Horoskoopit
Eläinrata

Kuva Copyright Png.tree.

ASTROLOGIA

Astrologia tarkoittaa taitoa ennustaa tulevaisuutta taivaankappaleiden avulla, eli tähdistä ennustamista. Astrologiaa harjoittavat astrologit ovat aina pitäneet sitä tieteenä, joka tutkii taivaankappaleiden vaikutuksia maanpäällisiin tapahtumiin - ja toisaalta taitona, jonka avulla voidaan määritellä ja tutkia näitä vaikutuksia.

Suomen Ammattiastrologit määrittelevät astrologian näin:

"Astrologia on analoginen ja semioottinen käsitejärjestelmä mm. minuuden ymmärtämiseen. Se ei ole ennustamista vaan pikemminkin todennäköisyyksien ja mahdollisuuksien kartoittamiseen tähtäävä merkkisysteemi, jota arkiajattelussa voisi nimittää myös kieleksi. Joku puhuu suomea ja englantia, joku toinen taas suomea ja astrologiaa."

Eläinrata

Kuva Copyright © Jo Zimny Photos - Creative Commons.

Taivaan tähtitarhat

Taivas tähtineen on kiehtonut ihmisen mieltä jo tuhansien vuosien ajan. Astrologeilla on kyky löytää taivaan tähtitarhoista yhteyksiä ihmisten elämään.

"Ihan pohjimmiltaan, horoskoopit ovat tapa kompensoida arkipäiväisen elämän epävarmuutta. Jos paraskin saamasi ennuste on täysin paikkaansa pitämätöntä roskaa, on se siltikin parempi, kuin ei laisinkaan ennustetta. Kun et kykene hallitsemaan säätä, jatkat sadetanssejasi ja loitsujasi, koska vaihtoehtoisesti et tee mitään. Ja ihmiset vihaavat sitä, että he eivät tee tärkeän asian eteen yhtään mitään." - Julian Baggini, brittiläinen filosofi ja kirjailija.

Eläinrata

Kuva Copyright Png.tree.

Avaruudesta virtaa maahan energiaa

Astrologia ja horoskoopit perustuvat ajatukselle, että avaruudesta - Auringosta, Kuusta ja planeetoista - maahan virtaava energia vaikuttaa niin elolliseen kuin elottomaankin luontoon. Tästä energiasta saavat osansa sekä ihmiset, mutta myös eläimet, kasvit ja kivetkin - kaikki mitä maassa on. Astronomiaan eli tähtitieteeseen perustuva astrologia on tämän avaruusenergian vaikutusten tutkimista ja tulkitsemista.

"Ihmiset haluaisivat, että heillä olisi jonkinlainen mahdollisuus hallita tulevaisuuttaan. Toisaalta, liiallinenkin hallinta voisi tuntua pelottavalta. Hyvin houkutteleva on sellainen maailmankuva, jonka mukaan Universumissa vaikuttaa jonkinlainen voima, joka vaikuttaa kaikkien elämään. Et olisi siten vastuussa kaikista tekemisistäsi, vaikka sinulla olisi omaakin hallintaa. Astrologia yhdistää Universumin hallinnan ja ihmisen tahdon ja luo lopputuloksena tasapainon." - Julian Baggini, brittiläinen filosofi ja kirjailija.

Astrologian kehitystä - Eläinrata

Joskus muinoin astrologia on ollut maailmankatsomuksellinen oppi (onhan se sitä eräille edelleenkin) ja tieteenhaara ja sen merkitys on ollut suuri tieteenkehityksen varhaisessa vaiheessa magian, uskonnon ja tieteen raja-alueilla.

Astrologian katsotaan periytyvän Keski-Idän sumerien harjoittamasta tähtien palvonnasta. Varhaisin astrologia merkitsi havainnoivan luonnontutkimuksen alkua, sillä planeetoista ja niiden liikkeistä tehtiin tarkkoja muistiinpanoja.

Länsimainen astrologia on saanut alkunsa Babyloniassa, Tigrisin ja Eufratin laaksossa, josta se sitten levisi Egyptiin, Lähi-idän kautta Intiaan ja sieltä edelleen Kiinaan. Kreikkaan astrologia tuli Babyloniasta ja Egyptistä.

Jo vuoden 700 eaa. vaiheilla laativat kaldealaiset ensimmäiset efemeriditaulukot, joissa planeettojen paikat taivaalla oli määritelty etukäteen havaintojen ja laskelmien avulla.

Kaldealaiset jakoivat myös Eläinradan, Auringon, Kuun ja planeettojen näennäisen kulkutien tähtien joukossa, tiettyjä tähdistöjä vastaaviin kahteentoista yhtä suureen osaan eli merkkiin. Yhden osan leveys on tasan 30 astetta. Näillä katsottiin olevan vaikutuksia erilaisiin elämänalueisiin, kuten syntymään, kuolemaan, arvoasemaan ja ihmisten välisiin suhteisiin.

"Tähtinen taivaankansi on todellisuudessa kosmisen ennusteen avoin kirja". - Carl Jung

"Astrologia on yksi ihmiskunnan vanhimmista ja tarkimmista työkaluista". - Chris Flisher

"Ilman astrologiaa ihminen kulkee ilman ymmärrystä hämärässä". - Luke Dennis Broughton

"Jokainen voi olla miljonääri, mutta tullaksesi miljonääriksi, sinä tarvitset astrologin". - J. P. Morgan

"Astrologi paljastaa jumalten salaisuudet". - Juvenal

"Sinun polkusi on valaistu tähtien tiekartalla, ja minä olen ohjaamassa sinua". - Ambika Devi

"Kaikessa monimutkaisuudessaankin astrologia on hyvin yksinkertaista. Se tarjoaa ajanmukaisen järjestelmän merkkejä, jotka tiivistävät ihmiselämän tärkeimmät asiat, tarjoten samalla syvällisen oivalluksen ihmiselämästä ja käytännöllisen opastuksen". - Anne M. Nordhaus-Bike

"Astronomeilla on tähtikartta, joka kertoo menneisyydestä - astrologeille sama tähtikartta kertoo tulevaisuudesta". - Terri Guillemets

Platon

Platon.

Tähtitiedettä Kreikassa

Ajanlaskun alkua edeltäneet neljä vuosisataa olivat tähtitieteen kehityksen kannalta merkittäviä, sillä tuolloin kreikkalaiset saavuttivat hämmästyttäviä tuloksia. He selvittivät pääpiirteissään oikein maapallon muodon, koon ja aseman Auringon suhteen.

Noin 400 - 300 eaa. viisaat kreikkalaiset muokkasivat astrologiaa enemmän itseään miellyttäväksi. Kun aiemmin astrologian avulla oli pyritty ennustamaan suurten ihmisjoukkojen tai kuninkaiden kohtaloita, kreikkalainen astrologia tarkasteli myös yksityisen ihmisen syntymähetken ja hänen elämänkohtalonsa yhteyttä. Näin saivat tavallisetkin ihmiset oman horoskooppinsa.

Varhaisin, materiaan ja tieteeseen pohjautuva maailmankäsitys syrjäytyi Platonin ja Aristoteleen filosofoinneissa. Ne tarjosivat sen sijaan hedelmällisen pohjan astrologialle. Maa sijoitettiin uudelleen kaiken olevaisen keskipisteeksi ja sen ympärillä oletettiin olevan täydellisen pallomaisia taivaankuoria, joiden välillä vallitsivat harmoniset, geometriset suhteet. Maailmassa ei ollut luonnonvoimia, vaan henkivoimia. Aleksandrialainen Klaudios Ptolemaios (n. 120 - 180 jaa.) kokosi teoksiinsa kaldealaisen ja kreikkalaisen tähtitieteen perinteen. Sen ohessa ja lisäksi hän kirjoitti ensimmäisen, varhaisen astrologian teoksen, nimeltä Tetrabiblos.

Johannes Kepler

Johannes Kepler.

Astrologiaa keskiajalta uudelle ajalle

Länsimaissa astrologia säilyi arabien välityksellä uudelle ajalle saakka. Voimakkaimmin astrologian vaikutus jokapäiväiseen elämään näkyi Euroopassa keskiajalla. Silloin esimerkiksi kaikki lääketieteelliset toimenpiteet pyrittiin ajoittamaan tarkasti tähtitaivaan mukaan. Erityisesti renessanssin aikana astrologiaa harjoittivat monet oppineet, kaiken muun tieteellisen tutkimuksensa ohessa.

Renessanssin aikaan ja 1600-luvulle saakka astrologia oli oppiaineena eurooppalaisissa yliopistoissa. Niissä opetuksen keskeisenä lähteenä oli Ptolemaioksen teos Tetrabiblos, jolla astrologian piirissä on ollut sama merkitys, kuin raamatulla kristinuskossa. Tetrabibloksesta astrologiaa opiskeltiin ahkerasti pitkälti yli tuhannen vuoden ajan. Teoksesta otetaan uusintapainoksia vielä meidänkin aikanamme. Sillä on suuri merkityksensä myöskin, paneuduttaessa antiikin filosofiaan ja antiikin tieteen historiaan.

Astrologialla on ollut suuri vaikutus tähtitieteen kehitykseen, eikä niitä ennen uuden ajan alkua itse asiassa voi laisinkaan erottaa toisistaan. Omaksi tieteenhaarakseen tähtitiede alkoi kehittyä vasta saksalaisen tähtitieteilijän, Johannes Keplerin (1571 - 1630) vaikutuksesta. Vaikka Kepler olikin astronomi, niin hän samalla oli myöskin astrologi ja sai toimeentulonsa horoskooppien laatimisesta. Hän tosin epäonnistui usein ennustuksissaan ja suhtautui siksi epäilevästi astrologian mahdollisuuksiin.

Astrologian kohtalona oli kuitenkin syrjäytyä vähitellen ja tehdä tilaa uudelle, luontoa tieteellisesti lähestyvälle tarkastelulle.

Astrologia elää ja kukoistaa myös nyt

Uudelleen alkoi astrologia elpyä 1800-luvun lopulla teosofien parissa, jossa astrologiaa ja sen sisältämää tietoutta lähestyttiin uudella, henkisemmällä ja psykologisemmalla tavalla. Tämä kehitys on jatkunut meidän aikoihimme saakka, eikä astrologia tänäkään päivänä suinkaan ole kuollutta aluetta, vaan sitä harrastetaan laajalti, intensiivisesti ja eri tavoin.

Eniten kuitenkin yksittäiset, tavalliset ihmiset, jotka eivät ole varsinaisia astrologian tutkijoita, ovat kiinnostuneita astrologiassa syntymäkartasta ja sen tulkinnasta. Sitä kauttahan on mahdollista saada selkeää, astrologiaan perustuvaa käytännön tietoa omastakin elämästään. Astrologia tarjoaa yhden, vaihtoehtoisen tavan hahmottaa omaa itseään suhteessa ympäröivään maailmaan. Oikein ja taiten käytettynä ihminen voi astrologian avulla arvioida omia henkisiä ja muita voimavarojaan ja rakentaa itsestään parempaa ja vahvempaa ihmistä. Astrologiasta on kehittynyt merkittävä itse- ja ihmistuntemuksen väline. Enkeli

Enkelit hallitsevat

Kullakin kuukaudella ja tähtimerkillä on oma enkelinsä.

Tammikuu ja Vesimies - Gabriel.
Helmikuu ja Kalat - Barkhiel.
Maaliskuu ja Oinas - Makhidiel.
Huhtikuu ja Härkä - Asmodel.
Toukokuu ja Kaksoset - Ambriel.
Kesäkuu ja Rapu - Muriel.
Heinäkuu ja Leijona - Verkhiel.
Elokuu ja Neitsyt - Hamaliel.
Syyskuu ja Vaaka - Uriel.
Lokakuu ja Skorpioni - Barbiel.
Marraskuu ja Jousimies - Adnakiel.
Joulukuu ja Kauris - Hanael.

Näitä asioita halutaan tietää

Suomalaiset ovat kiinnostuneimpia kuulemaan astrologisissa ennustuksissa siitä, miten heidän rakkauselämänsä sujuu. Rakkaudesta eniten kiinnostuneita on 69 %. Muita aiheita, joista halutaan ennustuksia, ovat kiinnostavuuden suhteen järjestyksessä rakkauden jälkeen henkinen kasvu, raha-asiat, terveys, onnenpäivät, työ ja opiskelu. (MTV Uutiset: Miksi rakkauselämän ennustukset kiinnostavat suomalaisia? Astrologi vastaa)

Astrologi

Astrologin välineistöä

Maalauksessa naispuolinen astrologi tutkii 1650-luvulla maalatussa kuvassa mitä ilmeisimmin tähtitaivaan liikkeitä, saadakseen aikaan tarkat horoskoopit. Astrologit käyttivät menneinä vuosisatoina horoskooppeja laatiessaan oman aikakautensa astronomienkin välineitä, tutkiessaan tähtitaivasta.

Horoskooppi

Syntymähoroskooppi eli radixhoroskooppi on tähtitaivaan kuva tietyn henkilön synnyinhetkellä - syntymäpaikan maantieteellisestä asemasta katsottuna. Horoskooppiin sitä laativa astrologi merkitsee planeettojen, sekä Auringon ja Kuun asemat. Niiden lisäksi merkitään kaksitoista Eläinradan ns. huonetta, joiden sijainti lasketaan horisontin ja Eläinradan leikkauskohdista syntymähetkellä.

Varsinaisessa ennusteessa, prognoosissa, tarkastellaan taivaankappaleiden asemaa sekä näiden ja huoneiden välisiä kulmia eli aspekteja, joista voidaan laskea kyseisen henkilön kohtalot ja tulevaisuus. Helppoa tämä laskeminen kuitenkaan ei ole, sillä siinä käytetyt kaavajärjestelmät ovat varsin mutkikkaita ja lopputulokseen vaikuttaa myös se, millaiset taidot ja lähestymistapa on laskijalla eli astrologilla.

Syntymähoroskoopissa ratkaisevan tärkeitä tarkastelun kohteita ovat synnyinhuone, askendantti ja nouseva planeetta.

Taivaankappaleiden vaikutus ei horoskoopissa perustu niiden kokoon, etäisyyteen tai fysikaalisiin ominaisuuksiin. Tärkeitä ovat vain niiden sijainnit toistensa, ja Eläinradan suhteen.

Eläinradan 12 huonetta

Eläinrata jaetaan huoneisiin ja niitä on 12. Kukin näistä huoneista hallitsee jotakin elämän osa-aluetta. Planeettojen sijainti, myös tuleva sijainti, huoneiden suhteen määrää, millaiseksi henkiön kohtalo kunkin huoneen hallitseman elämänalueen osalta muodostuu.

Henkilön luonne määräytyy sen mukaan, minkä horoskooppimerkin tai -merkkien alueelle ensimmäinen huone sijoittuu. Tämän mukaisesti puhutaan esim. Oinas-, Oinas-Härkä- tai Kala-Oinas-luonteista.

Huoneiden sijoitus eläinradalla määräytyy syntymäajan ja -paikan mukaan. Ensimmäinen huone alkaa siitä pisteestä (ascendentti), joka henkilön syntymäaikana ja -paikassa on nousemassa horisontin ylle sekä päättyy siihen pisteeseen, joka kahden tunnin kuluttua on horisontissa. Tästä alkaa toinen huone ja kahden tunnin kuluttua jälleen seuraava huone, huone 3, jne.

Eri huoneiden vaikutusalueet ovat seuraavat:

1. huone: elämä yleensä mutta varsinkin lapsuusaika ja sen ympäristö.
2. huone: onni ja rikkaus.
3. huone: sisarukset ja taiteet.
4. huone: vanhemmat, vanhuus ja koti.
5. huone: lapset.
6. huone: terveys.
7. huone: avioliitto.
8. huone: kuolema ja perintö.
9. huone: uskonto.
10. huone: sosiaalinen asema.
11. huone: ystävät ja hyväntekijät.
12. huone: surut ja vaikeudet.


Planeettain vaikutus riippuu siitä huoneesta, johon ne sijoittuvat. Yleisesti ottaen merkitsee Jupiter menestystä, Saturnus vastoinkäymisiä, Mars aktiviteettia ja Merkurius älyä. Ratkaisevinta on kuitenkin niiden yhteisvaikutus, varsinkin oppositiot ja konjunktiot.

Aurinkomerkit eli horoskooppimerkit

Aurinkomerkki merkitsee sitä osaa eläinradasta, jossa aurinko on ihmisen syntyessä. Vanhastaan eläinrata on jaettu kahteentoista osaan eli kahteentoista aurinkomerkkiin, jotka ovat Oinas 21.3. - 20.4. - Härkä 21.4. - 20.5. - Kaksonen 21.5. - 21.6. - Rapu 22.6. - 22.7. - Leijona 23.7. - 23.8. - Neitsyt 24.8. - 23.9. - Vaaka 24.9. - 23.10. - Skorpioni 24.10. - 22.11. - Jousimies 23.11. - 21.12. - Kauris 22.12. - 20.1. - Vesimies 21.1. - 19.2. ja Kalat 20.2. - 20.3.
"Astrologia on yksi ihmiskunnan varhaisimpia yrityksiä löytää järjestystä kaiken hämmennyksen ja kaaoksen keskellä." ~Karen Hamaker-Zondag.

"Ei ole olemassa parempaa alusta, kuin horoskooppi, kuljettamaan ihmistä yli elämän meren." ~Varaha Mihira.

"Astrologia on kieli. Jos ymmärrät tätä kieltä, niin taivas puhuu sinulle." ~Dane Rudhyar.

Lehtihoroskooppi

Lehtien horoskoopit on se paikka, jossa ihminen tavallisimmin kohtaa astrologian. Sanan varsinaisessa merkityksessä lehtien horoskoopit eivät kuitenkaan ole astrologiaa. Ne yksinkertaistavat ja koskettavat vain pintaa, joissa yksilölliset piirteet on jaettu 12:een karkeaan aurinkomerkki - kuvaukseen.

Lehtihoroskooppien historia on suhteellisen lyhyt, sillä niitä alkoi ilmestyä Lontoossa 1930 London Daily Expressin aloitteesta. Lehtien horoskooppien eli aurinkomerkkiastrologian suosio johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että niillä tavoitetaan helposti miljoonia lukijoita ja saadaan näin kaupallista hyötyä.

Uudet horoskooppiajat ja Käärmeenkantaja

Jokin aika sitten kuultiin astronomian professori Parke Kunklen selvitys siitä, että maapallon akselin muutosten takia myös eri tähtikuvioiden asemat ovat muuttuneet. Näin horoskooppien päivämäärätkin ovat muuttuneet. Muutosten takia horoskooppikarttaan on lisättävä uuden tähtikuvion myötä myös kokonaan uusi merkki, jota ei ollut vielä 3 000 vuotta sitten: Käärmeenkantaja.

Uudesssa jaottelussa horoskooppien aikapituuksissa on suuria eroja. Esimerkiksi leijona, kalat tai kaksoset -merkkien alle voisi syntyä viiden viikon aikana, mutta skorpionin ajanjakso supistuisi vain viikon mittaiseksi. Skorpionista tulisikin koko tähtitaivaan harvinaisin merkki, sillä skorpioneja olisivat vain ne, ketkä ovat syntyneet marraskuun viimeisellä viikolla.

Irish Times -lehti kuitenkin muistuttaa, että erityisesti länsimaissa on vallalla astrologiantulkinta, jossa keskitytään tähtien sijaan maapalloon. Tämän tulkinnan mukaan tieto tähtikuvioiden eri asennoista ei siis anna aihetta muuttaa nykyisiä horoskooppikarttoja. Merkkinsä vaihtumisesta järkyttyneiden kannattaakin pitää kiinni tästä tulkinnasta ja säilyttää vanha merkkinsä. (The Voice 17.1.2011)

Elämän arvoituksellisuus

Jokainen on myös oman onnensa seppä

Ihmisen elämä ja se, mitä hän tekee ja miten hänen elämänsä kulkee, perustuu avaruudesta, planeetoista, Auringosta ja Kuusta virtaavan energian vaikutuksiin. Mitenkään automaattisesti, ennalta määrätysti ja rajoittuneesti ei ihmiselo tässä energiavirrassa kuitenkaan välttämättä suju.

Vaikka energiavirta vaikuttaakin niihin yksilöllisiin ominaisuuksiin, joiden puitteissa ihminen toimii, niin hän voi kuitenkin itsekin vaikuttaa siihen, mitä hänen elämässään tapahtuu. Ihminen voi suorittaa valintoja ja toteuttaa oman aurinkomerkkinsä myönteisiä tai kielteisiä ominaisuuksia.

Niinpä esimerkiksi rapu voi kieriskellä marinamaijana itsesäälissä ja oikutella ja riidellä lähipiirinsä kanssa, tai hän voi käytelläkin päinvastoin oman aurinkomerkkinsä valttikortteja ja positiivisia puolia, ja olla ystävällinen ja sitkeä selviytyjä.

Uudet horoskooppien päivämäärät

20.1. - 16.2. Kauris
16.2. - 11.3. Vesimies
11.3. - 18.4. Kalat
18.4. - 13.5. Oinas
13.5. - 21.6. Härkä
21.6. - 20.7. Kaksonen
20.7. - 10.8. Rapu
10.8. - 16.9. Leijona
16.9. - 30.10. Neitsyt
30.10. - 23.11. Vaaka
23.11. - 29.11. Skorpioni
29.11. - 17.12. Käärmeenkantaja
17.12. - 20.1. Jousimies

Näillä sivuilla pitäydymme kuitenkin vanhoissa päivämäärissä, mutta esittelemme myös Käärmeenkantajan.

Oinas Rapu Kauris Kaksonen Leijona Vaaka Kalat Jousimiea Skorpioni Härkä Neitsyt Vesimies

Astrolabi

Astrologin välineistöä - astrolabi

Menneiden aikojen astrologien työvälineet, kuten astrolabi kuvassa yllä, näyttävät nykypäivän katsojan mielestä monimutkaisilta metallirakennelmilta, eikä voi olla oikein harmaintakaan aavistusta siitä, miten noita kojeita on käytetty.

Astrolabi kuvassa, on valmistettu Hibat Allah al-Baghdadille, joka eli Bagdasissa, noin vuosina 1077 - 1104 jaa. Hän oli ammatiltaan filosofi, lääkäri, astronomi ja runoilija. Arabit kehittivät astrolabin varhaiskeskiajalla ja se on väline, jolla tehdään tähtitieteellisiä havaintoja.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Astrolabi - Copyright © Frank M. Rafik

Tuli, maa, ilma ja vesi

Astrologialle tyypillisiä eivät ole vain monimutkaiset kojeet, vaan myös vaikeaselkoiset kuviot ja laskelmat, jotka kaikki luovat ulkopuoliselle kuvaa astrologian pitkälle kehittyneestä tieteellisyydestä. Astrologia on alun alkaen levännyt osittain huterahkolla pohjalla, sillä se on perustunut maakeskiseen maailmankuvaan.

Vanhalla ajalla maailman oletettiin koostuvan neljästä alkuaineesta. Nämä astrologiassa yhä tunnetut elementit liittyvät kukin kolmeen Eläinradan merkkiin: tuli Oinaaseen, Leijonaan ja Jousimieheen - maa Härkään, Neitsyeen ja Kauriiseen - ilma Kaksosiin, Vaakaan ja Vesimieheen - sekä vesi Rapuun, Skorpioniin ja Kaloihin.

The Seagull Nebula

*Kuva Seagull Nebula Copyright © Harel Boren/NASA

The Seagull Nebula

Siriuksen suunnalla taivaalla leiskuu tämä valtaisa, merilokkia muistuttava kaasu- ja tähtisumupilvi. Maasta tähän 250 valovuoden levyiseen kohteeseen on etäisyyttä 3 000 valovuotta.

Lähteet
Virve Sammalkorpi: Suuri horoskooppikirja - Karisto 2004
Linda Goodman: Aurinkomerkit
Suomen Ammattiastrologit ry
Horoskooppi.com
Spectrum
Wikipedia: kaikki syntymäajat, eräät suppeat henkilöesittelyt - ja kaikkien Englannin kuninkaallisten elin- ja hallitsemisajat.
Raimo Nikula: Astrologian perusteita
Kodin suuri tietosanakirja, Weilin+Göös: Astrologia