Kissaeläimet
Kuvassa yllä puuleopardi. Borneonpuuleopardeista ei ole käytettävissä kuvia, mutta ne muistuttavat mitä suurimmin puuleopardeja.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright - © Flickr/Greg

BORNEONPUULEOPARDI (Neofelis diardi)

Keväällä 2007 uutisoitiin, että Borneosta ja Sumatralta on tunnistettu uusi kissaeläinlaji. Aiemmin oli oletettu, että Borneon puuleopardi edustaa samaa lajia mantereella elävän puuleopardin kanssa. Geneettisissä tutkimuksissa on voitu kuitenkin todeta, että Borneon puuleopardi eroaa mantereen puuleopardista yhtä paljon, kuin eroavat toisistaan leijona, tiikeri, leopardi, jaguaari ja lumileopardi.

Tutkijat uskovat, että Borneon puuleopardin populaatio irtosi mantereen populaatiosta 1,4 miljoonaa vuotta sitten. Geneettiset tutkimustulokset osoittavat selvästi, että Borneon puuleopardia pitäisi pitää omana lajinaan, USA:n syöpäinstituutin geneettisen monimuotoisuuden laboratorion johtaja, tohtori Stephen O'Brien sanoo. Borneossa puuleopardeja arvioidaan elävän 5 000 - 11 000 ja Sumatralla 3 000 - 7 000.

Puuleopardi

Puuleopardin pennut.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva puuleopardin pennuista Copyright Smithsonian's National Zoo

Levinneisyys ja ravinto

Borneonpuuleopardeja elää useimmilla Borneon metsäalueilla rannikolta aina vuoristoihin asti. Ne suosivat erityisesti tuuheita alanko- ja mäkisademetsiä ja karttavat aukeita paikkoja. Borneon puuleopardien ravinto koostuu pääasiassa apinoista, eri kaurislajeista ja nuorista partasioista. Ne syövät satunnaisesti myös lintuja ja matelijoita.