Kissaeläimet
Alaheimo: Suurkissat, Pantherinae

Alaheimossa on kolme sukua ja suvut lajeineen ovat:

Puuleopardit Neofelis

Puuleopardi (Neofelis nebulosa)
Borneonpuuleopardi (Neofelis diardi)

Suurkissat Panthera

Leijona (Panthera leo)
Jaguaari (Panthera onca)
Leopardi (Panthera pardus)
Tiikeri (Panthera tigris)

Lumileopardit Uncia

Lumileopardi (Uncia uncia)
Musta jaguaari
KISSAELÄIMET FELIDAE

Kissaeläinten heimon tieteellinen nimi Felidae tulee latinan sanasta felis, korva.

Kissaeläinten heimoon kuuluu kaksi alaheimoa ja ne ovat Felinae ja Pantherinae. Näissä alaheimoissa on neljätoista sukua, jotka pitävät sisällään lajit. Jos manuli kuuluu suvun Felis sijaan sukuun Otocolobus - on sukuja viisitoista.

Kissaeläinlajien määrä elää - 39 kissaeläinlajia vuonna 2018

Vuoteen 2005 tultaessa, kissaeläinlajien määrä oli ollut aika pitkään 37. Kyseisenä vuotena lajien määrä lisääntyi lukemaan 39, kun kolokolon (pampakissan) kaksi alalajia saivat itsenäisen lajin aseman, nämä uudet lajit olivat pantanalinkissa ja pampasinkissa.

Vuonna 2007 puuleopardin alalajina siihen saakka pidetty kissaeläin luokiteltiin itsenäiseksi lajiksi, joka on borneonpuuleopardi (Neofelis diardi). Näin kissaeläinlajien määrä kohosi lukemaan 40.

Vuonna 2013 onsillan eli tiikerikissan eteläinen alalaji puolestaan sai lajin aseman Leopardus guttulus - ja kissaeläinlajien määrä oli hetken aikaa 41.

Vuonna 2017 pantanalinkissa ja pampasinkissa palautettiin takaisin alalajeiksi (kaikki tahot eivät tähän mennessäkään olleet hyväksyneet näitä kahta kissaa lajeiksi), ja näiden palautusten myötä kissaeläinlajien määrä putosi kahdella. Näiden vaiheiden myötä kissaeläinlajien määrä vuonna 2018 oli taas uudelleen 39. Näiden villilajien lisäksi kissaeläimiin kuuluu kesy kotikissa.

Eräiden kissaeläinlajien kohdalla jatkuvat selvittelyt niiden sukulaisuususuhteista ja esim. villikissaa jaotellaan eri tavoin useammiksikin lajeiksi. Siksi lukemaan 39 jää edelleen varauksia.

Gepardi

Esihistoriallisia lajeja

Kissaeläimiä Sapelihammaskissat
Kissaeläimiä Smilodon
Leijonat

Kuvassa leijonat. Sivun yläreunan kuvassa, vasemmalta oikealle, hietakissa, manuli, amurinleopardi, lumileopardi ja gepardi.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat Copyright © Tambako The Jaguar
Kissaeläinten evoluutio

Kissaeläinten heimoon on kuulunut myös kaksi sukupuuttoon kuollutta alaheimoa Machairodontinae, sapelihammaskissat ja Proailurinae.

Kaikkien nykylajien kehitys alkoi yhteisestä kantaisästä Aasiassa, 10,8 miljoonaa vuotta sitten. Aasiasta lajit levittäytyivät Beringin (Beringia) maakannaksen kautta Pohjois-Amerikkaan - ja sieltä edelleen Panaman kannaksen kautta Etelä-Amerikkaan.

Panthera-suvun lajit ovat vanhimpia, Felis-suvun lajit nuorimpia. Alkuaikojen kissaeläimiin kehittyi kahdeksan päälinjaa - ja näiden lajit siirtyilivät edestakaisin, mantereilta mantereille.

"Uudet" lajinimet

Nisäkäsnimistötoimikunnan esityksen mukaiset uudet lajinimet, suluissa käytetyt vanhat: aasianmetsäkissa (leopardikissa) - iberianilves (iberianilves, espanjanilves) - karakali (karakali, aavikkoilves) - kodkod (kodkod, yökissa) - kolokolo (kolokolo, pampakissa) - manuli (manuli, arokissa) - margai (margai, pitkähäntäkissa) - onsilla (onsilla, tiikerikissa) - punankissa (vuorikissa) - suokissa (suoilves).

Uudet on otsikossa lainausmerkeissä siksi, että nämä lajinimet ovat olleet käytössä jo vuosikymmenen. Eli ihan uusistakaan lajinimistä ei enää ole kyse.
Intianleopardi
Intian leopardi

Etelä-Intiassa on kansallinen luonnonpuisto, Nagarhole National Park, ja siellä kurkkii kuvan leopardi syksyllä 2016. Onko kyseessä leopardin alalaji, intianleopardi, vaiko vain leopardi Intiassa, sitä emme tiedä. Voimme kuitenkin olettaa, että kuvassa on intianleopardi.
All Rights Reserved
*Kuva Copyright Venkat Mangudi
*Photo used with permission.
Kissaeläimet Felidae