Villi Länsi

INTIAANIKIELET

Amerikan mantereella puhuttiin eurooppalaisten valloittajien saapuessa todennäköisesti yli 2 000 erilaista kieltä. Nykyisen Yhdysvaltain ja Kanadan alueella asuvat intiaanit puhuivat eri arvioiden mukaan mahdollisesti jopa 500 eri kieltä. Hyvin lähekkäin asuneiden intiaaniryhmienkin kielet saattoivat poiketa paljon toisistaan.

Ensimmäisen kieliryhmäjaottelun teki 1800-luvun lopulla yhdysvaltalainen etnologi ja tutkimusmatkailija John Wesley Powell, joka luokitteli Pohjois-Amerikan intiaanikielet 56 kieliperheeseen. Powell perusti luokittelunsa noin sadan sanan listaan ja niiden yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin eri intiaaniryhmien välillä. Vaikka kielitieteilijät nykyisin käyttävät myös muita perusteita, on Powellin luokittelu edelleen monien luokittelujen perustana.

Kielien luokittelu on vaikeaa, sillä Pohjois-Amerikan kielialue on erittäin monimuotoinen ja monimutkainen. Useimmiten intiaanikielet Pohjois-Amerikassa jaetaan nykyisin kahdeksaan eri suurryhmään. Näistä kahdeksas käsittää suuren joukon hyvin erilaisia kieliä, joita ei syystä tai toisesta ole voitu liittää yhteenkään muusta seitsemästä luokasta.

Eräässä toisessa intiaanikielien luokittelussa Pohjois-Amerikan intiaanikielet jaetaan 26 suurkieleen, jotka kuuluvat viiteen eri kieliperheeseen.

Intiaanikielet nyt

Monet intiaanikielistä ovat aikojen saatossa kuolleet. Kanadan alkuperäisväestöstä yli puoli miljoonaa puhuu ensimmäisenä kielenään englantia ja noin 50 000 ranskaa. Suurimmat alkuperäiskielet ovat cree (n. 78 000 puhujaa), ojibway (n. 30 000 puhujaa) ja inuktitut (n. 27 000 puhujaa). Muita pohjoisamerikkalaisia intiaanikieliä puhuvia ihmisiä on alle 10 000 kieltä kohden. Pieniä kieliä ovat esimerkiksi nisga'a (n. 650 puhujaa) ja haida (n. sata puhujaa).

Kotikielenä alkuperäiskieltä käyttää enää vain neljäsosa Kanadan alkuperäisten asukkaiden jälkeläisistä, mutta 29 prosenttia ilmoittaa pystyvänsä keskustelemaan perinteisellä kielellään. Osin liittohallituksen tukemien ohjelmien ansiosta, jälkimmäisten osuus on nousussa.

Yhdysvalloissa intiaani- tai eskimokieliä puhuu kotikielenä enää vain runsaat kymmenen prosenttia alkuperäisistä amerikkalaisista. Eniten on navajon puhujia, noin 150 000. Dakotaa/lakotaa puhuu noin 16 000 henkeä, yupikia noin 13 000, apachea noin 12 500, cherokeeta noin 12 000, pimaa ja tohono o'odhamia noin 12 000, choctawia ja chickasawta noin 9 000, keresiä noin 8 700, zunia noin 6 400 sekä muskogee/creekiå noin 6 100 intiaania.

Ei kirjoitettua kieltä

Pohjois-Amerikan intiaaneilla ei ollut ennen eurooppalaisten saapumista minkäänlaisia kirjoitusjärjestelmiä, vaan sadut, myytit ja laulut välittyivät suullisena perimätietona jälkipolville.

Kirjakielen luominen on myöhemminkin ollut vähäistä, ja tilapäisiä yrityksiä on tehty lähinnä vain antropologien ja kielitieteilijöiden tarpeiksi.

Intiaanit
Intiaanit

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat Copyright BinoCanada

Pelastus ja elvytys

Myös Yhdysvalloissa alkuperäiskansojen kielten säilyttämiseen ja pelastamiseen on alettu kiinnittää huomiota. Esimerkiksi pawnee- ja arikarakieliä ei enää nykyisin juurikaan puhuta, mutta eri yliopistojen avustamien projektien avulla kumpaakin kieltä pyritään elvyttämään niin pawneeiden asuinalueilla Oklahomassa kuin arikarojen reservaatissa Pohjois-Dakotassa. Monilla intiaaniheimoilla on projekteja alkuperäisen kielensä opettamiseksi lapsille ja nuorille. Kielten toivotaan säilyvän ainakin erilaisten seremonioiden osana.

Vaikka useimmat Pohjois-Amerikan intiaanikielet ovat nykyisin lähinnä vain kotikieliä tai kuriositeetteja, joillakin on yhä käytännön merkitystä. Kanadan hallitus on tukenut ensimmäisten kansojen kielten kirjoittamista, ja varsinkin maan pohjoisosissa hallituksen viralliset tiedonannot julkaistaan usein myös deneksi, creeksi tai inuitien kielellä.
Beauty of Wildlife

Intiaanikaunottaren seurassa on puuma pentuineen. Puuma on jättänyt syvät tassunjälkensä amerikkalaisten alkuperäiskansojen mytologioihin, uskontoihin ja kulttuuriin. Se on jaguaarin, karhun, kotkan ja eräiden muiden eläinten tavoin ollut palvottu eläin. Inkojen kaupunki Cusco sanotaan rakennetunkin puuman muotoiseksi. Inkojen taivaan ja ukkosen jumala Viracocha liitetään puumaan. Apassien uskomuksen mukaan puuman huudahdus enteili kuolemaa.

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright © Helena
Art used with permission.


Puuma Puuma
Intiaanien viisaudet Intiaanien viisaudet