Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Upp75


Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari Kivennavalla

Lintula oli ensimmäinen ortodoksinen naisyhteisö Suomessa. Lintulan luostari on Pohjoismaiden ainoa ortodoksinen naisluostari.

Lintulan luostari sai alkunsa, kun v. 1894 salaneuvos F.P.Neronov lahjoitti luostarin perustamiseksi maatilan Karjalan kannakselta Lintulan kylässä. Varsinaisesti tämä naisluostarin ensivaihe, Lintulan Pyhän Kolminaisuuden naisyhteisö, perustettiin v. 1895. Sittemmin nimi muuttui luostariksi. Nimen Lintula luostari sai läheisestä kylästä ja joesta.

Lintulan luostari avattiin vuonna 1895. Suomen arkkipiispa Antoni vihki sen ensimmäisen kirkon. Kymmenen vuotta luostari toimi Pyhän Kolminaisuuden naisyhdistyksen nimellä, ja vuonna 1905 arkkipiispa Sergein toimesta se muutettiin yhteiselämää noudattavaksi naisluostariksi. Luostari sijaitsi Kivennavalla, jossa sillä oli suuri maatila.

Luostari eli verkkaista talonpoikaisluostarin elämää. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä sisaristo nousi 70:een. Vuosisadan alussa luostariin perustettiin lastenkoti ja sen yhteyteen koulu. 1920-luvun alussa luostari siirtyi uuteen ajanlaskuun.

Lintulan sisariston määrä väheni maailmansotien välisenä aikana neljäänkymmeneen. Kivennavan luostari joutui evakkoon marraskuussa 1939, ja Kuhmalahdella vietetyn evakkokauden jälkeen luostari lopullisesti muutti Heinäveden Palokkiin vuonna 1946.
Lintulan luostari

All rights reserved
*Kuvat Lintulan luostarista - Copyright © Sami Niemeläinen


Lintula Heinävedellä

Nykyisin Lintulan nais- eli nunnaluostari sijaitsee Heinäveden kunnassa Palokin kylässä. Lintulan luostari Heinävedellä on pohjoismaiden ainoa ortodoksinen nunnaluostari. Vuodesta 1946 lähtien se on sijainnut nykyisellä paikallaan Heinäveden kunnan Palokin kylässä noin 18 km päässä Uuden Valamon munkkiluostarista. Tuolloin ostettiin Palokista Koskijärven kartanon maatila, jonne Lintulan nunnat muuttivat.

Lintulan luostarissa on 10 vihittyä nunnaa, 4 viitankantajaa ja yksi noviisi eli kuuliaisuussisar.

Lintulan luostarin tuloista puolet tulee kynttilänvalmistuksesta, joka on talviaikaan tehtävää työtä. Matkailu on merkittävä elinkeino myös Lintulan luostarille. Luostarilla on oma myymälä sekä muutamia majoitustiloja vuokrattavaksi. Kävijöiden määrä on 1990-luvulla ollut noin 20 000 - 25 000 matkailijaa kesässä.
Unelma Röpelinen luostarin johtajaksi 2012

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin sisaristo on valinnut uudeksi johtajakseen nunna Mikaelan. Igumenian valinnan tehnyt sisariston kokous käytiin lauantaina. Kokoukseen osallistuivat kaikki luostarin nunnat ja viitankantajasisaret. Valinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Nunna Mikaela, siviilinimeltään Unelma Röpelinen, on asunut Lintulan luostarissa 26 vuotta. Hän on hoitanut luostarin johtajan tehtäviä kesäkuusta lähtien luostarin edellisen johtajan igumenia Marinan menehdyttyä liikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin. Nunna Mikaela siunataan Lintulan luostarin igumeniaksi ensi maanantaina. (Kirsti Vuorela, Etelä-Savo 29.09.2012)
Lintulan luostari