Jeesus
Gabriel

Arkkienkeli Gabriel Marian luona

Yllä kuvassa arkkienkeli Gabriel on ilmoittamassa Marialle, että hän on synnyttävä lapsen, joka on oleva Messias. Maalaus espanjalainen Bartolomé Esteban Murillo (1618 - 1682).

Mariasta evankeliumit kertovat Jeesuksen lapsuuden ja kärsimyshistorian yhteydessä. Lisäksi hänet mainitaan läsnä olevana Kaanaan häissä ja Kapernaumissa. Apostolien teoissa hänet mainitaan Jerusalemin seurakunnan jäsenenä.

Mariaa koskeviin raamatunkohtiin ja Jesajan ennustukseen liittyen vanha kirkko opetti, että Jeesus oli syntynyt neitsyestä. Tähän liittyi oppi, jonka mukaan Maria oli pysyvästi neitsyt.

Mariologia eli oppia Mariasta juhlistaa Neitsyt Mariaa rukouksin ja kirkkovuoden juhlin. Tunnetuin näistä mariaanisista rukouksista on Luukkaan evankeliumiin pohjautuva ns. enkelin tervehdys eli Ave Maria.

jeesuksen syntymä JEESUS KRISTUS

Jeesus on syntynyt vuosien 7 - 4 eKr välillä, sillä evankeliumin mukaan hän syntyi kuningas Herodes Suuren hallitessa ja tämä kuoli 4 eKr. Jeesus syntyi tallissa, koska majatalossa ei ollut tilaa.

Jeesuksen elämä on nykyisinkin monenlaisen, uuden tutkimuksen kohteena. Esimerkiksi paavi Benedictus XVI kirjoittaa kirjassaan L'infanzia di Gesu (Jeesuksen lapsuus), joka julkistettiin 2012, että Jeesus Nasaretilaisen synnyinpaikalla ei esimerkiksi ollut laisinkaan aasia eikä härkää. Aasi ja härkä on sinne aikanaan lisätty tarina, jolla on saatu Jeesuksen syntymään lisätenhoa. Vaikka härkää tai tallia ei ehkä ollutkaan, Jeesuksen jumalallista alkuperää koskeva käsitys pitää paavin mukaan paikkansa. Neitseestä syntyminen ei siis ole myytti vaan historiallinen totuus paavin mukaan.

Kristinuskon perustaja ja kristittyjen näkemyksen mukaan Jumalan Poika, Jeesus syntyi Juudean Betlehemissä, Marian poikana, kristittyjen uskomuksen mukaan neitseellisesti.

Jumalallisen sikiämisen ideassa olennaista ei ole se, miten hedelmöittyminen fysiologisesti tapahtui, vaan se, että Jeesuksen elämä sen alusta lähtien oli Jumalan erityinen teko. Neitseellinen syntymä korostaa Jeesuksen erityisyyttä.

Jeesus ja Johannes Kastaja

Pikku-Jeesus ja Pikku-Johannes-Kastaja. Espanjalainen Bartolomé Esteban Murillo (1618 - 1682).

Uskontunnustukseen lause "syntyi neitsyt Mariasta" otettiin aikanaan puolustamaan Jeesuksen täyttä ihmisyyttä. Haluttiin korostaa, että Jeesus syntyi ja oli todellinen ihminen eikä vain ihmishahmoinen Jumala.

Marian mies, Joosef, opetti tiettävästi nuorelle Jeesukselle kirvesmiehen taitoja, mutta sen lisäksi Jeesuksen nuoruudesta tiedetään varsin vähän.

Jeesus ja lapset

"Hänen kämmenellään" - Del Parson.

Jeesuksen myöhempiä vaiheita kuvataan neljässä evankeliumissa. Sen jälkeen, kun Jeesuksen serkku, Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen, tämä kokosi avukseen 12 opetuslasta ja aloitti saarnaajan työnsä. Jeesus sai myötäelämiskykynsä ja parantajantaitojensa ansiosta osakseen tavallisen kansan palvovan rakkauden, mutta herätti toisaalta fariseusten ja hallitsevan luokan vihan, arvostelemalla ankarasti vallitsevia oloja.

Tämä vihamielisyys johti lopulta siihen, että roomalaiset sotilaat pidättivät Jeesuksen. Seurauksena oli oikeudenkäynti, jossa Jeesus tuomittiin kuolemaan - jumalanpilkasta syytettynä. Noin 30-vuotiaana Jeesus kuoli ristiinnaulittuna, Golgatalla.

Jeesus puhuu vuorella

Vuorisaarna - maailman kuuluisin puhe

Jeesuksen vuorisaarna lienee maailman kuuluisin ja arvostetuin puhe. Sitä ovat ihailleet monet sellaisetkin, jotka eivät usko Jeesukseen Jumalan Poikana ja maailman Vapahtajana.

Matteuksen 5.-7. lukuja sanotaan Vuorisaarnaksi, koska Jeesus piti tämän saarnansa vuorelta suurelle kansanjoukolle ja opetuslapsilleen istualtaan (5:1-2). Jeesuksen opetustilaisuudet kestivät usein aamusta iltaan. Näin lienee vuorisaarnankin suhteen.

Vuorisaarna on tunnustettu yli uskontorajojen sen yleisinhimillisen ja yleismaailmallisen etiikkansa johdosta. Matteus esittää Jeesuksen yksityiskohtaisen laintulkinnan.

Jeesus

Vuorisaarna onkin pääosiltaan käskyjen ja hengellisten ohjeiden selitystä. Kymmenen käskyn laki annettiin vuorella ja nyt annetaan vuorella lain oikea syventävä selitys.

Jeesus puhuu siitä, mitä sen ajan oppineet ovat vaatineet kansalta ja mitä hän itse vaatii opetuslapsiltaan. Vuorisaarnan tunnetuimpia osia ovat "Isä meidän" -rukous, opetukset "kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille", "älkää tehkö pahalle vastarintaa" - ja kehotus siitä, että "jos joku läimäyttää sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin." Myös ohje "älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi", sekä saarnan alkuosan sanat "Autuaita ovat...". ovat vuorisaarnan kuuluisaa sanomaa koko ihmiskunnalle.

Jeesus

Jeesus parantajana

Jeesus parantajana.

Jeesus parantajana

Jeesus parantajana - katsojat seuraavat tapahtumaa kuiskutellen hämmästyneinä

Puheiden ja vertausten lisäksi evankelistat kertovat tunnusteoista, erityisesti parantamisista. Uuden Testamentin evankeliumien mukaan Jeesus suoritti elinaikanaan useita ihmeparannuksia ja hänen ristinkuolemansa jälkeenkin niitä tapahtui hänen nimessään. Jeesus oli myös kehottanut opetuslapsiaan: "Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia."

Sairaus ja kuolema ovat aina olleet ihmisen elämää väkevästi koskettavia asioita. Siten on ymmärrettävää, että ihmiset ovat pyynnöin ja rukouksin kääntyneet Jumalan ja Kristuksen puoleen, saadakseen taudin ja kuoleman uhatessa itselleen parannusta tai ainakin toivoa ja lohdutusta. Rukouksen voimaan eniten uskovat halusivat luottaa tautien parantamiseen yksinomaan Jeesuksen nimessä.
Jeesus ja Martta

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, Jeesus sekä Martta ja Maria - Copyright © Fr Lawrence Lew, O.P.

Jeesus sekä Martta ja Maria

Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan.

Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: "Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua."

Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."

Jeesus antoi tässä tärkeän opetuksen Martalle ja meille kaikille siitä, kuinka asiat on osattava laittaa tärkeysjärjestykseen. Kun Jeesus saapuu luoksesi, niin silloin hän ja hänen sanomansa rakkaudesta on tärkein ja keittöaskareet voivat ihan hyvin odottaa!

Jeesuksen opetuslapset

"Neljä apostolia" - Jacob Jordaens (1593 - 1678)

Jeesuksen opetuslapset

Raamatun mukaan Jeesus valitsi 12 opetuslasta rinnalleen Jumalan valtakuntaan. Ylösnousemuksensa jälkeen hän kehotti näitä matkustamaan ja tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen. Historioitsijat uskovat, että opetuslasten lukumäärä vaihteli, mutta he ovat päätelleet, ketkä 12 alkuperäistä opetuslasta olivat. Varmaa tietoa on vain vähän, mutta perimätiedon mukaan useimmat joutuivat kärsimään uskonsa puolesta.

Pietari Simon Pietari eli Keefas oli kalastaja, josta tuli ehkä kaikkein näkyvin opetuslapsi jo Jeesuksen toiminnan aikana. - Andreas tunnetaan parhaiten Pietarin veljenä. Hän oli ensimmäinen nimeltä mainittu Jeesuksen seuraaja ja oli aiemmin ollut Johannes Kastajan opetuslapsi. - Sebedeuksen pojat Johannes ja Jaakob, veljekset, joita kutsuttiin ukkosenjylinän pojiksi, mikä saattaa viitata heidän temperamenttiinsa. - Filippus oli kotoisin Betsaidasta kuten Pietari ja Andreaskin. - Bartolomeus, joka tunnetaan Johanneksen evankeliumissa myös nimellä Natanael. - Tuomas muistetaan kyynisenä mutta lojaalina opetuslapsena, joka jostakin syystä oli poissa Jeesuksen ilmestyttyä ensimmäistä kertaa muille opetuslapsille kuolemansa jälkeen. - Matteus eli Leevi työskenteli juutalaisten halveksimassa ammatissa eli veronkerääjänä. - Jaakob on mukana opetuslapsiluetteloissa. - Thaddeus/Juudas Jaakobin poika, jonka ainoa repliikki evankeliumeissa on kysymys Jeesukselle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?" - Simon Kiivailija oli luonteeltaan kiivas. - Juudas Iskariot tunnetaan parhaiten Jeesuksen kavaltamisesta ja sen jälkeisestä itsemurhasta.

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin - Evankeliumi Matteuksen mukaan 21 luku

Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian."

Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:

- Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla.

Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi:

- Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa!

Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: "Kuka hän on?" Ihmiset sanoivat: "Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista."
Jeesus ristiinnaulittuna

Jeesus ristiinnaulittuna - ylösnousemus - astui ylös taivaaseen

Jeesus vangittiin Getsemanessa, eräässä puutarhassa Öljymäellä sen jälkeen, kun hän oli ollut pääsiäisaterialla opetuslastensa kanssa ja asettanut ehtoollisen. Tuon tapahtuman muistoksi vietetään kiirastorstaita. Juutalaisten suuri neuvosto luovutti jeesuksen Juudean roomalaiselle maaherralle Pilatukselle, joka tuomitsi hänet kuolemaan. Ristiinnaulitseminen tapahtui Golgatan kukkulalla. Sen muistoksi vietetään pitkäperjantaita.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema tapahtuivat juutalaisten pääsiäisen aattona eli perjantaina samaan aikaan, jolloin juutalaiset olivat kokoontuneet Jerusalemin temppeliin ja temppelialueelle viettämään lammasuhriin päättyvää pääsiäisjuhlaa.

Pääsiäisjuhla Jerusalemin temppelissä alkoi puolenpäivän eli kuudennen hetken jälkeen. Samaan aikaan alkoi Jeesuksen pääsiäinen eli ristinkamppailu Golgatalla. Temppelin pääsiäisjuhla päättyi yhdeksännellä hetkellä eli noin kello viidentoista aikaan pääsiäislampaan ja myös juhlavieraitten uhrieläinten teurastamiseen. Samalla yhdeksännellä hetkellä Jeesus Nasaretilainen kallisti päänsä ja antoi henkensä.

Evankelistojen ja Paavalin kertoman mukaan Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi useita kertoja opetuslapsilleen ja seuraajilleen. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi 40 päivän aikana opetuslapsilleen ja lähetti heidät kaikkeen maailmaan viemään sanomaa hänestä. Sen jälkeen Jeesus astui ylös taivaaseen.

Jeesus ja lapset

Jeesus ja lapset

Jeesukselle lapset olivat esikuvallisia ja hän totesi: "Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan."

Jeesus kohtasi lapsia ja siunasi heitä. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

Kun lapset huusivat pyhäkössä ylistystä Jeesukselle, närkästyivät ylipapit ja kirjanoppineet. Silloin Jeesus sanoi: "Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi?"

Lasarus

Lasaruksen ylösnousemus - osa maalauksesta - ransk. Jean Jouvenet (1644 - 1717.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright © Ninara

Kuka on viaton

"Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" [3. Moos. 20:10; 5. Moos. 22:22] He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." - Maalaus yllä.

Creative Commons -
Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © AlanRistiltäotto
Ristiltäotto

"Alasotto ristiltä" - Angelo di Cosimo di Bronzino (1503 - 1572).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © jean louis mazieres

Jeesuksen rakkauden sanoma elää

Jeesuksen sanoma rakkauden, eikä koston Jumalasta - ja hänen rakkauden, vaatimattomuuden, nöyryyden ja laupeuden oppinsa antoivat maailmalle uskonnon, jolla nykyisin on ainakin noin miljardi, mutta eräiden arvioiden mukaan jopa kaksi miljardia tunnustajaa.

Lähteet
Raamattu
Orimattilan seurakunta: Jeesuksen lapsuus
Uskotoivorakkaus.fi: Mitä tiedetään Jeesuksen lapsuudenperheestä?
Evl.fi: Jeesus Nasaretilainen
HS : Paavi Benedictus kuori pois lisättyjä tarinoita Jeesuksen synnyinkertomuksesta
Matti Väisänen: Pyhä kaste Raamatussa
Spectrum: Jeesus
Arno Forsius: Jeesus Kristus parantajana
Sermones.fi
Helsingin seurakuntayhtymä
Else Christensen: Opetuslapset tekivät Jeesuksen tunnetuksi
Tapio Härkönen: Vuorisaarna
Diane L. Mangum: Jeesus lapsena
Viimeinen ateria

Jeesuksen viimeinen ateria - ransk. Philippe de Champaigne (1602 - 1674)

Jeesuksen viimeinen illallinen, yhdessä kahdentoista opetuslapsen kanssa. Edessä vasemmalla istuu, rahapussi kädessään, Juudas Iskariot. Rahapussissa ovat ne 30 hopearahaa, jotka ylipapit maksoivat hänelle Jeesuksen pettämisestä. Raamatussa ei kerrota tarkoin, missä järjestyksessä opetuslapset pöydässä istuivat ja taiteilijat ovat asetelleet heitä erilaisiin järjestyksiin.

Mukana viimeisellä aterialla olivat Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen. Nimistössä on evankeliumeissa muutamia pieniä eroja eri kirjoittajilla.

Maalauksessa Jeesus on juuri ilmoittanut, että yksi läsnäolijoista on tuleva pettämään hänet. Tämä ilmoitus on synnyttänyt opetuslapsissa kiihkeän ja epäuskoisen tunnetilan, kun kaikki hämmästellen pyrkivät vakuuttelemaan, että se ei voi olla mahdollista. Vain Juudas Iskariot näyttää täysin tyyneltä ja hän on nostanut oikean kätensä nojaamaan uhmakkaasti kylkeensä.

Maalauksen erityispiirre on se, että ateria pöydältä puuttuu. Vain Jeesuksen ulottuvilla on leipää ja viiniä. Lattialla on iso viinikannu, jossa sumeat mutta tarkat heijastukset on toteutettu mestarillisesti, ja jalkojen pesuun varattu vesiastia pyyhkeineen. Kädet ovat Champaignen maalauksessa tärkeitä. Kullakin apostolilla käsien asennot viestivät henkilöiden erilaisista tunnetiloista ja viestityksistä muille pöydässä olijoille.