Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - photo by Mary Hightower - Copyright © Flickr/uacescomm

KENGITYSSEPPÄ

Kengitysseppä on hevostallilla usein nähty ja arvostettu vieras. Hollantilainen seppä näyttää kuvissa, miten hevonen kengitetään. Kengittäjän tehtävä on vaativa ja vastuullinen, sillä hevonen ei pysty työskentelemään kunnolla, jos sen kaviot ovat kipeät. Kengitysseppä on vastuussa siitä, että hevosen kaviot ovat oikeaoppisesti kengitetyt, jolloin ne myös kestävät työtä paremmin.

Hevosia on kengitetty rauta- ja teräskengillä jo yli kaksi tuhatta vuotta. Varmasti ei tiedetä, kuka naulasi ensimmäiset kengät hevosen kavioihin, mutta yleisesti otaksutaan, että keltit ja gallialaiset ensimmäisinä ryhtyivät tähän uhkarohkeaan kokeiluun.

Villihevonen ei tarvitse kenkiä

Villihevonen ei tarvitse kenkiä, sillä sen kaviot kuluvat luonnollisella tavalla kasvun tahtiin ja kestävät myös iskuja. Tarve suojata hevosen kaviota luonnottomalta kulumiselta sekä loukkaantumiselta syntyi vasta, kun ihminen alkoi käyttää hevosta ratsuna sekä veto- ja kuormajuhtana.

Kengitysseppä

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright hans s

Kengityssepältä vaaditaan tietoa ja taitoa

Kengityssepän työ on yhdistelmä tiedettä ja käsityötaitoa. Sepän täytyy osata vuolla ja raspata kavioita ja lyödä naulat tarkasti tunnottomaan osaan kaviota vahingoittamatta.

Kengityssepällä onkin oltava tarkkaa tietämystä sepän vaativien taitojen ohella myös hevosen anatomiasta - jalkojen ja kavioiden luista ja nivelistä, jänteistä, lihaksista, verisuonista ja hermoista. Myös riittävät tiedot hevosen yleisestä ruumiinrakenteesta ja liikuntaelimistä kuuluvat kengityssepän ehdottomiin pätevyysvaatimuksiin.

Hevosenkengät

Hevosenkenkä tuo onnea

Hevosenkenkää pidetään onnea tuovana taikaesineenä ja siksi hevosenkenkiä ripustetaan erilaisiin paikkoihin, kun halutaan onnea. Paikkana voi olla jokin rakennuksen seinä taikka ovi - myös oven yläpuolelle ripustetaan hevosenkenkä. Ovi voi olla kodin ulko-ovi - mutta se voi olla jokin sisäovikin. Perinteisintä on ollut ripustaa se suupuoli ylöspäin, jotta onni ei valuisi hukkaan.

Kuvassa tämän perinteen mukaan hevosenkengät ovat väärinpäin - onni ei jää hevosenkengän muodostamaan "kuppiin", vaan valuu hukkaan. Sinänsä kuvan esittämä tapa on luontevampi ja myös hyvin suositeltava, sillä ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, etteikö onni tulisi tällaisellakin asettelulla.

Hevosenkenkä on yksi monista onnea tuovista esineistä ja asioista - yhtä tunnettu ja luotettava, kuin vaikkapa neliapila taikka jäniksenkäpälä. Parhaiten onni kumuloituu hevosenkengän käyttäjällekin silloin, kun hän itse uskoo vakaasti siihen, että hevosenkenkä todella tuo ikuisen onnen. Hevosenkenkää käytetään muotona myös uudenvuoden tinoissa, joilla halutaan etsiä onnea ja menestystä tulevaisuudelta.

Sepän työ

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä sepästä pajallaan Copyright chickeyfeather


Kengitysseppä työssään