Villi Länsi
Tunturisuden sivut

Standing Rock Indian Reservation

Kuvassa yllä, reservaatin Standing Rock Indian Reservation rajalla sijaitseva opaskyltti kertoo tulijoille, että ollaan saapumassa intiaanien reservaattialueelle. Kaikenlainen roskaaminen ja hävitystyö on lain uhalla kiellettyä. Joku ei ole ottanut varoitusta ihan tosissaan ja on räiskinyt ampuen kyltin täyteen reikiä. Pohjois- ja Etelä-Dakotassa sijaitsevassa intiaanireservaatissa asustaa Lakota- ja Dakota-intiaaneja. He puolestaan edustavat suurta Siouxien kansakuntaa. Reservaatissa on noin 8 000 asukasta. Lähes 10 000 neliökilometrin laajuinen reservaatti on kuudenneksi suurin reservaatti Yhdysvalloissa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jimmy Emerson, DVM

Yhdysvaltain alkuperäisväestö - 573 intiaaniheimoa eli -kansaa - 326 intiaanireservaattia

Yhdysvalloissa alkuperäiskansojen väkiluku on 1900-luvun alusta alkaen jatkuvasti kasvanut, lukuun ottamatta lyhyttä ajanjaksoa vuonna 1918. Syynä taantumaan silloin oli koko maata koetellut influenssaepidemia. Kun Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen edustajia Yhdysvalloissa ja Kanadassa oli 1900-luvun alkaessa ollut alle puoli miljoonaa, samalla alueella asui vuoden 2000 alkaessa kaikkiaan noin viisi miljoonaa intiaania, aleutia, eskimoa ja inuitia.

Yhdysvaltain intiaaniasiainviraston (Bureau of Indian Affairs) mukaan vuonna 2018 Yhdysvalloissa oli 573 tunnustettua intiaaniheimoa. Viimeisimmät 6 intiaaniheimoa tunnustettiin Virginiassa vuonna 2017. Suurimmat intiaaniheimot ovat navajot, cherokeet ja siouxit.

Intiaanireservaatit

Intiaanireservaatit ovat varsin suvereeneja, itsemääräämisoikeuden omistavia hallintoalueita Yhdysvaltojen sisällä. Siksi ne hallinnollisesti johtavat omilla heimohallituksillaan itse itseään. Intiaanien suveriniteetti on määritelty jo Yhdysvaltain perustuslaissa. Maassa on laadittu suuri joukko muita lakeja, jotka määrittelevät reservaattien toimintaa ja niiden suhteita osavaltioon ja liittovaltioon. Kuitenkin on samalla hyvä huomioida, että kaikki intiaanireservaattien asukkaat ovat myös Yhdysvaltojen lakien alaisia. Samasta rikoksesta tulee koko maassa sama rangaistus, myös reservaatissa.

Intiaaneja Yhdysvalloissa oli vuonna 2019 runsaat 5 miljoonaa. Yhdysvalloissa oli 326 intiaanireservaattia vuonna 2015. Kaikilla heimoilla ei ole omaa intiaanireservaattia, joillakin on useampiakin ja jotkut jakavat reservaatin toisen heimon kanssa. 22 % intiaaneista elää reservaateissa.

Colville Indian Reservation

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jimmy Emerson, DVM

Colville Indian Reservation

Colville Indian Reservation sijaitsee Washingtonin osavaltion alueella. Sen alueella asuu noin 8 700 intiaania, jotka edustavat 12 eri heimoa. Heimojen nimet näkyvät reservaatin rajoilla opaskylteissä.

Jos mieleen nousee ajatus, että intiaanithan varmaankin asuvat reservaateissaan edelleen tiipeissään, niin se mielikuva on täysin väärä. Reservaateissa eletään ja asutaan ihan kuin missä muualla Yhdysvalloissa ja maailmalla yleensä. Osa väestä asuu hajallaan maaseudulla, osa pienissä kylissä ja osa pienissä kaupungeissa.

Colvillessa harjoitetaan, kuten muissakin reservaateissa, monenlaisia yritystoimintoja, jotka tuovat asukkaille tuloja. Colvilessa tämä sektori työllistää yli 800 henkeä ja pitää sisällään kasinotoiminnan, virkistys- ja matkailualan, vähittäiskaupan ja monet muut alat ja tuotti esimerkiksi vuonna 2016 yli 120 miljoonaa dollaria.
Osage Nation Reservation

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jimmy Emerson, DVM

Osage Nation Reservation

Osage Nation Reservation sijaitsee Oklahomassa. Reservaatin alueelta tehdyt öljy- ja kaasulöydöt ovat taanneet osageille mittavat tulot. Menneinä aikoina he olivat väkilukuunsa nähden maailman rikkain kansa. Ihan ensimmäiseksihän ei tule mieleen se, että intiaanit voivat olla myös öljypohattoja.

Intiaanit ovat nykyisin myös pelikasinopohattoja, eli -miljardöörejä. Heidän pelikasinonsa tahkoavat heille uskomattomat tulot, 32 miljardia dollaria vuodessa.
Tunturisusi Intiaanien pelikasinot.

Sweet Peas

Ilmaisia herneitä köyhille intiaaneille. Kukapa näitä Del Monten maukkaita herneitä ei haluaisi ruokiinsa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - USDA photo by Bob Nichols, Copyright © U.S. Department of Agriculture

Rikkaat ja köyhät reservaatit

Intiaanireservaateissa on hyvin rikkaita, niiden ansaitessa suunnattomia summia pelikasinoillaan.

Kaikki intiaanireservaatit ja niiden asukkaat eivät ole rikkaita. Yhdysvaltojen maatalousministeriön alaisuudessa jaetaan ruokaa erityisen ohjelman puitteissa myös heikommin menestyville intiaanireservaateille (Food Distribution Program (FDPIR) on Indian Reservations). Tämän avun piirissä on yli kaksisataa intiaanireservaattia ja kuukausittaisen paketin vuonna 2014 sai 85 400 henkilöä.

Tällaisessa huonommin menestyvässä intiaanireservaatin perheessä täytyy olla ainakin yksi perheenjäsen, joka kuuluu johonkin virallisesti tunnustettuun intiaaniheimoon. Perhe, tai yksineläjä voi sitten saada yhden ison ruokapaketin kuukausittain. Paketti sisältää monenlaisia perusruokia, lihaa, hedelmiä, vihanneksia, juustoja, jauhoja, makaronia, maapähkinöitä, ruokaöljyjä jne. Ruokapaketin haluavan on sitä anottava, ja esitettävä siinä yhteydessä vaaditut tiedot, kuten varallisuutensa ja tulonsa. Paketin saavat vain pienituloisiksi ja köyhiksi luokitellut.

Choctaw Reservation

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Natalie Maynor

Choctaw Nation of Oklahoma

Choctaw Nation of Oklahoma on Choctaw-intiaanien valtakunta ja reservaatti Oklahomassa, siihen kuuluu kymmenkunta kuntaa. Kyseiseen intiaaniheimoon kuuluu yli 200 000 ihmistä ja heistä yli 40 000 asuu tällä alueella. Reservaateissa asuu muitakin ihmisiä, kuin intiaaneja, mutta heimoille on suotu lainsäädännön myötä paljon valtaa ja etuja.

Intiaaneilla on näissä reservaateissa omat poliisinsakin, mutta ne toki toimivat tiiviissä yhteistyössä maan muiden poliisiorganisaatioiden kanssa - ja tekevät täysin samaa työtä. Kuvassa intaanipoliisin auto, keulapelti ylhäällä, odottamassa korjaustoimia.

Havasupai Reservation

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Alan English CPA

Havasupai Reservation

Havasupain reservaatti sijaitsee Arizonassa, Grand Canyonin maisemissa. Se on yksi Yhdysvaltain syrjäisimmistä reservaateista ja sen asukasluku on hieman yli 600.

Nimi Havasupai muodostuu sanoista havasu, joka merkitsee sinivihreää vettä ja pai, joka tarkoittaa ihmistä. Nämä intiaanit ovat siten sinivihreiden vesien ihmisiä.

Havasupait ansatsevat elantonsa, ohjailemalla Grand Canyonissa sijaitsevaan Havasu Canyoniin tulevia turisteja ja tarjoamalla heille palveluja kahvilasta kauppaan. Intiaanien luona käy kesäaikana päivittäin 500 turistia.

Havasupai Reservation

Havasupain reservaatin turistikeskus.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Adam Reeder


Havasupai Reservation

Havasupain putoukset reservaatin alueella, Grand Canyonissa. Tällaisia uskomattomia maisemanäkymiä turistit tulevat ihastelemaan kanjoniin, joka edustaa maailman seitsemättä ihmettä.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © CEBImagery
Intiaanit ja valkoiset