Tunturisuden sivut
Kukkaistyttö

Germaine Cousin on kaikkien köyhien maalaistyttöjen ja varmasti myös hienojen kukkaistyttöjen suojeluspyhimys.

All rights reserved
*Kuva - Copyright © JanetK.Design
Photo used with permission.

Suojeluspyhimyksiä Suojeluspyhimyksiä ja pyhimyssuojelijoita - II

Suojeluspyhimykset suojelevat kukin omia, erityisiä alueitaan, asioitaan, ammattiryhmiään tai muita ihmisryhmiä. Suojelukohteita ovat kansakunnat, valtiot, kaupungit ja kunnat, kuten myös erilaiset instituutiot ja yhteisöt, koulut ja sairaalat. Ihmisissä ovat edustettuina molemmat sukupuolet, kaikki ikäryhmät ja lukemattomat erilaiset ammatit.

Eri kirkkokuntien suojeluspyhimykset ovat pyhimyksiä, joille on määritetty erityinen suojelustehtävä. Roomalaiskatolisia pyhimyksiä on yli 10 000. Ortodoksit noudattavat omia kanonisointi-menettelyjään eli pyhimykseksi julistamista. Heilläkin on suuri määrä pyhimyksiä. Kaikki pyhimykset kuuluvat kuitenkin koko kristikunnalle. Jos haluat enemmän tietoa tässä luetelluista pyhimyksistä, jotka samalla ovat suojeluspyhimyksiä, sekä muista pyhimyksistä, on tietoa tarjolla sekä netissä että kirjallisuudessa runsaasti.

16) Germaine Cousin - (1579 - 1601) - Köyhään perheeseen Pibracissa, Ranskassa syntynyt Germaine oli lapsuutensa lammaspaimenessa. Jo syntymästään saakka hänellä oli epämuodostunut käsi ja muitakin sairauksia. Hänen äitinsä kuoli ja äitipuoli oli hyvin julma. Palattuaan yömyöhällä paimenesta, Germaine sai nukkua tallissa ja ruoakseen hän sai ruumenia. Hän oppi pian kärsimyksensä ja yksinäisyytensä keskellä saamaan voimaa ja apua Jumalalta. Näissä äärettömän vaikeissa oloissa hänen rakkautensa Jeesukseen ja pyhiin sakramentteihin ennakoi tulevaa pyhimyksellisyyttä.

Kyläläiset pilkkasivat aluksi hänen hurskauttaan, mutta pian, tiettyjen merkkien jälkeen, iva vaihtui äärimmäiseksi kunnioitukseksi. Kaiken köyhyytensä keskellä Germaine auttoi muita köyhiä, kunnes hän 22-vuotiaana kuoli. Vuonna 1644 hänen hautansa kirkkotuolin edessä jouduttiin avaamaan, ja silloin voitiin havaita, ettei hänen ruumiinsa ollut maatunut tai vahingoittunut laisinkaan. Germainen sanotaan olleen tavalla taikka toisella mukana yli 400 ihmeessä ja ihmeparantumisessa kuolemansa jälkeen. Vuonna 1867 paavi asetti hänet neitsytpyhimysten joukkoon. Hyljättyjen, hyväksikäytettyjen, vammaisten, köyhien maalaistyttöjen, sairaiden, vanhempansa menettäneiden, lammaspaimenetarten - ja olemukseltaan epämiellyttävien ja luotaantyöntävien suojeluspyhimys.

Suojeluspyhimykset

Vasemmalla italialainen pappi, pyhimys Giovanni Bosco - oikealla hänen oppilaansa, 14-vuotiaana kuollut ja pyhimykseksi julistettu Dominic Savio.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Giovanni Bosco ja Dominic Savio - Copyright © Fr Lawrence Lew, O.P.


17) Giovanni (John) Bosco - (1815 - 1888) - Italialainen pappi, joka perusti ammattikoulun ja suojapaikan Torinoon köyhille ja laiminlyödyille pojille. Hän houkutteli kuulijoita ympärilleen akrobatialla ja sirkustempuilla, jonkalaiset taidot hän oli itse oppinut, seurailemalla lapsena toreilla temppuilijoita. Hänen työnsä ja huolenpitonsa erityisinä kohteina olivat katulapset ja nuorisorikolliset, joiden elämää hän kaikin tavoin pyrki parantamaan. Hän oli itse elänyt hyvin köyhän lapsuuden ja hänen isänsä oli kuollut, kun hän oli kaksivuotias.

Bosco kehitti opetusmenetelmän (Salesian Preventive System), joka perustui enemmän rakkauteen kuin kuritukseen. Hänen opetuksensa kolme kulmakiveä olivat luottamus, usko ja lähimmäisenrakkaus. Bosco menestyi työssään erittäin hyvin ja koki myös paljon vastustusta, koska kaikki eivät pitäneet siitä, että hän keräsi ympärilleen satoja nuoria ja sai nämä valtaansa. Hänen työtään häirittiinkin monin tavoin, kunnes kuningas ilmoitti, että hänen oli annettava tehdä työtään rauhassa. Kristillisten opiskelijoiden, oppisopimuksessa opiskelevien, julkaisijoiden, nuorten, koululasten, nuorisorikollisten, taikureiden ja illusionistien suojeluspyhimys.

18) Gregorius I - (540 - 604) - Pyhä Gregorius I eli Gregorius Suuri toimi kirkonopettajana ja paavina. Hän oli työssään hyvin merkittävä ja hänen paaviutensa aikana läntinen kristillisyys siirtyi uuteen aikakauteen. Hän kirjoitti paljon ja oli kirjailijana erittäin suosittu. Katolisen kirkon liturgian keskuksena vielä 1960-luvulle saakka ollut gregoriaaninen kirkkolaulu nimettiin Gregorius I:n mukaan, koska paavina hän vahvisti toimillaan latinan kielistä liturgiaa ja myös perusti Roomaan koulun laulajia varten. Englannin, Länsi-Intian ja eräiden paikkakuntien - ruton ja kihdin ahdistamien - sekä kasvattajien, kivenhakkaajien, kivenleikkaajien, muurareiden - paavinvallan - koululaisten, opiskelijoiden, opettajien - kuoropoikien, muusikoiden ja laulajien suojeluspyhimys.

Suojeluspyhimykset

Hieronymus ja enkeli - Antonio Allegri da Correggio (1489 - 1534).

Suojeluspyhimykset

Hieronymus ja enkelit - Bartolomeo Cavarozzi (1587 - 1625).

19) Hieronymus - (n. 347 - 420) - Pyhä Hieronymus (Eusebius Sophronius Hieronymus) käänsi Raamatun hepreasta ja kreikasta latinan kielelle. Hän kuuluu kirkkoisien joukkoon ja katolisessa kirkossa hän on yksi kirkonopettajista. Hän on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista pyhimyksistä. Kirjastonhoitajien, kirjastojen, arkeologien, arkistonhoitajien, raamatuntutkijoiden, kääntäjien, opiskelijoiden ja koululaisten suojeluspyhimys.

20) Jaakob Alfeuksen poika - Apostolien tekojen mukaan yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta ja apostoleista. Uruguayn, Italian, apteekkareiden, rohdoskauppiaitten, hattukauppiaiden, kuolemaa tekevien ja pesijätärten suojeluspyhimys.

Eremitaasi

Jaakob vanhempi suojelee myös ritareita ja sotilaita. Maalaus Eremitaasin taidekokoelmista.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © shogunangel


21) Jaakob vanhempi - Apostoli Jaakob vanhempi eli Jaakob Sebedeuksen poika, Pyhä Jaakko, oli Uuden Testamentin mukaan yksi Jeesuksen opetuslapsista ja apostoleista. Useiden maiden, kuten Guatemalan, Espanjan ja Chilen, ja paikkakuntien - sekä reumasairaiden ja tulehduksista kärsivien - sekä pyhiinvaeltajien, ritareiden, sotilaiden, ratsumiesten, turkkurien, hatuntekijöiden, työläisten, nahkureiden, rohdoskauppiaiden ja apteekkarien - ja eläinlääkäreiden suojeluspyhimys.

Suojeluspyhimykset

Neitsytmarttyyri Jeanne d'Arc poltettiin roviolla kerettiläisenä 30. toukokuuta vuonna 1431 siksi, että hän tunnusti pitävänsä Jumalaa paavia korkeampana auktoriteettina. Hänen tuhkansa siroteltiin Seine-jokeen. Myöhemmin paavi otti Jeanne d'Arcin asian uudelleen käsittelyyn, armahti hänet ja julisti pyhimykseksi. Maalaus Hermann Anton Stilke (1803 - 1860).

22) Jeanne d'Arc eli Orléansin neitsyt - (1412 - 1431) - Ranskan kansallissankari ja katolisen kirkon pyhimys. Vaikka hän ei osannut laisinkaan lukea taikka kirjoittaa, niin hän osasi ja tiesi lukuisia pyhimystarinoita, joita hänen äitinsä oli hänelle kertonut. Eipä tiennyt äiti näitä tarinoita kertoessaan, että hänen tyttärestään tulisi yksi maailman kuuluisimmista pyhimyksistä, joka joutui kokemaan hirvittävän kuoleman polttoroviolla. Ranskan - sekä kirkollisia auktoriteetteja vastustavien - sekä vankien, sotilashenkilöiden, uskonsa vuoksi pilkattujen, vapaaehtoistyötä tekevien naisten, naissotilaiden - ja marttyyrien suojeluspyhimys.

Jeesus

Yksityiskohta maalauksesta, Jeesus. Raffaellino del Garbo (1476 - 1527).

All rights reserved
*Kuva - Copyright © Rex Harris
Photo used with permission.


Suojeluspyhimykset

Johannes Sebedeuksen poika on mm. ystävyyden, rakkauden ja uskollisuuden suojeluspyhimys. Maalaus Piero di Cosimo, joka tunnetaan myös nimellä Piero di Lorenzo (1462 - 1521).

23) Johannes eli Johannes Sebedeuksen poika - Evankelista, joka oli Uuden Testamentin mukaan yksi Jeesuksen kahdestatoista apostolista. Kirjanpainajien, kirjakauppiaiden, kirjailijoiden, toimittajien, kaivertajien, myrkytyksenuhrien, kirjanoppineiden, tutkijoiden, teologien, kirjanpainajien, maalareiden, paperinvalmistajien, painotalojen, kustantajien, taidekauppiaiden ja ystävyyden, rakkauden ja uskollisuuden suojeluspyhimys.

Johannes Kastaja

Johannes Kastaja - maalaus ranskalainen Pierre Mignard (1612 - 1695).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jorge Elías


24) Johannes Kastaja - Juutalainen opettaja ja profeetta, joka syntyi puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hän koki olevansa Messiaan edelläkävijä. Uuden testamentin mukaan Johannes kastoi myös Jeesuksen. Jeesuksen ensimmäiset seuraajat olivat Johanneksen opetuslapsia. Herodes Antipas vangitutti ja mestautti Johannes Kastajan. Juhannusta vietetään Johannes Kastajan syntymäjuhlana. Jordanian, ranskalaisen Kanadan ja monien paikkakuntien - sekä kouristuksista, epilepsiasta ja raesateista kärsivien tai niiden uhkaamien - sekä kengitysseppien, majatalonpitäjien, räätäleiden, kirjanpainajien, Maltan ritareiden, luostareiden ja niissä elävien - moottoriteiden - sekä linnunmyyjien ja lampaiden - ja kasteen, kastajien sekä kastettujen suojeluspyhimys.

Johannes Kastaja

Johannes Kastaja - Andrea del Sarton (1486 - 1530) maalauksen pohjalta tehty, vanha italialainen postikortti.

All rights reserved
*Kuva - Copyright © reinap
Photo used with permission.


Alttaritytöt

John Berchmans on kaikkien nuorten, myös tyttöjen, suojeluspyhimys. Maalaus William Kendall (1869 - 1936).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Flickr/freeparking


25) John Berchmans - (1599 - 1621) - Belgialainen jesuiitta ja pyhimys. John oli yksi suutariperheen viidestä lapsesta ja hänellä oli jo lapsuudessaan suuri innostus toimimiseen alttaripoikana. Suuren osan ajastaan hän käytti sairaan äitinsä hoitamiseen. Johnin haaveena oli auttaa kaikkia Euroopan siirtolaisia, ja siksi hän opiskeli käyttämään sujuvasti useita kieliä. John eli itse asiassa varsin tavallisen elämän ja osoitti, että tie pyhimykseksi voi käydä myös näin, ilman mitään poikkeuksellisia kohtaloita. Hän kuoli nuorena Roomassa, kuolinsyytä ei tiedetä. Jesuiittanoviisien ja alttaripalvelijoiden - sekä alttarityttöjen, alttaripoikien ja nuorten suojeluspyhimys.

Joosef

Enkeli ilmestyy Joosefille unessa. Gaetano Gandolfi (1734 - 1802).

Joosef

Enkeli ilmestyy Joosefille unessa. Anton Raphael Mengs (1728 - 1779).

26) Joosef - Raamatun Uudessa testamentissa Jeesuksen äidin Marian puoliso ja Jeesuksen isäpuoli. Amerikan, Uuden maailman, Itävallan, Belgian, Kanadan, Kiinan, Korean, Perun, Filippiinien, Vatikaanin, Vietnamin, Meksikon, Kroatian, sekä useiden paikkakuntien - katolisen kirkon ja lukuisten arkkihiippa- ja hiippakuntien - kommunismin vastustajien - epäröimättömien ja epäilemättömien, sekä epävarmuudessa ja epäilyksessä elävien - pakolaisten, siirtolaisten, asunnonetsijöiden - taloudenhoitajien, insinöörien, käsityöläisten, puuseppien, huonekalupuuseppien, kirjanpitäjien, asianajajien, hautausmaan työntekijöiden, haudankaivajien, työmiesten, työläisväestön, vaunuseppien - kasvattajien - kuolevien ihmisten ja onnellisen sekä pyhän kuoleman - onnellisten sielujen - aviomiehen saamisen - sekä odottavien äitien, perheen, naimisissa olevien, lasten ja isien suojeluspyhimys.

Cute Angel

Yksityiskohta, enkeli maalauksesta, jossa Neitsyt Maria kahden soittavan enkelin kanssa. Raffaellino del Garbo (1476 - 1527).

All rights reserved
*Kuva - Copyright © Peter
Photo used with permission.


27) Juudas Iskariot - Raamatun mukaan yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta. Ei ole pyhimys, mutta voisi olla kavaltajien, hylkääjien ja pettureiden suojeluspyhimys.

Enkeli Lähteet
Saints.SQPN.com
Catholic Online: Patron Saints
Ralph Woodrow: Pyhimykset, pyhimysten päivät ja symbolit
SKS: Vuotuisjuhlat
Wikipedian pyhimyskalenteri
Wikipedian henkilöesittelyt
Arno Forsius: Dismas - hautausalan yrittäjien ja hautausurakoitsijoiden suojeluspyhimys
Tähtisilmä: Suojeluspyhimys Pyhä Dymphna
Prostituutio: Prostituoitujen suojeluspyhimyksiä
Ortodoksi.net.
Universal Living Rosary Association: St. Philomena, Patroness and Protectress of the Living
Veli Kauranen: Pyhän Barbaran tarina

Suojeluspyhimykset

Suojeluspyhimykset Osa I.
Suojeluspyhimykset Osa II. (Tämä sivu)
Suojeluspyhimykset Osa III.
Suojeluspyhimykset Osa IV.
Suojeluspyhimykset Osa V.


Jeesus

"Jeesus ja Johannes Kastaja" - Guido Reni (1575 - 1642). Vasemmalla Jeesus ja oikealla Johannes Kastaja, joka oli muutaman kuukauden vanhempi, kuin Jeesus.