Tunturisuden sivut

Lakia ja oikeutta villeille rajaseuduille

Lännen kuohuvina alkuaikoina rikollisuus rehotti rajaseuduilla. Yhteisön rakenteet hallittuun järjestyksen ylläpitoon olivat vielä heikot tai niitä oli tuskin ollenkaan - ja alueen tavaton laajuus toi mukaan omat vaikeutensa. Taistossa omien etujen puolesta, rikollisia vastaan useinkin paras apu oli oma apu. Niinpä toisin paikoin kansalaiset ryhtyivät ns. valvojiksi ja taistelivat yhdessä lainsuojattomia vastaan. Karjatilalliset palkkasivat erityisiä asemiehiä taisteluun karjavarkaita vastaan. Voittamattomat ja kuulut revolverisankarit olivat myös kysyttyjä miehiä vartioimaan pankkeja, rautateitä ja kaivoksia.

Järjestyksen pidon ammattilaisia edustivat seriffit ja apulaisseriffit, joita palkattiin aluksi kaupunkeihin valvomaan lakien noudattamista - sekä marshalit ja apulaismarshalit.

Seriffi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Fun4evrusa


Useinkin lainvalvojien omakin tausta oli värikäs, sillä he enimmäkseen olivat revolverisankareita. Lainvalvojien oli oltava todella päteviä ja rohkeita, sillä he joutuivat usein ottamaan kiinni vaarallisia ja kaikkeen valmiita pyssymiehiä. Pelkät puheet eivät aina riittäneet, vaan aseet saivat ratkaista tilanteet laillisuuden puolesta ja nimissä. Lainvalvojan työ oli vaaroja täynnä. Laudoissa ei suinkaan aina viety pois paikalta vain rikollisia, vaan näissä taistoissa saivat surmansa myös useat seriffit ja marshalit.

Villi Länsi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, revolveri lonkalla Copyright bbcworldservice

Tutustu Lännen kuuluisimpiin seriffeihin

Tunturisusi Hurja Bill Hickok
Tunturisusi Bat Masterson
Tunturisusi Wyatt Earp ja veljet
Tunturisusi Doc Holliday - seriffien luottoapulainen

Seriffi

We never sleep

Pinkertonin etsivätoimisto

Etsintäkuulutettuja rikollisia oli paljon ja heidän jäljillään olivat palkkion toivossa monet. Seriffit etsintäjoukkoineen sekä ammattimaiset palkkionmetsästäjät. Amerikan sisällissodan veteraani Allen Pinkerton perusti maineikkaan etsivätoimiston, joka erikoistui jäljittämään etsintäkuulutettuja. Pinkertonin etsivätoimiston tunnuksessa on avoin silmä ja motto: "We never sleep - Me emme nuku koskaan".

Wild Wild WEST

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Flickr/Tom Simpson

Wells Fargo Express

Seriffi on jäljittämässä ryöstäjiä ja on tavoittanut näiden jäljiltä tyhjän kuljetuslaatikon. Wells Fargo Express pitää sisällään palan Villin Lännen maineikkainta historiaa. Kuljetusyrityksen perustivat vuonna 1852 Henry Wells ja William Fargo ja he tarjosivat kullankaivajille nopean ja turvallisen tavan siirtää kultaansa kultamailta pankkien kätköihin.

Kullankaivajille yritys oli niin tärkeä, että he esittivät rukouksensakin Jumalalle ja Wells Fargolle. Huimalla nopeudella kiitävät vankkurit, jotka kuljettivat kullan ohella myös muuta postia ja ihmisiä, houkuttivat peräänsä usein ryöstäjiä. Yrityksellä oli omat, isot turvajoukkonsa, joiden avulla ryöstöjä paljolti saatiin hillityksi.

Lännen tarinat

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright CHRIS DRUMM
Villi Länsi

SERIFFIT ja MARSHALIT YHDYSVALLOISSA

Seriffi (Sheriff, engl.)

Suomalaisessa kirjallisuudessa on käytetty kolmea kirjoitustapaa: šeriffi ja sheriffi - sekä seriffi, joka on suositeltavin. Seriffi vastaa asemaltaan poliisipäällikköä.

Yhdysvalloissa on kuulunut traditioon valita seriffi poliittisella vaalilla, kuten siellä edelleenkin useimmiten tehdään. Seriffit valitaan ylimmiksi lainvalvojiksi joko alueelle, jonka nimi on county - piirikunta - tai piirikunnissa oleviin kaupunkeihin. Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta 48 on jaettu näihin pienempiin county-hallintoalueisiin. Kahdessa, eli Lousianassa samasta hallintoalueesta käytetään nimitystä parish ja Alaskassa nimitystä borough.

Yhdysvalloissa on tällä hetkellä 3 086 piirikuntaa. Eniten niitä on Texasissa, 254, joista jokaisessa on vaaleilla valittu seriffi. Seriffin apulaisina ja alaisina toimivien virkanimike on deputy sheriff eli sheriff's deputy - apulaisseriffi. Seriffin kakkosmiehellä on joskus arvonimi undersheriff. Tämä virkanimike on käytössä mm. viidellä New Yorkin poliisipäälliköllä. New Yorkin seriffin asema on erityinen, hän on High Sheriff eli yliseriffi ja se on myös kahden muun osavaltion alueella käytetty virkanimike, osavaltiot ovat Havaiji ja Rhode Island. Texasin kuvernööri on perustuslain nojalla Texasin High Sheriff of Texas eli yliseriffi.

Seriffin toimenkuva ja tehtävät nykypäivänä vaihtelevat suurestikin, osavaltiosta toiseen siirryttäessä. 1800-luvulla seriffit tekivät käytännössä kaikkea mahdollista poliisityötä, johon heitä tarvittiin. Nykyisin Yhdysvalloissa on 3500 seriffin johtamaa poliisiasemaa - Sheriff's Office. Pienimmissä niistä on töissä 1 taikka kaksi henkeä - Los Angelesissa Los Angeles County Sheriff's Department työllistää yli 11 000 henkeä.

Useat Villin Lännen lainvalvojista vaihtoivat useinkin toimipaikkaansa ja ehtivät toimia sekä seriffinä että marshalina. Heihin kuului Wyatt Earp, joka aloitti uransa konstaapelina, jatkoi sitä apulaismarshalina ja oli viimeisessä poliisivirassaan apulaisseriffi. Pienenä erityishuomiona kannattaa laittaa merkille, että kaikkien aikojen suurimpana seriffinä pidetty Wyatt Earp tosiasiassa ei koskaan ollut seriffin virassa, vaan ainoastaan kolmen kuukauden ajan apulaisseriffinä. Apulainen hän oli marshalinakin - mutta työssään hän ei ollut mikään apulainen, vaan keskeinen ja johtava hahmo aina siellä, missä liikkui.

Marshal (United States Marshal - U.S. Marshal, engl.)

Marshalit ovat poliisipäälliköitä siinä missä seriffitkin ja hyvin usein heistä suomalaisessa kirjallisuudessa ja elokuvissa käytetäänkin nimitystä seriffi. Siinä, missä seriffit valitaan paikallisesti vaaleilla, ovat marshalit Yhdysvaltain oikeusministeriön United States Department of Justice alaisuudessa toimivia liittovaltion poliisimiehiä, jotka nimittää virkaansa Yhdysvaltain presidentti. Marshaleille on nykyisin sälytetty mitä erilaisimpia erityisiä tehtäviä, kuten vankien kuljetuksia ja tuomioistuinlaitoksen ja oikeuskäsittelyjen turvaamista, todistajien suojelua sekä erityisen vaarallisten ja etsintäkuulutettujen rikollisten jäljittämistä.

Villin Lännen aikaan he tekivät seriffien tapaan myös hyvin laaja-alaisesti kaikkia mahdollisia poliisitöitä. Yhdysvallat on nykyisin jaettu oikeusministeriön alaisiin 94 hallintoalueeseen eli piirikuntaan, joissa kussakin on yksi U.S. Marshal. Marshalien apuna toimiva on Deputy U.S. Marshal eli apulaismarshal. Muitakin marshal-arvoja on nykyisin käytössä, mutta 1800-luvun ja Villin Lännen tapahtumien historiaa lukeva ei niitä juurikaan kirjallisuudesta kohtaa. Useilla tuon ajan marshaleilla oli takanaan sotakokemus Yhdysvaltain sisällissodasta ja heidän tehtävänsä sisällissodan jälkeen oli olla mukana vakauttamassa oloja kaikin tavoin niin, että liittovaltion yhtenäisyys lujittui.

Heillä oli oikeus tuohon aikaan tarvittaessa, varsin pikaisesti valan vannottamalla, rekrytoida eli ottaa itselleen apulaisia. Tarvittaessa he muodostivat vapaaehtoisista miesjoukon, jonka nimitys oli posse, kun jotakin vaarallista rikollista lähdettiin jäljittämään ja takaa-ajamaan. Ensimmäiset marshalit nimitti presidentti George Washington vuonna 1789. Yli 200 marshalia ja apulaismarshalia Yhdysvalloissa on saanut kautta aikain surmansa virantoimituksessa.

Kuuluisia marshaleja historian saatosta ovat Charles Francis Colcord (1859 - 1934), Frederick Douglass (1818 - 1895), Wyatt Earp (1848 - 1929), Wild Bill Hickock (1837 - 1876), Ward Hill Lamon (1826 - 1893), Benjamin McCulloch (1811 - 1862), Bat Masterson (1853 - 1921), Henry Massey Rector (1816 - 1899), Porter Rockwell (n.1813 - 1878), Dallas Stoudenmire (1845 - 1882), Heck Thomas (1850 - 1912), Bill Tilghman (1856 - 1924), Chris Madsen (1851 - 1944) ja William Fletcher Wheeler (1824 - 1894).