Juhannus
Meediot

Meediot ovat ihmisiä, jotka kykenevät saavuttamaan yhteyden tuonpuoleiseen, henkimaailmaan ja jo kuolleisiin ihmisiin. Meediolla on siten mahdollisuus toimia yhteydenpidossa välittäjänä elävien ja kuolleiden ihmisten välillä. Meediot voivat tuoda viestejä tuonpuoleisesta.

Meediot järjestävät erityisiä, suppeita, pienten ryhmien istuntoja, joissa he ottavat näitä yhteyksiä istunnossa mukana olevien ihmisten läheisiin, näiden ihmisten pyynnöstä.

Meedioilla voi olla joskus myös yleisötilaisuuksia, joissa he voivat kertoa työstään ja ehkä antaa näytöksiäkin.

Piru

Manaus eli eksorkismi

Henkien manauksessa kutsutaan esille pahoja henkiä, demoneja ja itseään Saatanaa, Paholaista eli riivaajaa, jotka sitten yritetään samantien ikiajoiksi karkottaa. Tavallisesti nämä demonit ovat valloittaneet jonkun yksittäisen ihmisen, tai jonkin paikan, kuten talon - ja manaamalla nämä demonien ja riivaajan valloittamat kohteet yritetään vapauttaa tästä kauhistuttavasta riivauksesta.

Manaaminen voidaan suorittaa tietynlaisten rituaalien mukaisesti, jolloin se onnistuu parhaiten. Manauksen voi suorittaa joku demonit ja henkimaailman hallitseva ihminen, kuten pappi, shamaani tai meediokin.

Manaus voi tapahtua vaikkapa niin, että manaaja on kohteensa, kuten riivatun ihmisen lähellä, lukee loitsujaan ja käyttelee apuvälineitään, kuten kristillisen uskon ja Jeesuksen symbolia, ristiä.

Manaaja voi käytellä myös lukuisaa määrää erilaisia muita apuvälineitä, taikavälineitä ja uskonnollisia välineitä, kuten ikoneja, amuletteja ja vihkivettä, jota pirskotellaan ympäriinsä - tai suitsuketta. Millaisia välineitä, loitsuja, manauksia ja rituaaleja noudatetaan, riippuu aina manaajan omista taidoista ja kyvyistä sekä siitä, miten hän haluaa toimia.

Manaus voidaan suorittaa myös niin, että joukko ihmisiä istuu yön lähestyessä hämärässä pöydän ympärillä, pöydällä on valkea liina, kynttilät palavat ja manaaja toistelee manauksiaan voimistuvasti ja uhkaavasti tyyliin: "Jeesuksen Kristuksen nimessä, katoa Saatana tästä paikasta ja tästä ihmisestä ikiajoiksi!" taikka "Lähde ulos!" taikka "Sinä Hornasta tullut Saatanan sikiö - painu heti takaisin Helvetin kuiluihisi!"

Erityisesti katolisessa kirkossa manaus nykypäivänäkin on ihan kirkon uskonoppien mukaista toimintaa. Noin muutoin, mikään ei estä ketään manailemasta omassa elämässäänkin silloin, kun siihen tuntuu olevan tarvetta. Vuonna 1973 julkaistiin klasiikkomaineeseen kohonnut elokuva Manaaja, joka varmaankin on innostanut monia ihmisiä ainakin harkitsemaan manaamista omissakin elämänkuvioissaan. Sillä voihan todellakin olla niin, että jos elämässä on loputtomiin kaikenlaista murhetta ja epäonnea, niin kaiken takana ovat demonit ja Saatana, joka pitää ihmisen elämässä omaa peliään!
Meedio

Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä, epätoivoon vajonnut neito - Copyright © jessicalsmyers


Katolinen kirkko kertoo manauksesta näin:

"1637. Kun kirkko pyytää julkisesti ja valtuuteensa vedoten Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joku henkilö tai jokin kohde varjeltuisi Pahan vaikutukselta tai pääsisi irti sen vallasta, puhutaan eksorkismista. Jeesus itse on tehnyt näin; [vrt. Mark. 1:25-26] häneltä on peräisin kirkon valta ja tehtävä toimittaa eksorkismeja. [vrt. Mark. 3:15; 6:7,13; 16:17.] Yksinkertaisessa muodossa eksorkismi toimitetaan kasteen vieton yhteydessä. Juhlallisen, niin sanotun suuren eksorkismin voi toimittaa vain pappi ja vain piispan luvalla.

Tällöin on meneteltävä viisaasti ja pitäydyttävä tiukasti kirkon laatimiin sääntöihin. [vrt. CIC, kaanon 1172] Eksorkismin tavoite on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien vaikutuksesta sillä hengellisellä auktoriteetilla, jonka Jeesus on uskonut kirkolleen. Sairaudet, ennen kaikkea psyykkiset sairaudet ovat kokonaan toinen asia; niiden hoitaminen kuuluu lääkärille. Siksi on tärkeää, että ennen eksorkismin viettoa otetaan selvyys siitä, onko kyseessä todella Paholaisen läsnäolo vai sairaus."


Hämärän rajamailla
Riivattu nukke

Kuvassa demonien valtaama, riivatussa tilassa oleva nukke. Nyt tarvitaan manaajaa!

Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva riivatusta nukesta - Copyright © Jannis


Meediot mukana rikostutkinnassa - Psychic detective

Erityisesti Yhdysvalloissa meediot ovat olleet avustamassa poliisia vakavissa rikoksissa, kuten murhissa ja kidnappauksissa, sekä murhattujen uhrien etsinnöissä silloin, kun poliisitutkimus ei muuten ole tuottanut tulosta.

Meediot eivät kykene antamaan poliisille syyllisen nimeä ja osoitetta, mutta he kykenevät saamaan näistä rikoksista ja rikospaikoista esille sellaista, joka voi suuresti auttaa rikostutkijaa.

Vakavien rikosten, kuten murhien, tekopaikoille jää voimakas energiakenttä, josta meedio vielä kauankin aikaa jälkeen päin kykenee aistimaan, mitä paikalla on tapahtunut.

Meediot ovat todistetusti saavuttaneet näissä tehtävissä mitä hämmästyttävimpiä tuloksia. Yksi pieni esimerkki. Yhdysvalloissa etsittiin kadonnutta henkilöä. Viimeinen havainto hänestä oli, kun hän tallentui kadulla illalla kävellessään liikkeen edustalle asetettuun videokameraan. Tämän jälkeen hänestä ei saatu minkäänlaista havaintoa, mutta epäiltiin, että hän oli joutunut henkirikoksen kohteeksi. Kun tapaus esiteltiin meediolle, hän kykeni löytämään murhapaikan ja kertoi vielä, että paikalta löytyy ruohikosta vanha Coca-Cola mainos. Tällainen mainos paikalta todellakin löytyi, vaikka meedio itse ei ollut ikinä käynyt paikalla. Tämän jälkeen tutkimukset alkoivat edistyä.

Englanniksi sellaista henkilöä, joka käyttää paranormaaleja kykyjään rikoksen selvittämisessä, kutsutaan nimikkeellä Psychic detective. Ihan sanatarkasti kääntäenhän se olisi psyykkinen etsivä, mutta tarkoittaa sisällöltään siis sitä, että rikosta selvitellään mielen syvyyksissä, henkisillä ja tässä tapauksessa, paranormaaleilla eli ei tavanomaisilla vaan ns. yliluonnollisilla kyvyillä. Näitä kykyjähän meedioiden lisäksi on muillakin tämän alueen ihmisillä, kuten erityisesti yleensä ennustajilla ja selvänäkijöillä.

He, siis skeptikot, jotka eivät usko tällaisten kykyjen olemassaoloon eivätkä niihinkään esitettyihin tapauksiin, joissa esimerkiksi meedioiden kerrotaan ratkaisevastikin avustaneen rikostutkimusta, kertovat syiksi paranormaalin ihmisen mahdollisesti näennäiseen onnistumiseen ja oikeaan osumiseen monia erilaisia järkisyitä. Heidän mielestään, jos sata kertaa yrittää arvata, niin kerran pari osuukin.

Edelleen, epäilijöiden mielestä, jos ja kun meediot esittävät luontevia, luonnollisia ja johdonmukaisia ratkaisuja rikoksiin, he vain tekevätkin saamansa aineiston pohjalta valistuneita päätelmiä, ja siksi heidän antamansa vastaukset ja selvityksetkin tuntuvat hyvin oikeaan osuvilta ja voivat saada myönteistä suhtautumista osakseen.

Edelleen, epäilijöiden mielestä, meediot muotoilevat selvityksensä niin ympäripyöreästi, että kun juttu lopulta mahdollisesti raukeaa, he kykenevät vielä jälkikäteen selittämään aiemmin antamansa selvityksen osuneen oikeaan, sovittelemalla alkutiedot ja lopullisen tiedon toisiinsa erilaisin tavoin.
Amishit
Amishien puhdistuminen

Amishitkin harjoittavat pahojen henkien poistamista manaamalla, mutta he eivät kutsu sitä manaamiseksi, vaan puhdistumiseksi.

Amishien mielestä joku voi olla jo lapsesta saakka paholaisen vallassa. Puhdistusseremoniassa tällainen pahojen henkien vallassa oleva ihminen makaa salaperäisessä hämärässä, kymmenien kynttilöiden tuikkiessa ympärillä. Amish-piispa suorittaa manauksen, hän lukee kuuluvalla äänellä uskonnollisia manauksiaan, karkottaen pahat henget pois ja päästäen hyvät tilalle. Piispa toimii tällöin fyysisenä kanavana, jonka kautta Pyhä Henki toimii. Muutkin paikalla olevat osallistuvat rukouksin.

Kun pahat henget alkavat poistua, manattavan henkilön ruumis alkaa kouristella. Lopussa piispa valelee polvistuneen ja paholaisesta vapautuneen otsan vedellä, lausuen lopuksi - Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen Amen.
Amishit

Creative Commons: Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Tom Hart


Discovery-kanavalla Amish Mafiassa näytettiin tällainen pahojen henkien poisajo. Kappas vain, vaikka riivatussa tilassa oleva henkilö kouristelikin ja vaikutti siltä, että pahat henget hänestä poistuivat - niin puhdistumisen jälkeen hän kuitenkin oli ihan samanlainen, kuin aiemminkin. Hän oli kuin omissa maailmoissaan, ja uhkaavan oloinen. Eipä onnistunutkaan amisheilla tällä kertaa riivaajan poisto ja puhdistus.
Amishit

Yhdysvalloissa on amishien vaatimatonta elämää viettävä, uskonnollinen yhteisö. He ovat noin 240 000 ihmisen kristitty ryhmä, jonka alkujuuret ovat pohjoissaksalaisuudessa. He käyttävät ainoastaan hevosvetoisia ajoneuvoja sekä ihmisten että tavaroiden kuljetukseen. Satonsa he kylvävät ja korjaavat kuusi- tai kahdeksanvaljakoillaan ja muuleilla.

Amishien mielestä tekninen kehitys on mennyt liian pitkälle. Heille yksinkertainen elämä on ihanne, joten he elävät elämäänsä ja harjoittavat maanviljelyä vanhanaikaisin menetelmin. Eri amish-ryhmillä on erilaisia sääntöjä, joiden tiukkuus vaihtelee kylästä toiseen. Osa amish-yhteisöistä käyttää joitain nykyaikaisia välineitä, esim. autoja, jotkut taas vain hevosvaunuja. Yleensä käytössä ei ole sähköä. Amishit eivät saa matkustaa lentokoneella tai junalla tai millään kulkuneuvolla ilman, että he saavat yhteisöltään luvan.

Jo edellä mainittu Amishien Mafia dokumenttisarja on päästänyt ainutlaatuisella tavalla kurkistamaan amishien maailmaan ja osoittanut, että myöskin amishien yhteisö on monenlaisten muutospaineiden ja ongelmienkin kourissa. Rikollisuuttakin esiintyy, väkivaltaa ja huumeita, ihan kuten valtaväestönkin keskuudessa Yhdysvalloissa.

Monet nuoret haluavat jättää amishien elämän ja siirtyä elämään tavallista elämää ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Silti, amishien yhteisö, uskonto ja kulttuuri on voimissaan, amishien määrä kasvaa ja pääosa ihmisistä sen piirissä jatkaa samaan tapaan, kuin on tehnyt jo vuosisatojen ajan.
*** tunturisusi.com linkit ***