Menu
Tunturisuden sivut
Apassi INTIAANIKULTTUURIT - POHJOIS-AMERIKAN KOILLISALUEET

Alueen sijainti. Koillisalue ulottuu Superiorjärven luoteisrannikolta Ohio- ja Cumberlandjokien yhtymäkohtaan, sekä idässä Atlantin rannikolle. Sen pohjoinen raja asettuu juuri Woodsjärven eteläpuolelle ja alue ulottuu etelässä aina Virginian-Pohjois-Carolinan rannikkotasanteille saakka.

Kansojen ja elämäntapojen koko kirjo. Alueella asuneiden heimojen kulttuurit vaihtelivat suuresti. Koillisalueella asui hyvin tunnettuja heimoja, kuten kickapoo, huron, ottawa, mohawk, mohikaani ja delaware. St. Lawrencen alanko oli kuuluisan ja voimakkaan irokeesiliittymän - "pitkien talojen kansan" - perinteinen koti. Heimojen tai ryhmien väestömäärät olivat pieniä, enimmillään 20 - 30 tuhatta.Lähteinä mm:
Villi Länsi - toimittaneet William C. Davis ja Joseph G. Rosa.
Mike Sotter: Villi Länsi.
Pentti Virrankoski: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit.
Royal B. Hassrick: The Colourful Story of The American West.
Norman Bancroft-Hunt ja Werner Forman: The Indians of The Great Plains.
Suuri Intiaanikirja - Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat (Colin F. Taylor, William C. Sturtevant, 1991)


Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat - Smithsonian/ National Museum of the American Indians - Copyright asterix611
Sulkapäähine
Villi Länsi
*** tunturisusi.com linkit ***