Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Fr Lawrence Lew, O.P.

JEESUS RATSASTAA AASILLA

Maailman tunnetuin ratsastaja on eittämättä Jeesus. Hänen ratsunaan oli aasi. Jeesus osoitti vaatimattomuuttaan ja hurskasta nöyryyttään, ratsastaessaan aasilla. Hän halusi olla kansan parissa matalalla, ihmisten ulottuvilla - ei kohota hevosen selässä muiden yläpuolelle.

Jerusalemiin aasilla ratsastaessaan hän myös samalla täytti ne ennustukset, joiden mukaan eräänä päivänä Messias saapuu aasilla ratsastaen (Sakarja 9:9). Juutalaiset odottivat Messias-kuninkaan saapuvan ylväästi kuninkaallisella hevosella ratsastaen, mutta hänpäs saapuikin aasilla (Matt. 21:1-11). Pappien suuttumukseksi riemuitsijoina olivat ennen kaikkea lapset (Matt 21:15).

Jeesus ratsastaa aasillaan

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright MATEUS_27:24&25

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin - Evankeliumi Matteuksen mukaan 21 luku

Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian."

Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:

- Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla.

Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi:

- Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!

Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: "Kuka hän on?" Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista."


Jeesus ratsailla palmusunnuntaina

Jeesus ratsastaa palmusunnuntaina aasilla Jerusalemiin.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright MATEUS_27:24&25