Tunturisuden sivut
Intiaanilapsi Her Know

Her Know - Hänet tunnetaan

Juhla-asuinen intiaanityttö Her Know on ilmeisesti Dakota Sioux. Hänet kuvasi vuonna 1899 Heyn Photo, Omaha, Nebraska.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © trialsanderrors