Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
Kuva sivun yläreunassa Copyright © Flickr/Anguskirk

AKROBATIA - TASAPAINO - NOTKEUS

Akrobatia on ehkä tärkein sirkuksen lajeista, sillä se antaa notkeutta ja voimaa sekä hyvän pohjan monelle muulle lajille. Siksi jokaisen sirkuslaisen tulisi osata sen perusteet. Akrobatia voidaan jakaa permantoakrobatiaan, pyramideihin, notkeusakrobatiaan ja käsilläseisontaan.

Akrobatia on alun perin lähtöisin Kiinasta. Akrobatiassa usein joku tavanomainen esine saa uuden merkityksen esim. hattu tai tuoli. Akrobatia on laaja käsite. Erilaisia muotoja ovat permantoakrobatia eli lattialla tapahtuva temppuilu, ilma-akrobatia eli köyden tai trapetsin avulla tapahtuvaa toiminta, tai trampoliini, joka lasketaan myös akrobatiaan. Jani Hurmerinnan mukaan akrobatian voisi tiivistää näin: "Itseään kieputellaan jossain tai jonkun välineen avulla".

Akrobaatti voi käyttää apunaan erilaisia välineitä, mutta yhtä hyvin rakentaa temppunsa yksinomaan oman itsensä varaan.

Suomen ensimmäiset sirkustaiteilijat olivat akrobaatteja

Ensimmäisinä suomalaissyntyisinä sirkus- ja varieteetaiteilijoina voidaan pitää oululaisia Alexander ja Gustaf Westerlundia, joiden tiedetään esiintyneen akrobaatteina ensimmäisen kerran vuonna 1880.

Lehdessä veljeksiä mainostettiin seuraavasti:
"Taide-sukkeloitsijat veljekset Westerlund Oulusta oleskelevat täällä nykyään parhaillaan huvittelemassa kansaa näytöksillänsä. He ovat matkustelleet maaseuduilla lavealta ja saaneet kelpolailla ihailijoita. - Tähän asti ovat ainoastaan ulkomaalaiset "komelianttarit" harjoitelleet tuollaista liikenne-sukkeluutta, mutta niitä alkaa jo ilmaantua kotimaisiakin."

Suomalaisia huippuakrobaatteja

Suomalaista huippuakrobatiaa edustivat 1950-luvulta aina 1980-luvulle asti aviopari Pentti ja Maria Heinonen. He esiintyivät pääasiassa Euroopan ja Aasian varieteenäyttämöillä, mutta kaksi kautta myös Sirkus Finlandiassa. He molemmat olivat lähtöisin köyhistä työläiskodeista, ja kehittivät itsestään sodanjälkeisissä ankeissa oloissa kielitaitoisia ja korkeatasoisia artisteja.

Pentti Heinosen bravuurinumeroita olivat yhden käden seisonta, vaimo vartalon ympärille kiertyneenä, sekä hyppelyt yhdellä kädellä, jossa oli keppi tai tiilen korkuinen laatta. Vaimo Maria oli puolestaan mestari vailla vertaa erilaisissa päälläseisonnoissa.

Adagio. Katso pariakrobatia. Sirkus Pariakrobatia, akrobatia.

Akrobaatti. (Acrobat) Sirkustaiteilija, jonka pääasiallinen esiintymisväline on oma vartalo. Harjoitustensa myötä akrobaatti kehittää kehonsa hallintaa, koordinaatiokykyään ja tasapainoaistiaan, monien muiden asioiden ohella. Sirkus Akrobatia.

Akrobalanssi. (Acrobalance) Katso pariakrobatia. Sirkus Pariakrobatia, akrobatia.

Akrobatia. (Acrobatics) Akrobatia sanana tulee kreikankielisestä sanasta akrobates, joka tarkoittaa nuorallakävelijää ja voimistelunäytöksen esittäjää. Etymologian mukaisesti tarkasteltuna sirkuksen akrobatiaan liittyvä kantasana aerobatics puolestaan tarkoittaa ilmassa suoritettavia taitotemppuja, joita voivat tehdä ihmisten lisäksi taitolentokoneetkin. Akrobatiaa ei nähdä vain sirkuksissa, vaikka se sirkuksen maailmaan useimpien mielessä asettuukin - vaan sitä nähdään kaikkialla siellä, missä ihminen on täydellisimmillään asennoissaan, liikkeissään ja liikkeittensä hallinnassa - kuten urheilussa, baletissa ja vaikkapa uimahypyissä.

Sirkuksissa akrobatia on yksi keskeisimmistä sirkustaiteen muodoista. Sirkusvoimisteluna akrobatia merkitsee mitä täydellisintä kehon hallintaa ja suorituksia, jotka tavoittelevat ihmiskyvyn äärilaitoja ja tuntuvat usein ne ylittävänkin. Akrobatia merkitsee myös mitä täydellisintä mielen hallintaa, sillä akrobatiaa ei voi olla olemassa ilman sitä.

Akrobatia on hyvin fyysistä, koska siinä käytellään mitä moninaisimmin tavoin ihmiskehon tarjoamia mahdollisuuksia, ja pyritäänpä niitä ylittämäänkin, tai ainakin venyttämään ihan äärirajoille. Akrobatia on kaikista sirkuslajeista fyysisin ja se pitää sisällään tavattoman määrän erilaisia suorituksia alkaen kärrynpyöristä, kuperkeikoista ja volteista, eli perusvoimistelusuorituksista aina huippuunsa viriteltyihin taitosuorituksiin.

Ilma-akrobatia ja permantoakrobatia

Akrobatia voidaan jaotella sen mukaan, missä tilassa esitys tapahtuu, permanto- eli lattia-akrobatiaan ja ilma-akrobatiaan. Hyvin usein nämä molemmat fyysiset tilat voivat yhdistyä samassa suorituksessa. Ponnahduslaudalle juokseva akrobaatti aloittaa suorituksensa maasta, mutta varsinaisesti näyttävä numero tapahtuu ilmassa. Trampoliinilla hyppivä akrobaatti on välineensä kautta kiinni maassakin, mutta tekee suorituksensa ilmassa. Korkeallakin ilmassa olevat, ilma-akrobaatit, ovat ainakin osan, jollei koko aikaa kiinni jossakin välineessä: trapetsilta toiselle lentävä trapetsitaiteilija on ihan irti välineistä vasta ilmalentonsa aikana.
Katuakrobatiaa
Kuvassa yllä tasapainotaiteilua katunäytöksessä. Out There Festival 2019, Great Yarmouth, Englanti.

Creative Commons
*Kuva - Copyright © sasastro


Akrobatiatanssi - akrotanssi. (Acro dance) Akrotanssi on yhdistelmä akrobatiaa, eli kärrynpyöriä, spagaateja, kuperkeikkoja, siltakaatoja, käsinseisontaa, käsilläkävelyä, yhden käden voltteja jne. - yhdistyneenä tanssimiseen - yksin tai ryhmänä. Toisinsanoen, klassiset tanssielementit + akrobatia = akrobatiatanssi eli akrobaattinen tanssi - akrotanssi. Sirkus Akrobatia.

Pariakrobatia - adagio. Pariakrobatian muodoista permannolla yksi on adagio, jossa yleensä kaksikon vahvempi osapuoli (alamies, base) on alla, ja kevyempi (ylämies, lentäjä, flier) liitelee ja taituroi hänen varassaan. Yhdistelmässä mies ja nainen, mies toimii vahvempana alamiehenä. Monet pariakrobatialiikkeet perustuvat siihen, että toinen parista joko istuu tai seisoo 90 asteen kulmassa. Pariakrobatian adagiossa on musiikkitermin mukaisesti viipyileviä kohtauksia, romantiikkaa ja hiljaista kauneutta - ihan kuten vaikkapa Joutsenlampi-baletissa.

Circus Helsinki

Circus Helsinki.

*Kuva - Circus Helsinki - Kuva Copyright Circus Helsinki.

Pariakrobatia - käsitasapaino. (Hand balancing) Erityistä käsillä tapahtuvaa tasapainon hallintaa sekä liikkeissä että pysähdyksissä. Tätä hallintaa tarvitaan myös kaikkialla akrobatiassa yksilösuorituksissa, mutta myös pariakrobatiassa, jossa alapuolella olevan kädet kohtaavat yläpuolella olevan partnerin kädet.

Pariakrobatia - akrobalanssi. (Acrobalance) Pariakrobatiassa akrobalanssi eli akrotasapaino sisältää elementtejä sekä adagiosta, että käsitasapainosta. Kuten adagiossa alapuolella olevan voimaa vaativista nostoista ja käsien vakaan tasapainon hallinnasta kummankin osalta. Sirkus Akrobatia.

Akrobatiavoimistelu - akrovoimistelu. (Acrobatic gymnastics) Ei sirkuslaji, vaan voimistelulaji - joka katsojasta näyttää täydellisesti huippusirkukselta. Esityksessä joko pari tai ryhmä muodostaa näyttäviä ja kauniita asentoyhdistelmiä liikkeineen ja koreografioineen. Ihan kuten monessa sirkusesityksessä, akrobatiavoimisteluparissakin toinen parista on "base" ja toinen "top". Ryhmän "ihmismuodostelmat" ovat sukua ihmispyramidille, mutta huomattavasti taidokkaammin toteutettuina. Sirkus Wikipedia: Akrobatiavoimistelu. Sirkus Akrobatia.

Pariakrobatiaa

Pariakrobatiaa harjoitussalilla.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright EFBA

Akrojooga. (AcroYoga) Yhdistelmä akrobatiaa ja joogaa, jota ehkä akrobaattikin tarvitsee mielensä rauhoittamiseksi kiihkeiden esitysten ja harjoitusten lomassa. Ei ole kuitenkaan ihan sirkuslaji, vaan painopiste on joogassa. Sirkus Jooga, akrobatia.

Circus Smirkus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä - Copyright Ludo29880

Ihmispyramidi

Klassisia sirkuksen taitonumeroita edustaa kaikilta ryhmän jäseniltä suurta tasapainotaitoa vaativa ihmispyramidi. Siinä osallistujat asettuvat seisomaan kerroksittain toistensa olkapäille niin, että muodostuu pyramidi. Monen muunkinlaisia muodostelmia voidaan saada aikaan.

Tasapainopallo

Rola bolaa muistuttava, isolla pallolla tasapainottelu on oiva väline tasapainoaistin kehittämiseen. Tasapainoilupallon idea on pitkälle sama, kuin rola bolan.

Barnum-efekti

Ihmisillä on voimakas taipumus hyväksyä omasta persoonallisuudestaan lausuttuja yleispäteviä ja moniselitteisiä lausumia ja pitää niitä viisaina. Tätä kutsutaan Barnum-efektiksi. Nimi tulee sirkustirehtööri P.T. Barnumista, jonka sirkus menestyi hyvin, koska sen tarjonta oli niin monipuolista, että jokainen katsoja löysi siitä jotain mieluisaa. (Urbaanisanakirja)
Akrobaatti
Kuva yanalya - www.freepik.com.

Circus Smirkus

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Circus Smirkus - Copyright hbp_pix

Puujalat

Puujalkojen, jotka voivat olla kevytmetallistakin valmistetut metallijalat, avulla ihminen kasvaa hetkessä huimasti pituutta. Sirkuksessa puujalat ovat monessa mukana ja ne liitetään usein toisiin sirkuslajeihin, kuten klovneriaan. Sirkuksessa puujalat on kätketty housujen sisään, eikä kävelijällä ole mitään tukikainalosauvoja. Sirkuslaiset ovatkin vieneet puujalkojen käytön vaativalle akrobatian tasolle, eikä katsoja helposti edes huomaa, että pitkällä hahmolla on puujalat.

Permantoakrobatia

Permantoakrobatia pitää sisällään suuren määrän erilaisia liikkeitä ja liikesarjoja - kuperkeikasta volttiin. Perusliikkeitä, joista sirkusakrobaatit kehittävät omia taidokkaita numeroitaan, ovat kuperkeikka eteen- ja taaksepäin, päälläseisonta, käsinseisonta, kärrynpyörä, siltakaato eteen- ja taaksepäin, arabialainen, puolivoltti eteenpäin tasajalkaa, puolivoltti taaksepäin eli flikki sekä voltti eteen- ja taaksepäin. Liikkeistä on erilaisia muotoja ja variaatioita, ja niinpä volttikin voidaan tehdä suorin vartaloin taikka taittaen - se voidaan tehdä trampoliinilla, ponnistuslaudalta ja korokkeelta.

Pelkästään kuperkeikka, joka on yksi pyörimisen perusliikkeistä, voidaan tehdä perustasolla kymmenellä eri tavalla:

- Haarakuperkeikka
- Gorillakuperkeikka (nilkat pysyvät koukussa, kädet pysyvät vartalon vierellä kämmenselät alaspäin)
- Kuperkeikka toinen jalka suorana sivulla josta kaveri pitää kiinni seuraten liikettä
- Kuperkeikka parin kanssa käsi kädessä
- Kuperkeikka kokoajan polvista kiinni pitäen, vauhti samalla kiihtyen
- Kuperkeikka spagaattiin (jatkuu suoraan spagaatista uuteen kuperkeikkaan jne.)
- Seisomasta kuperkeikka erijalkaa seisomaan
- Ilman käsiä kuperkeikka
- Kuperkeikka suorin jaloin
- Lentokuperkeikka

Mestari

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, Rola bola - Copyright Isabelle Puaut

Rola bola

Rola bola on akrobatiaväline, johon kuuluu puinen, metallinen tai muuta kestävää ainesta oleva suunnilleen rullalaudan kokoinen lauta ja lyhyt metallinen tai muovinen putki (suunnilleen kurkkupurkin kokoinen, mutta tukevampi) jonka päällä tasapainoillaan. Lauta asetetaan putken päälle ja rola bola on valmiina käytöön. Ammattilaiset tekevät esityksestään näyttävämpiä ja haasteellisimpia käyttämällä useampia päällekkäisiä putkia ja tekemällä laudan päällä erilaisia temppuja, kuten jonglöörausta.

Käsilläkävely

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright Bob Cotter

Käsinseisonta ja käsinkävely

Käsinseisonta ja käsinkävely ovat tärkeitä perusliikkeitä. Niissä korostetaan vartalon hyvää ja hallittua asentoa. Käsinseisonta on yksi sirkusakrobaattien peruslajeista. Sirkuksessa käsinseisonta on viritelty monin tavoin äärimmäisen taitoa vaativaksi ja näyttäväksi suoritukseksi.

Käsilläkävely

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright JD Lasica

Käsinseisonta, käsilläseisonta. (Handstand) "Kässäri". Käsiseisonnassa henkilö seisoo suorana käsiensä varassa, jalat ylöspäin. Käsiseisontoja on monenlaisia, mutta yleisin on suora seisonta. Käsiseisonnassa voi seistä myös yhdellä kädellä. Käsiseisonnassa tekijän kannattaa olla selkä suorana, ettei selkä venähdä. Käsiseisonnasta voi myös lähteä kävelemään käsillä. Sirkus Akrobatia, tasapainoilu.

Käsinkävely, käsilläkävely. (Hand walking) "Kässäri". Henkilö kävelee käsillään, koko painonsa käsiensä varassa. Tätä taitoa tarvitaan useissa sirkussuorituksissa ja -lajeissa, kuten akrobatiassa ja akrobatiatanssissa. Käsiakrobatiaa nimitetään hansta-akrobatiaksi. Sirkus Akrobatia, tasapainoilu.

Tasapainotaituri

Tasapainottelua puomilla.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Herri Bizia


Tasapaino - notkeus - käsinseisonta

Circus Helsinki.

*Kuva Circus Helsinki - Copyright Circus Helsinki

Cirkus Merano

Cirkus Merano - Norja. Toistensa hartioilla tasapainotteleva sirkusryhmä on lisännyt suorituksensa vaikeutta, ottamalla mukaan lautasten pyörityksen.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Andreas Solberg