Villi Länsi

Two-Spirit People - kahden hengen ihmiset - homot ja lesbot

Oliko alkuperäisten amerikkalaisten eli intiaanien parissa homoseksuaalisuutta? Kyllä, oli ja on - heidän keskuudessaan on homoja ja lesboja ihan samalla tavalla, kuin kaikkien muidenkin ihmisryhmien parissa.

Intiaanien parissa tavattavista androgyyneistä tai homoista käyttivät antropologit aiemmin nimitystä berdache, mutta se on nykyisin täysin korvattu nimityksellä Two-Spirit People. Nimitys on myös symbolinen, sillä voi olla ainakin itselleen intiaaneille laajasti spirituaalisia merkityksiä ja se voi viitata myös kahteen henkeen. Ihmisinä nimitys tarkoittaa sellaisia intiaaneja, jotka tavalla taikka toisella sekoittavat perinteisiä sukupuolirooleja. Näin intiaanimiehet voivat tehdä ns. naisten töitä ja jopa pukeutua hameeseen. Nimitys voi tarkoittaa myös puhtaasti homoseksuaalisuutta, miesten ja naisten välisiä rakkaussuhteita.

Mies- ja naispuolisia "kahden hengen ihmisiä" eli Two-Spirit People on tavattu kaikkialta intiaanien keskuudesta, koko Pohjois-Amerikasta. Dokumentointeja heistä on yli 130 heimosta. Eri heimoilla on eri nimityksiä näille ihmisille. Lakotoille Two-Spirit People on wínkte, navajoille nádleehé ja mohaveille hwame. Eurooppalaiset eivät jaksaneet hienostella erilaisilla nimityksillä ja "kahden sielun väellä", vaan heille nämä ihmiset olivat selkeästi vain homoja.

Two Spirit Society of Denver

Two Spirit Society of Denver. - Paraati Denverissä, joka on Yhdysvalloissa Coloradon osavaltion pääkaupunki - 19.6.2011.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat yllä ja alla - Copyright jimmy thomas

Kaappi-Two-Spirit People?!

Eräissä heimoissa, kuten komanssit, irokeesit ja eräät apassiheimot, ei kahden hengen ihmisiä ollut. Ehkä he joutuivat elämään noissa heimoissa kaapissa, kaappihomoina? Tosin, intiaaneilla ei ollut kyllä kaappejakaan. Erityisesti Eyak-intiaanit korostivat sitä, että heidän keskuudessaan ei tällaisia ihmisiä ollut ainuttakaan ja he pitivät moisia kummajaisia vieläpä alempiarvoisinakin.

Erityisiä tehtäviä

Eri heimoilla oli erityistehtäviä kahden hengen ihmisille. He saattoivat toimia parantajina ja poppamiehinä. Tarinankertojina he kuljettivat ja pitivät yllä heimon historiaa ja perinteitä. Sodissa he olivat joskus lääkintähenkilöstöä. Erityisiin tehtäviin kuuluivat myös hyvien ja onnellisten nimien keksiminen lapsille, ja sopivien aviopuolisokumppanusten yhteensaattaminen eli puhemiehenä toimiminen. He hoitivat myös vanhuksia ja lapsia, ei toki aina, mutta joissakin tapauksissa.

Kahden hengen ihmiset olivat joskus myös hyviä savenvalajia ja erilaisten tanssien järjestäjiä. Heidän ominaisuuksiinsa kuului siten usein eräänlainen taiteellisuus, joka yleensäkin liitetään homoseksuaalisuuteen. Vaikka taiteellisesti lahjakkaita ihmisiä on kyllä kaikissa ihmisissä.

Hameisiin pukeutuneet miehet saattoivat kudoskellakin teltan lattialla. Tässä ilmentyy juuri se, että miesten ja naisten roolimallit ja se, mitkä tehtävät kummallekin kuuluvat, ovat menneet sekaisin. Tällaisessa tilanteessa ei ole niinkään ensisijaisesti kyse homoseksuaalisuudesta, vaan siitä, että miehet tekevät naisten töitä.

Suhtautuminen heimon parissa

Two-Spirit People eivät yleensä saaneet osakseen mitään erityistä ja erilaista kohtelua. Ei heitä vihattu eikä syrjitty, mutta ei nyt aina erityisesti mitenkään arvostettukaan. Toki silloin, kun he toimivat joissakin tärkeissä tehtävissä, kuten poppamiehinä, heitä seurattiin tarkoin. Poppamiehen virkahan saattoi olla vaarallinen haltijalleen, sillä jos ennusti pahasti väärin tulevat sadot taikka sodat, saattoi tulla tapetuksi. Tämä koski kaikkia poppamiehiä, ei vain kahden hengen väkeä.

Intiaanipäällikkö

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © torbakhopper

Myös sotureina saattoivat osallistua sotiin kahden hengen miehet eli voisiko sanoa lyhyemmin nykykielellä homot. Jotkut heistä tosin olivat omaksuneet niin pitkälle menevästi naismaisen käyttäytymisen, että jotkin muut tehtävät sopivat heille paremmin.

Jossakin uskottiin, että jos oli seksuaalisessa kanssakäymisessä kahden hengen ihmisen kanssa, sai siitä itselleen maagisia voimia. Intiaanien keskuudessa, jos heteromies oli seksuaalisessa suhteessa homomieheen, niin tätä suhdetta pidettiin enemmänkin heteroseksuaalisena. Tai pitäisikö sanoa "normaalina", koska intiaanit eivät puhuneet itse homoista eivätkä lesboista. Nämä käsitteet tulivat Amerikan mantereelle vasta homofoobisten eurooppalaisten mukana. Intiaaneille homojenkin ominaisuuksissa olivat tärkeämpiä spirituaaliset ulottuvuudet, kuin pelkästään se, että kuka tykkää kenestäkin.