Tunturisuden sivut

Samuel Colt (19.7.1814 - 10.1.1862)

Samuel Colt on Colt-revolverin keksijä ja Colt Firearms -yhtiön perustaja. Colt luonnosteli ensimmäiset revolverikehitelmänsä paperille merimiehenä ollessaan ja tästä on jäänyt elämään tarina, että hän ehkä sai idean revolverin toimintaan laivan ruoria seurailtuaan. Coltin asetehtaalla on pitkät ja maineikkaat perinteet. Samuel Colt keksi vuonna 1830 revolverin, jolla kykeni ampumaan useita kertoja lataamatta asetta välillä.

Coltin oli revolveriaan suunnitellessaan ratkaistava kaksi vaikeaa ongelmaa. Ensiksikin kunkin laukaisuvuorossa olevan kammion oli oltava aina tukevasti lukittu paikoilleen ja tarkasti linjassa piipun kanssa. Toiseksi, rulla oli suunniteltava siten, ettei nallitapista syöksähtävä lieska aiheuttaisi katastrofia ja vahingossa sytyttäisi myös viereisten kammioiden ruutilatausta.

Ensimmäinen ongelma ratkaistiin yksinkertaisesti tukevan ja hyvin suunnitellun rullan lukitsinmekanismin avulla, toinen taas asettamalla suojakilvet nallitappien väliin.

Revolverit

Revolveri on useastilaukeava käsiase, jossa patruunat on sijoitettu rullaan, johon on porattu näitä varten kammiot tasavälein sen kehälle rullan pituusakselin suuntaisesti. Kammiot asettuvat ammuttaessa yksi kerrallaan piipun kanssa samaan linjaan.

Vaikka ei tietäisi aseista juuri mitään, niin jokaisen mieleen tulevat Villistä Lännestä revolverit eli "kuudestilaukeavat". Tuskinpa mihinkään historialliseen ajanjaksoon yhdistetään samalla tavalla jotakin tiettyä asetyyppiä, kuten yhdistetään revolveri Yhdysvaltain lännen valloitukseen. Lähes jokainen mies kantoi mukanaan ainakin yhtä asetta.

Aseiden valmistajia oli lukuisia ja asemalleja ihan lukemattomia, mutta kuuluisimpia ajan revolvereitten valmistajia olivat Colt, Remington ja Smith & Wesson. Aseita myytiin tuhansittain ja revolveria itselleen valitsevalla oli tarjolla valtava määrä erilaisia malleja ja kaliipereita. Lisää loputonta kirjoa revolvereitten ulkonäköön toivat erilaiset piipun pituudet, aseiden pintakäsittelyt ja kahvan materiaalit. Ja jos asiakas halusi todella yksilöllisen revolverin, hän saattoi, mikäli hänen varansa sen sallivat, haluta revolveriinsa mitä tyylikkäimpiä koristekaiverruksia.

Samuel Colt

Tasa-arvon aikakausi

Samuel Coltin jäljiltä on jäänyt elämään lentävä lause:

"God made all Men, Samuel Colt made them equal."

"Jumala loi kaikki ihmiset - Samuel Colt teki heistä kaikista tasa-arvoisia."

Vaikeuksien kautta menestystaruun

Coltin kehittämä ensimmäinen revolverimalli ei mennyt hyvin kaupaksi, sillä tuolloin kiväärit olivat Yhdysvalloissa suositumpia aseita. Coltin tehdas meni konkurssiin vuonna 1841. Meksikon sota muutti kuitenkin tilanteen ja sotilaspiirien kiinnostuessa hänen revolvereistaan etenkin ratsuväen aseina, alkoi Coltin menestystaru.

Colt teki Meksikon sodan aikana 1846 - 1848 revolverituotannosta sopimuksen valtion kanssa, ja aseita markkinoitiin myös yksityisille, keskiluokkaisille ostajille.

Coltin tuotanto oli The Economistin mukaan vuosina 1836 - 1861 muutama tuhat asetta vuodessa. Vuonna 1865 Coltista tuli pohjoisvaltojen armeijan suurin yksityinen aseiden toimittaja, ja Colt myi sodan aikana 386 417 revolveria.

Sarjatuotannon aikakausi

Taloushistorioitsija Dudley Dillard toteaa kirjassaan Economic Development of the North Atlantic Community, että tuotantoteknisesti Coltin tehdas edusti uutta sarjatuotannon aikakautta. Ase koottiin osista, jotka valmistettiin erikseen omilla koneillaan.

Coltin merimiinat

Samuel Colt muistetaan asehistoriassa revolvereistaan, mutta hän oli keksimässä ja kehittelemässä ratkaisuja myös moniin muihin teknisiin välineisiin ja aseisiin, kuten sähkösytytteisiin, maalta tähysteisesti laukaistaviin merimiinoihin. Tämänkaltaisia merimiinoja kehiteltiin 1800-luvun alkupuoliskolla ainakin kahdella eri taholla. Amerikassa asetta kokeili eversti Samuel Colt.

Villi Länsi

Kaliiperi. Piipun sisähalkaisija, jaetaan poraus - (halkaisija rihlan harjasta rihlaan) ja isokaliiperiin (rihlan pohjasta rihlan pohjaan). Ilmaistaan milleissä tai tuuman osina. Myös patruunaa kuvaava termi, jolloin tavallisesti kerrotaan luodin halkaisija ja hylsyn pituus. Haulikon kaliiperimitta puolestaan perustuu vanhaan painojärjestelmään.

Nalli. Ruudin sytyttämiseen käytetty iskuherkkä väline. Nykyaikaisissa patruunoissa nalli on osa patruunaa, mutta suustaladattavien aseiden aikakaudella se oli erillinen osa, joka painettiin nallitapin päähän. Nykyaikaisen patruunan nalli koostuu nallikupista, nallimassasta ja alasimesta. Nallimassa koostui aiemmin elohopea-fulminaatista, mutta se on korvattu jo muilla aineilla.

Patruuna. Koostuu luodista, hylsystä, ruutilatauksesta ja nallista, jotka on liitetty yhteen. Luoteja saattaa patruunassa olla useampi. Ns. paperipatruuna eli kartuusi oli käytössä suustaladattavissa aseissa ja koostui paperihylsyyn kääritystä luodista ja ruutiannoksesta. Sytyttämiseen käytetty nalli tai piikivi kulkivat erikseen.

Patruunapesä. Se osa aseesta, jossa patruuna laukaisuhetkellä sijaitsee.

Mustaruuti. Tuliaseissa käytetty pääasiallinen ajoaine sen keksimisestä 1300-luvulla aina 1800-luvun loppuun, jolloin savuton ruuti korvasi sen.

Rihlaus. Piipun sisäpintaan tehtyjä spiraalimaisia uria. Urien välisiä harjanteita kutsutaan rihlan harjoiksi.

Yksitoiminen. Revolvereissa ja pistooleissa käytetty laukaisumuoto, jossa vasara on viritettävä ennen aseen laukaisemista. Yksitoimisessa revolverissa vasara pitää vetää vireeseen joka laukauksella, pistooleissa luisti huolehtii tästä ensimmäisen laukauksen jälkeen.

Kaksitoiminen. Revolvereissa ja automaattipistooleissa käytetty laukaisumuoto, jossa liipaisimen pitkällä vetoliikkeellä sekä viritetään että vapautetaan vasara. Revolvereissa kaikki laukaukset voidaan ampua tällä tavalla, automaattipistoolissa luisti tavallisesti virittää vasaran ensimmäisen laukauksen jälkeen ja laukaisemiseen tarvitaan tämän jälkeen vain kevyt painallus liipaisimesta.

Lukko. Tuliaseen laukaisukoneisto. Näitä ovat lunttulukko, rataslukko, sieppolukko, piilukko, nallilukko, laatikkolukko, sivulukko jne.

Iskuri. Lukon tai kehyksen sisällä oleva, suorassa linjassa lyövä osa, jonka tehtävänä on sytyttää nalli. Varustettu tavallisesti omalla iskurin jousella.

Iskupiikki. Vasaran kärjessä oleva osa, joka lyö nalliin sytyttäen sen.

Vasara. Jousen avulla eteenpäin heilahtava osa, jonka liike siirtyy iskurin tai iskupiikin kautta nalliin.

Tuliase. Tappava ase, joka käyttää ruudin palokaasuja työntääkseen piippua myöten liikkeelle ammuksen tai ammuksia.

Rulla. Usealla patruunalla täytetty sylinterin muotoinen aseen osa, joka suuntaa luodin piippuun.Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Hmaag

Colt Single Action Army 1873 "Artillery" ModelYlsi monista Colt Peacemakerin malleista. Tässä tykistömallissa piipun pituus on 5,5 tuumaa (140 mm) kun se pidempipiippuisissa malleissa on 7,5 tuumaa (191 mm).

Villi Länsi

Colt London 1849 Pocket Revolver

Taskurevolveri kaliiperi .31. Kuvan ase on valmistettu vuonna 1854.

Remington Navy

Remington Navy

Remington Navy on .38-kaliiperinen revolveri. Kuudestilaukeavan aseen piipun pituus on 7,5 tuumaa. Remington-revolverien kehittäjä oli seppä, Eliphalet Remington, joka viehtyi aseiden suunnitteluun ja valmistamiseen jo nuorena. Hän valmisti etupäässä sotilaskivääreitä ja sai kadehdittavan maineen työnsä korkealla laadulla.

Revolvereiden laajamittaisen valmistamisen Remington aloitti sisällissodan alkaessa. Remington Army Model 1863-revolveri oli erinomainen ja arvostettu ase.

Colt Model 1860 Army

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Charlie Kindel

Colt Model 1860 Army

Malli 1860 suunniteltiin korvaamaan armeijan käyttämä Colt Dragoon - malli pienemmällä ja helpommin käsiteltävällä revolverilla. Asemallista käytetään myös nimeä Colt New Model Army.

Villi Länsi

Colt Third Model Dragoon Percussion Revolver

Revolverin kaivertaja on Gustave Young (1827 - 1895). Valmistettu n. vuonna 1853. Valmistusmateriaalit teräs, messinki, kulta - perä saksanpähkinäpuu.

SmithWesson

Smith & Wesson

Hyvin koristeellinen ja kaunis Smith & Wesson .22-kaliiperinen taskurevolveri. Asesepät Horace Smith ja Daniel B. Wesson perustivat nimellä Smith & Wesson kulkevan yrityksensä Yhdysvalloissa vuonna 1852. Heidän kehittämänsä ase poikkesi totutuista nallilukkoisista aseista. Siinä käytetty patruuna perustui kuparihylsyyn ja ns. reunasytytykseen: nallimassa oli sijoitettu hylsyn sisään, sen kantaosaan, johon vasara asetta laukaistaessa löi. Uudet Smith & Wesson-revolverit olivat luotettavia, helppoja ladata ja nopeita käyttää. Ainoa ongelma oli pehmeiden kuparihylsyjen mahdollinen pullistuminen paineen vuoksi taaksepäin, mikä saattoi puolestaan aiheuttaa rullan jumiintumisen. Ongelma ratkaistiin käyttämällä suhteellisen pienikaliiperisia patruunoita. Kovaan tulikasteeseen joutuivat nämäkin revolverit Yhdysvaltain sisällissodassa ja selvisivät siitä kiitettävin arvosanoin.

Varhaisimmat Smith & Wessonin revolverit olivat ylöstaittuvia, niissä piippu taitettiin ylös, jotta rulla voitaisiin irrottaa lataamista varten. Vuonna 1870 tapahtui tämän revolverin toinen suuri läpimurto, silloin markkinoille ilmestyi revolveri, jonka piippu taittuikin alas rullan lataamista varten. Tämä mahdollisti sen, että ratsumies saattoi näin avata aseen yhdellä kädellään. Lataamista helpotti vielä tähden muotoinen hylsyjen ulostyönnin, joka poisti hylsyt asetta avatessa.

Colt Single Action Frontier

Colt Single Action Frontier Six Shooter

Tämä revolveri, Colt Single Action Army-revolveri vuodelta 1873 on varmaankin juuri se, joka kaikkein voimakkaimmin liitetään Villiin Länteen ja sen revolverisankareihin. Revolveri oli suosittu sekä siviili- että sotilaskäytössä ja sen tunnettuja lempinimiä ovat Peacemaker, Frontier Six-Shooter, Thumb-Buster, Colt '45 ja Hog-Leg. Lempinimet kuvastelivat revolverin käyttäjien ajatuksia ja asenteita ja siten esimerkiksi Peacemaker eli "rauhantekijä" toi lopullisen ja tehokkaan rauhan sinne, missä puheet ja muut keinot eivät enää auttaneet. Termi "Single Action" merkitsee sitä, että vasara on joka laukauksella vedettävä ensin vireeseen peukalolla.

Revolveria valmistettiin useilla eri piipun pituuksilla. Suosituin piipun pituus oli 121 mm, pisin tavallinen piipun pituus oli 191 mm. Tämän revolverin kaliiperi 11,2 mm (.44-40) oli suunniteltu samaksi kuin Winchester-kiväärin kaliiperi - ja se, että molemmissa aseissa saattoi käyttää samaa patruunaa, lisäsi entisestäänkin tämän revolverin suosiota. Eräät ryhmät tilasivat käyttöönsä suuria määriä Colt Single Action Army-revolvereita, näitä ryhmiä olivat mm. Texas Rangers, Wells Fargo sekä Adams Express Company. Colt Peacemakerista tuli Villin Lännen tarinoiden myötä oikeuksiaan puolustavan yksilön tarunhohtoinen työkalu.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Samuel Coltin kuva - Winchesterit museokaapissa - Copyright Brian L. Romig
*Colt Third Model Dragoon Percussion Revolver kuva - Copyright unforth
*Kuvat Antique Firearms.
*Kuvat pippurimyllystä Antiqueguns.com
Kun aseet ovat puhuneet, on aikaa nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Tom Simpson


Lähteinä mm:
Chris McNab: Suuri asekirja/Gummerus 2005.
Villi Länsi - toimittaneet William C. Davis ja Joseph G. Rosa
Pentti Virrankoski: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit
Mike Sotter: Villi Länsi
Royal B. Hassrick: The Colourful Story of The American West
Norman Bancroft-Hunt ja Werner Forman: The Indians of The Great Plains
United States Marshals Service
Finn Arnesen: Intiaanikirja - WSOY
Näin elettiin Villissä Lännessä - Otava
Ulf Sindt: Intiaanit ja cowboyt - SCHILDTS
Apassit sotapolulla - Apassisoturien historiaa - Art House Oy
Dee Brown: Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen - Otava
Michael Johnson: Villi Länsi - Otava
Kultainen Villi länsi - Tammi
The Apaches - Osprey Publishing
Colin F. Taylor, William C. Sturtevant: Suuri Intiaanikirja - Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat