Villi Länsi

RAUHANPIIPPU

Rauhanpiipun nimitys intiaanien keskuudessa on calumet. Kaikilla intiaanikansoilla on omat piipputyyppinsä, mutta yhteisiäkin ominaisuuksia on. Täten yleensä piipun varressa on koristeluna sulkia tai nahkapaloja. Varsi on yleensä maalattu ja siinä voi olla symbolisia kuvioita.

Näitä piippuja poltettiin, kun haluttiin pyhittää jokin erityisen merkittävä tapaus, kuten tehty rauha, menestys metsästyksessä taikka tehty muu sotasitoumus.

Kulkiessaan piipun läpi savu muuttuu pyhäksi. Siitä tulee väline, joka sinetöi annetut lupaukset. Tätä rituaalista piippua ja tilaisuuksia, joissa sitä käytettiin, pidettiin intiaanien keskuudessa erittäin pyhänä ja arvostettuna.

Punaiset sulat sotaa - valkoiset rauhaa

Kun viestinviejä lähti toisen heimon maille, hänellä oli mukanaan rauhanpiippu, joka toimi eräänlaisena passina. Jos piippu oli koristeltu punaisin sulin, se oli sotapiippu, jos taas valkoisin sulin, se oli rauhanpiippu.

Rauhanpiippu

Lakotojen rauhanpiippu.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright Wolfgang Sauber


A Shoshonee  Indian Smoking

"A Shoshonee Indian Smoking - Shoshone-intiaani piiputtelemassa" - amerikkalainen Alfred Jacob Miller (1810 - 1874).

Creative Commons
*Kuva - Copyright © The Walters Art Museum

Piippu kuvasti universumia

Tasankointiaaneille uskonto oli osa arkipäivän elämää. Esimerkiksi pyhän piipun polttaminen oli aina samalla uhritoimitus. Piippu kuvasti koko universumia ja oli monille kansoille tärkeä symboli ihmisen ja Suuren Hengen välisestä yhteydestä samaan tapaan kuin risti kristityille.

Monille tasankojen kansoille piippu ja sen poltto loi suoran yhteyden ihmisen ja Suuren Hengen välille. Ylöspäin nouseva savu oli eräänlainen rukous, ja piipun pesä symboloi universumin keskusta. Piipun polttaminen oli rukous ja uhrilahja, joten sen polttamisella voitiin sinetöidä niin rauha kuin sotakin.

Rauhanpiippu

Yhdistelmä, jossa sekä rauhanpiippu että tomahawk. Siirtyminen neuvottelujen myötä joko rauhaan taikka sotaan käy helposti.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Randi Scott

Tupakka nautintoaineena

Intiaanit käyttivät tupakkaa myös puhtaasti nautintoaineena. Joissakin heimoissa nuoret miehet eivät saaneet polttaa, koska katsottiin, ettei tupakka ollut hyväksi heidän hengitykselleen.

Villi Länsi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright sandra