ocracoke Island, Shackleford Banks, Currituck Banks sekä Rachel Carson-luonnonsuojelualue, joka käsittää useita saaria ja ranta-alueita.

Bankereilla on useampiakin nimiä englanniksi: Banker horse, Banker pony, Ocracoke pony taikka Shackleford horse. Vaikka bankereita on nimitetty myös poneiksi, ne ovat hevosia, vaikkakin pienikokoisia.

Tulo saarille 1500-luvulla

Bankereiden esi-isät, espanjalaisten hevoset, saapuivat Outer Banks-saarille jo 1500-luvulla Hispaniolasta, joka on suurin Karibian saarista. Osa niistä vain syystä taikka toisesta hylättiin ja jätettiin saarille villiytymään. Osa karkasi omistajiltaan, jotka olivat näiltä saarilta uutta elämisen ja asumisen mahdollisuutta etsiviä uudisasukkaita. Joskus ohi purjehtivat alukset joutuivat jättämään eläimiä lastistaan eri syistä, esimerkiksi veden puutteen vuoksi - milloin millekin saarelle ja hevosia voitiin heittää vesipulassa jopa mereen. Tällöin puhuttiin erityisesti saapumisesta "hevosleveysasteille".

Varmaa selvyyttä siitä, miten ensimmäiset hevoset tulivat saarille, ei ole. Erään olettamuksen mukaan Lucas Vázquez de Ayllón, espanjalainen tutkimusmatkailija, toi vuonna 1526 mukanaan saarille 89 hevosta. Hänen siirtokuntansa tuhoutui, suurin osa tulijoista kuoli ja loput poistuivat, jättäen hevoset jälkeensä saarille. Ensimmäiset hevoset saattoivat saapua saarille myös vasta englantilaisen Sir Richard Grenvillen mukana vuonna 1585.

Banker

All rights reserved
*Kuva Copyright - All rights reserved: © Tony Champion-NC, USA - Used with permission.

Ravinto ja vesi

Bankerit syövät saarilla kasvavaa luontaista ruohostoa. Veden saanti on ongelmallisempaa, koska saaret ovat suolaisen meriveden ympäröimiä, eikä saarilla ole puroja, lampia taikka järviä. Bankerit saavat tarvitsemansa veden syömästään kasvistosta, sekä vesisateen aikana syntyvistä lätäköistä.

Bankerit myös kaivavat kuopimalla jopa yli metrin syvyisiä kuoppia, päästäkseen pohjaveden ulottuville. Joskus ne voivat juoda myös merivettä, minkä seurauksena ne voivat turvota.

Banker

All rights reserved
*Kuva Copyright - All rights reserved: © Tony Champion-NC, USA - Used with permission.

Banker
Banker

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat Copyright Craig Tucker

Ominaisuuksia

Vaativissa oloissa bankereista on kehittynyt kestäviä ja lujakuntoisia. Luonteeltaan bankerit ovat sävyisiä. Säkäkorkeus on 132 - 150 cm. Paino 360 - 450 kg. Selkä on lyhyt, rinta syvä ja kapea. Värit vaihtelevat, mutta yleisiä värejä ovat ruunikko, hallakko ja rautias.

Käyttö muinoin

Varhaisemmin, ennen vuotta 1915, United States Lifesaving Service, joka pyrki pelastamaan ja suojelemaan ihmishenkiä merillä ja rannikoilla - käytti partioissaan ratsuina bankereita. Toisessa maailmansodassa United States Coast Guard, Yhdysvaltain rannikkovartiosto, myös käytti bankereita. 1950-luvulla eräs partiopoikien osasto sai käyttöönsä kymmenen bankeria, joita esiteltiin paraateissa.

Bankerit nykyisin

Bankereiden määrä nykyisin on noin 400. Jotkut tahot ovat vaatineet, että kaikki hevoset pitäisi saarilta poistaa, koska ne eivät kuulu niillä alkuperäiseen eläimistöön. Historiallisten syiden vuoksi bankerit kuitenkin saavat jatkaa oleiluaan ja elämistään saarilla. Sekä Pohjois-Carolinan National Park Service, että useammat yksityiset järjestöt seuraavat ja suojaavat bankereiden nykyelämää. Liikalisääntyminen ja saarten kasvullisuuden tuhot pyritään estämään.

Nykykäyttö

Bankerit soveltuvat hyvin harrastusratsastukseen, erityisesti myös lasten ratsuna. Myös valjakkoajoon sopii banker.

Banker

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Kevincollins123


Banker

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Megan Squire