Tunturisuden sivut

VIISAS HEVONEN

Hevosen viisaudesta on keskusteltu paljon ja siitä on olemassa tuhansia tarinoita. Hevonen on eittämättä hyvin viisas eläin, sillä on viisauteen tarvittavat edellytykset, kuten tarkat aistit ja erinomainen paikkavaisto. Hevonen lukee tarkoin ympäristöään, muita hevosia ja ihmisiä ja käyttäytyy sen mukaan, sillä on hyvää sosiaalista taitoa. Joskus ihmiset ovat halunneet korostaa ja ylistää itselleen rakkaan hevosen viisautta liiaksikin, ja tällöin kuuluisuuteen ovat nousseet sellaiset hevoset, kuin Viisas Hannu.

Viisas hevonen

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Anne-Laure Desgeorges

Viisas Hannu (saks. Kluger Hans, n. 1895 - n. 1916)

Aina joskus tavataan jossakin päin maailmaa ihan huomiota herättävän viisas hevonen. Näitä kuuluisia hevosia on ollut Viisas Hannu (Viisas Hans). Eläinten maailma-kirjassa vuodelta 1954 kerrotaan tästä Berllinissä eläneestä hevosesta, joka aikanaan herätti suurta hämmästystä matemaattisilla taidoillaan. Hevosen omisti gymnasium-opettaja Wilhelm von Osten, joka harjoitti myös hevosten koulutusta ja frenologiaa sekä piti itseään eräänlaisena mystikkona.

Viisas Hannu kykeni suoriutumaan hyvin monimutkaisista tehtävistä ja laskutoimituksista, kuten kertolaskuista, vähennyslaskuista, yhteenlaskuista ja jakolaskuista. Se selviytyi jopa neliöjuurien määrittämisistä ja osasi laskea murtoluvuilla. Viisas Hannu tunnisti myös kellonajan, osasi määrittää päivämäärät kalenterin mukaan ja kaiken tämän lisäksi se osasi kirjoittaa ja lukea, ja ymmärtää saksaa. Viisasta Hannua kävivät katsomassa, ihmettelemässä ja tutkimassa eri alojen tieteilijät eri puolilta maailmaa. Kunnes sitten psykologi Oskar Pfungst ratkaisi Viisaan Hannun arvoituksen.

Viisaan Hannun kanssa käytettiin kommunikoinnissa koputussysteemiä, jossa Hannu antoi vastauksia kaviollaan maahan koputtaen. Pfungst havaitsi, että hevoselle kysymyksiä esittävät henkilöt, taikka näytöstä seuraavat ihmiset, tekivät aina tiedottomasti, ilman huijaustarkoitusta, päällään tai muilla eleillään merkin, kun koputussysteemissä oltiin oikean vastauksen kohdalla. Tämä pieni muutos ja liike ihmisen käyttäytymisessä riitti Viisaalle Hannulle merkiksi siitä, että oltiin oikeassa vastauksessa, minkä se heti sitten ilmaisi.

Tätä psykologi Pfungstin havaitsemaa ilmiötä, jonka mukaisesti eläimet seuraavat tarkoin ihmisten eleitä ja käyttäytymistä ja reagoivat siihen, on myöhemmin käytetty ja sovellettu paljon eläintutkimuksessa.

Viisas hevonen