Kissaeläimet
Yllä kuvassa Balin sademetsää.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Sue

Sundanmetsäkissa (Prionailurus javanensis)

Sundanmetsäkissalle (sundanleopardikissa) ei ole vakiintunutta suomalaista nimeä, joten käytämme tässä tätä loogista nimeä. Sundanmetsäkissa elää kaakkoisessa Aasiassa Sundasaarilla, Jaavalla, Balissa, Borneossa, Sumatralla, Filippiineillä ja monilla pienemmillä saarilla.

Aiemmin sundanmetsäkissaa on pidetty aasianmetsäkissan (leopardikissa) (Prionailurus bengalensis) alalajina. Sen katsotaan kuitenkin eroavan niin merkittävästi mantereen puolella elävästä aasianmetsäkissasta , että se muodostaa oman kissaeläinlajinsa. Omaksi lajikseen eriytymisen sundanmetsäkissa alkoi jo keskipleistoseenin aikaan, 770 000 - 126 000 vuotta sitten.

Sundanmetsäkissa

Borneossa, yöllisellä kuvausmatkalla saatu hyvin harvinainen kuva sundanmetsäkissasta.

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright, Photo by © Donna Hampshire
*Photo used with permission.


Sundanmetsäkissa muistuttaa kaikin tavoin mantereen puolella asuvaa lähisukulaistaan, aasianmetsäkissaa. Se on sutjakka ja pitkäjalkainen ja kooltaan kotikissan kokoinen. Se voi painaa enimmillään kolmisen kiloa. Ruumiilla on pituutta 39 - 42 cm. Hännällä on pituutta 22 cm.

Öisin liikkuva sundanmetsäkissa saalistaa rottia ja muita pieniä nisäkkäitä, lintuja, liskoja ja sammakoita. (Ecology Asia: Sunda Leopard Cat)