Joulu
Tunturisuden sivut

Kuva Copyright teksomolika - www.freepik.com.

Neitsyt Maria ja Jeesus

Jeesuksen syntymä ja lapsuus

Kun Jeesus syntyi, hallitsi maata kuningas Herodes, joka ei suinkaan ilahtunut kuullessaan, että uusi kuningas oli syntynyt Betlehemiin. Hän lähettikin kaikki sotilaansa etsimään lasta. Hirmuhallitsija Herodes ei tyytynyt vain etsintöihin, vaan hän lähetti knihtinsä tappamaan ja virtaan heittämään kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset, jotta tuleva kuningas saisi surmansa.

Silloin enkelit ilmoittivat Joosefille, että hänen on lähdettävä Jeesuksen ja Marian kanssa pakoon Egyptiin, niin ettei Herodes kykenisi löytämään Jeesusta. Niin he lähtivät matkaan ja olivat Egyptissä niin kauan, kunnes enkeli ilmoitti Joosefille, että on turvallista palata. He asettuivat asumaan Nasaretin kaupunkiin, jossa heidän ystävänsäkin olivat.

Juutalaiset perinteet

Jeesus syntyi juutalaiseen perheeseen ja oli itse juutalainen, sillä hänen äitinsä ja kasvattajaisänsä olivat juutalaisia. Jeesuksen perhe oli juutalainen ja noudatti juutalaista lakia. Niinpä myös erilaiset ruokaan ja puhtauteen liittyvät juutalaiset säännökset ovat kuuluneet arkiseen elämään. Sapattia on vietetty viikottain ja myös temppelissä on käyty harjoittamassa hartautta, uhraamassa ja juhlimassa. Kaikkien juutalaisten poikien tavoin Jeesus tutki pyhiä kirjoituksia ja juutalaisia lakeja.

Neitsyt Maria ja Jeesus

Itämaan tietäjät antamassa lahjoja juuri syntyneelle Jeesukselle. Itämaan tietäjät ovat Uudessa Testamentissa, Matteuksen evankeliumissa mainittuja oppineita, jotka Raamatun mukaan tulivat idästä Beetlehemiin osoittamaan kunnioitusta ja tuomaan lahjoja vastasyntyneelle Jeesus-lapselle. Heidät tunnetaan myös nimillä kolme viisasta miestä tai kolme kuningasta.

Pyhä perhe

Tiedämme Jeesuksen lapsuuden perheestä vain vähän. Hänellä oli ainakin äiti, veljiä ja sisaria. Varhaisimmassa lähteessä, Markuksen evankeliumissa (n. vuodelta 70 jKr.) mainitaan nimeltä äiti Maria sekä veljet Jaakob, Joosef, Juudas ja Simon. Sisaret jäävät nimeämättä (Mark.6:3). Antiikin perhekäsitys oli laaja. Sisarukset ovat voineet olla eri isästä tai jopa serkkuja. Perhepiiriin on kuulunut useita lapsia ja voidaan puhua maaseutukylän suurperheestä.

Lapsuutensa Jeesus vietti Nasaretin kylässä Galilean maaseudulla, Rooman valtakunnan syrjäisessä provinssissa. Kaikki lapset käyvät koulua ja niin teki Jeesuskin. Hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan Nasaretissa synagogan koulussa.

Koulun ohella Jeesus oppi myös puusepän taitoja isältään Joosefilta, joka oli puuseppä. Puuseppien ammatti, kuten monet muutkin ammatit, kulkivat jo tuolloin suvussa ja pojat oppivat isänsä ammatin. Jeesus oppi tekemään ahkerasti työtä Joosefin rinnalla.

Äidiltään Marialta Jeesus kuuli kertomuksia Jumalasta. Maria opetti hänet myös rukoilemaan. Kaikenlaisia muitakin asioita hän oppi kaikkien lasten tapaan, ja vielä enemmänkin, koska oli kiinnostunut oppimaan. Hänen äidinkielensä oli heprean läheinen sukukieli aramea. Jeesus osasi myös hepreaa, pyhien kirjoitusten kieltä ja ehkä hiukan ajan yleiskieltä kreikkaa.

Neitsyt Maria ja Jeesus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, veistos Neitsyt Maria ja Jeesus - Copyright © Fr Lawrence Lew, O.P.

JOULUEVANKELIUMI Luukkaan mukaan

1. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
3. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
4. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua,
5. verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
6. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli.
7. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
8. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10. Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11. teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"
15. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti".
16. Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
17. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta.
18. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.
19. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.
20. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.
21. Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.
22. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen
23. - niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -
24. ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.
25. Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
26. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.
27. Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,
28. otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
29. "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
30. sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
31. jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
32. valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".
33. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.
34. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan
35. - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".
36. Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
37. ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
38. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
39. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin.
40. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.
41. Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.
42. Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan.
43. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet.
44. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta;
45. mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä.
46. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.
47. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa.
48. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."
49. Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?"
50. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui.
51. Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä.
52. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.


Siilinjärven kirkko

Siilinjärven kirkko ja sankarihautausmaan kynttilämeri jouluaamuna.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Janne.