Villi Länsi
Tunturisuden sivut

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva yllä Copyright Valerie Everett

TOMAHAWK

Esihistoriallisella ajalla tomahawkin alkuperäinen muoto oli nuija, jonka pää oli pallomainen. Se oli usein varustettu kivellä tai eläimenhampaalla. Vasta valkoisten tultua Amerikkaan metalleineen, saattoivat intiaanit alkaa käyttämään lähitaisteluaseenaan eli sotakirveenä kirvesmäistä tomahawkia, jossa oli metalliterä kuin kirveessä.

1500-luku

Varhaisimmat maininnat tomahawkista ovat 1500-luvulta. Sana tomahawk juontuu intiaanikielisistä sanoista tamahak taikka tamahakan. Tällöin tomahawk oli usein kiviterällä varustettu työkalu taikka ase.

Kivitomahawk

Kiviteräinen tomahawk. Maryhill Museum of Art - Goldendale, Washington, USA.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Mary Harrsch


Tomahawk

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Sims Tactical Solutions

Eurooppalaisten tekemä

Tomahawk on yksi kaikkein eniten intiaanien kulttuuriin yhdistetty sana ja käsite. Suurimman osan tomahawkeista valmistivat kuitenkin Euroopassa alan metallipajat, osa teristä valmistettiin maahan tulleiden toimesta Amerikassa. Intiaanien joukossa sepät olivat harvinaisuuksia.

Intiaanit itse virittelivät valkoisilta ostamansa tomahawkit mieluisikseen kaiverruksin ja lukuisin erilaisin koristuksin, kuten sulin ja nahoin.

Voima ja kunnia

All rights reserved
*Kuva - Copyright - All rights reserved:
© deviantART.com/wallace - Vincent Hie

- Used with permission.

Kiviteräiset tomahawkit

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright Walter

Kiviteräisiä tomahawkeja

Floridassa intiaanien tapaamisessa esillä olleita tomahawkeja. Kiviterät olivat ainut mahdollisuus ennenkuin valkoiset toivat mukanaan metallin.

Koko

Tomahawkin varren pituus on yleensä alle 60 cm. Varsi on yleisimmin tehty joko saarnista taikka vaahterasta. Terän paino on 260 - 570 g.

Piippu-tomahawk

Piippu-tomahawk 1800-luvun alkupuolelta.

Piippu-tomahawk

Erityinen yhdistelmäväline on piippu-tomahawk. Siinä nämä kaksi välinettä, tomahawk ja piippu, taikka rauhanpiippu on yhdistetty samaan välineeseen. Intiaanit mieltyivät suuresti tähän yhdistelmätuotteeseen ja saivat piippu-tomahawkin haltuunsa, antamalla valkoisille kaupanteossa vastineeksi turkiksia. Valkoiset myös lahjoittivat piippu-tomahawkeja intiaaneille, diplomaattisina rauhaneleinä.