Tunturisuden sivut

INTIAANIKULTTUURIT - POHJOIS-AMERIKAN KOILLISALUEET

Alueen sijainti. Koillisalue ulottuu Superiorjärven luoteisrannikolta Ohio- ja Cumberlandjokien yhtymäkohtaan, sekä idässä Atlantin rannikolle. Sen pohjoinen raja asettuu juuri Woodsjärven eteläpuolelle ja alue ulottuu etelässä aina Virginian-Pohjois-Carolinan rannikkotasanteille saakka.

Yläjärvi

Yläjärvi eli Lake Superior on pinta-alaltaan maailman suurin makeavetinen järvi.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Robert Breckenridge

Kansojen ja elämäntapojen koko kirjo

Alueella asuneiden heimojen kulttuurit vaihtelivat suuresti. Koillisalueella asui hyvin tunnettuja heimoja, kuten kickapoo, huron, ottawa, mohawk, mohikaani ja delaware. St. Lawrencen alanko oli kuuluisan ja voimakkaan irokeesiliittymän - "pitkien talojen kansan" - perinteinen koti. Heimojen tai ryhmien väestömäärät olivat pieniä, enimmillään 20 - 30 tuhatta.

Villi Länsi