Villi Länsi
Tunturisuden sivut

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright BinoCanada

Intiaanien uskonnot

Uskonto on ollut intiaanikulttuureissa hyvin keskeinen elementti. Eri intiaaniheimoilla uskonnon luonne saattoi vaihdella melkoisesti. Pyyntikulttuurin kannalla olevien kansojen uskonto oli yleensä samantapaista varhaiskantaista animismia kuin Aasian ja Euroopan kivikautisilla metsästäjäkansoilla - ja magian merkitys oli siinä suuri.Intiaanien käsitöitä - kori, päähine ja mokkasiinit.

Creative Commons
*Kuva - Copyright © Paul Cooper


Magiaa konkreettisine tavoitteineen sisältyi myös kehittyneisiin uskontoihin. Ihmisellä oli varsinaisen sielun lisäksi haamusielu (varjosielu), joka saattoi ajoittain irtautua omille teilleen. Jumaluudet ja suojelushenget ovat osa intiaaniuskontojen merkittävintä sisältöä.

Vakiintuneitten, tietyissä tilanteissa ja tiettyinä vuodenaikoina toistettujen riittien merkitys oli suuri. Riitteihin kuului tansseja, uhreja ja maagisten esineitten käsittelemistä. Kalliomaalauksilla oli joissakin riiteissä suuri merkitys. Riittiä johti tietäjä. Intiaanien uskonto sisälsi ikivanhaa yleisinhimillistä perinnettä ja syvällisiä oivalluksia - mutta Amerikkaan tulleille eurooppalaisille se pysyi kauan täysin suljettuna maailmana.

Kun intiaanien uskontoa ei ymmärretty - niin sitä pidettiin vain joko naurettavana taikauskona taikka pahojen henkien palvontana.

Otava

Iso karhu on yksi taivaan näkyvimmistä tähdistöistä, joka pitää sisällään Otavan. Kirjaan "Maa taivaan karhun jalkojen alla" on kerätty intiaanien taruja ja runoja.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Vernon Barford School

Mitä on elämä?

Se on tulikärpäsen tuikahdus yössä.
Se on puhvelin puhahdus talvella.
Se on ruohikossa kiitävä pikku varjo,
joka katoaa auringonnousuun.

Korpinjalka, mustajalka.


Tanssiva intiaanipoika

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, tanssiva intiaanipoika, Copyright - © Flickr/Paula R. Lively

Jumalat ja jumaluudet

Monissa intiaanikansojen uskonnoissa esiintyy voimia, joita voidaan sanoa jumaluuksiksi. Jo ennen kristinuskon tuloa suuri osa intiaaneja uskoi maailman kokonaisuutta hallitsevaan voimaan, jota monet kansat nimittivät "suureksi hengeksi" (Great Spirit).

Jumalia taikka jumaluuksia edustivat laajalti aurinko, kuu ja tähdet. Samoin ukkoslinnut, jotka saivat aikaan ukonilman. Jumalilla oli usein myös jokin eläinhahmo, kuten karhu.

Poppamies - shamaani - tietäjä

Jokainen uskonto tarvitsee johtajansa ja esirukoilijansa. Intiaanien uskonnoissa johdossa oli kristinuskon pappiin verrattava tietäjä, jolla oli yliluonnollisia voimia ja salattuja kykyjä, ja joka kykeni saamaan selville jumalien ajatuksia ja aivoituksia ja välittämään niitä heimolleen. Ihan, kuten kristinuskossa pappi pukeutuu papin pukuunsa ja lipereihinsä, niin tietäjätkin pukeutuivat erityisesti, saaden sitenkin arvostusta ja kunnioitusta väeltään.
Tunturisusi Poppamies - shamaani - tietäjä

Mustajalan rukous

Anna meidän johtajillemme viisautta ja ymmärrystä.
Suojele sotureitani, tuo heidät
terveinä takaisin.
Anna nuorille iloa ja rakkautta.
Anna vanhuksille terveyttä ja pitkä elämä
niin että he pysyvät kauan
meidän luonamme.
Tee viholliseni voimakkaaksi ja rohkeaksi,
jotta minun ei tarvitse hävetä
jäätyäni tappiolle.
Valaise minua,
niin että minulta riittää rakkautta kaikille.
Anna minun elää jokainen päivä niin
että rukoukseni illalla ei ole turha.

Mustajalka; Sanat kuin jäljet.

Suojelushenki

Tärkeässä asemassa intiaanien uskonnollisessa mytologiassa oli suojelushenki, joka saattoi olla henkilökohtainen tai jollekin ryhmälle yhteinen. Muiden yläpuolella suojelushenkienkin kanssa oli tietäjä, joka loi yhteyden suojelushenkiin ja välitti tietoa.

Tarkoitus ja tavoitteet

Intiaanien uskonnollisuuden taustalla lienee samat syyt, kuin kaikkien kansojen uskonnollisuuden - ihmisen taipumus uskoa yliluonnolliseen, palvoa jumalia ja saada turvaa ja menestystä omaan elämäänsä. Ihan samoin, kuin kristityt pyytävät, että "anna meille meidän jokapäiväinen leipämme", tekivät intiaanit omien jumaliensa kanssa. Jumalilta haettiin onnea ja menestystä jokapäiväiseen elämään, ruuan hankintaan, metsästykseen ja sotaan - parannuskeinoja sairauksiin. Vihamieliset henget ja pahat noidat aiheuttivat sairauksia ja niistäkin selvittiin viime kädessä vain uskonnon tarjoamin keinoin.

Spirit Animals

"Henkiset eläimet". Kirjassa on esitelty tarinoin ja legendoin intiaanien henkisiä eläimiä, joiden he ovat uskoneet kykenevän opettamaan, parantamaan ja johdattamaan. Näitä eläimiä ovat karhu, susi, biisoni ja kojootti.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Vernon Barford School