Menu
Tunturisuden sivut
Apassi RAUHANPIIPPU

Rauhanpiipun nimitys intiaanien keskuudessa on calumet. Kaikilla intiaanikansoilla on omat piipputyyppinsä, mutta yhteisiäkin ominaisuuksia on. Täten yleensä piipun varressa on koristeluna sulkia tai nahkapaloja. Varsi on yleensä maalattu ja siinä voi olla symbolisia kuvioita.

Näitä piippuja poltettiin, kun haluttiin pyhittää jokin erityisen merkittävä tapaus, kuten tehty rauha, menestys metsästyksessä taikka tehty muu sotasitoumus.

Kulkiessaan piipun läpi savu muuttuu pyhäksi. Siitä tulee väline, joka sinetöi annetut lupaukset. Tätä rituaalista piippua ja tilaisuuksia, joissa sitä käytettiin, pidettiin intiaanien keskuudessa erittäin pyhänä ja arvostettuna.
Rauhanpiippu

Lakotojen rauhanpiippu.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright Wolfgang Sauber
Rauhanpiippu
Tomahawk-rauhanpiippu

Yhdistelmä, jossa sekä rauhanpiippu että tomahawk. Siirtyminen neuvottelujen myötä joko rauhaan taikka sotaan käy helposti.

Piippu kuvasti universumia

Tasankointiaaneille uskonto oli osa arkipäivän elämää. Esimerkiksi pyhän piipun polttaminen oli aina samalla uhritoimitus. Piippu kuvasti koko universumia ja oli monille kansoille tärkeä symboli ihmisen ja Suuren Hengen välisestä yhteydestä samaan tapaan kuin risti kristityille.

Monille tasankojen kansoille piippu ja sen poltto loi suoran yhteyden ihmisen ja Suuren Hengen välille. Ylöspäin nouseva savu oli eräänlainen rukous, ja piipun pesä symboloi universumin keskusta. Piipun polttaminen oli rukous ja uhrilahja, joten sen polttamisella voitiin sinetöidä niin rauha kuin sotakin.

Tupakka nautintoaineena

Intiaanit käyttivät tupakkaa myös puhtaasti nautintoaineena. Joissakin heimoissa nuoret miehet eivät saaneet polttaa, koska katsottiin, ettei tupakka ollut hyväksi heidän hengitykselleen.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Randi Scott


Punaiset sulat sotaa - valkoiset rauhaa

Kun viestinviejä lähti toisen heimon maille, hänellä oli mukanaan rauhanpiippu, joka toimi eräänlaisena passina. Jos piippu oli koristeltu punaisin sulin, se oli sotapiippu, jos taas valkoisin sulin, se oli rauhanpiippu.

Lähteinä mm:
Rani-Henrik Andersson, Markku Henriksson: Intiaanit - Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen historia - Gaudeamus 2010
Villi Länsi - toimittaneet William C. Davis ja Joseph G. Rosa
Pentti Virrankoski: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit
Mike Sotter: Villi Länsi
Royal B. Hassrick: The Colourful Story of The American West
Norman Bancroft-Hunt ja Werner Forman: The Indians of The Great Plains
United States Marshals Service
Finn Arnesen: Intiaanikirja - WSOY
Näin elettiin Villissä Lännessä - Otava
Ulf Sindt: Intiaanit ja cowboyt - SCHILDTS
Apassit sotapolulla - Apassisoturien historiaa - Art House Oy
Dee Brown: Haudatkaa sydämeni Wounded Kneehen - Otava
Michael Johnson: Villi Länsi - Otava
Kultainen Villi länsi - Tammi
The Apaches - Osprey Publishing
Colin F. Taylor, William C. Sturtevant: Suuri Intiaanikirja - Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat
Villi Länsi
Rauhanpiippu Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright sandra
*** tunturisusi.com linkit ***