Tunturisuden sivut
Kuva yllä www.freepik.com.

Joulurauha

Joulunaika tuli viettää rauhallisissa merkeissä. Tapa julistaa joulurauha juontaa kuningatar Kristiinan aikaan (vallassa 1632 - 1654). Joulurauhan häiritsijälle rapsahti kaksinkertainen rangaistus. Jouluilottelu oli sallittua tapaninpäivänä, Tahvanuksena, joka vanhastaan oli hevosille ja hevosmiehille pyhitetty päivä.

Joulurauha on kristillisten maiden perinne, jonka mukaan juhlapyhien aikana on ponnisteltava tavallista enemmän yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Kirjoittamattoman lain mukaisesti sotatoimet pyrittiin keskeyttämään ja rauhanajan rikkomuksista annetut tuomiot olivat ankarampia kuin muulloin. Joulurauha julistetaan Turussa jouluaattona kello 12. Turun julistus alkaa Jumala ompi linnamme -virrellä. Julistuksen lukee Brinkkalan talon parvekkeelta Vanhalta Suurtorilta Turun kaupungin kansliapäällikkö. Tilaisuuden lopuksi lauletaan Maamme-laulu ja torvisoittokunta soittaa Porilaisten marssin.

Joulurauhan julistus jouluaattona vuonna 2019

Turku julistaa joulurauhan jouluaattona 24.12.2019 Vanhalla Suurtorilla klo 12. Ennen julistusta paikalla kuullaan musiikkia ja lauletaan yhdessä klo 11:30 alkaen.

Suomeksi ja ruotsiksi luettavan joulurauhan julistuksen lukee Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Julistus tulkataan viittomakielellä. Joulurauhatilaisuudessa esiintyy yhdistelmäkuorona Mieskuoro Laulun Ystävät sekä Turun NMKY:n mieskuoro Naskalit.

Yle 1 lähettää joulurauhan julistuksen suorana televisiolähetyksenä.

Joulurauhan julistus 1600-luvulta

Hänen Cuningalisen Maijestetins, Sen Suriwaldian ja corckiast syndynen förstin ja herran, Carlen, Ruotzin waldacunnan ja caickein meiden armolisen herran ja Cuningan puolest culutetan tässä itze cullengin sekä omaisille että oudoille, ylimäisille että alimaisille, Rickahille että köyhille yxi iloinen Joulu ja Joulun rauha; Sentähden andawat Borgmestari ja Radi täsä Caupungisa hänen Cuningalisen Maijestetins puolest angarasti manata, että idzecukin wiriästi käywät kirckon culeman Jumalan pyhä Sana, josa meilen edespannan se hyödytyss ja autuuss, cuin meile ombi meidän lunastaian herran Jesuxen Christuxen iloisesta syndymästä.

Toisexi manatan angarasti, etta idzecukin tällä Joulun Juhlalle cuin miös ainakin käytäwät idzens christelisest ia Jumalisest wältäden ylönsyömmist, ylönjuomist, turhi waloi ia caickia muita Syndiä, Jotka Jumalan lais owat pois kieldyt, nijn Jumala on idze Cullengin Sädylle hänen hywästi siunauxens andawa. Jos jocu miös Rijdoja ia tappeluxia matkan saattapi tällä Joulun juhlalle, sen pitä ensistä Jouhlun rauhan rickomisest maxaman 40 marcka sacko ia sitte idzecungin rickoxen edest Ruodzin lain jälken rangaistettaman.


Rauhallista Joulua

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Dave


Turun linna
Turku

Kuvat Turusta päivä loppiaisen jälkeen, eli 7.1.2012. Pieni lisääntynyt valonkajo, itse asiassa valju auringonpaiste, kertoo siitä, että vanhan sananparren mukaan "päivä on pidentynyt jo kukonaskelen verran".

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat - Copyright © Flickr/Riku Kettunen

Turku - maan perinteinen joulukaupunki

Turku on kuulunut joulurauhan julistuspaikkana suomalaisten joulunviettoon jo satojen vuosien ajan. Sillä on ollut suomalaisen jouluperinteiden kehityksessä keskeinen rooli myös siksi, että monet joulunviettotavat ja -perinteet ovat tulleet juuri Turun ja sen linnan hovin kautta maahamme. Linnassa on Topeliuksen kirjoittaman tarinan mukaan viettänyt monia satoja jouluja myös Turun linnan tonttu-ukko, joka on tänä aikana nähnyt niin jouluperinteiden syntymisen, muuttumisen kuin häviämisenkin. Perinteinen suomalainen joulu onkin hyvin monimuotoinen kokonaisuus, johon on kerrostunut sekä eri ajoilta että eri kulttuureista peräisin olevia juhlatapoja.

Joulurauhan julistus

Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla;
ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla
kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään,
sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin
laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee,
on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen
rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta
ja rikkomuksesta erikseen säätävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin
kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;
och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden,
med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira,
och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,
emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden
genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar,
gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff,
lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.


Rauhallista Joulua

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Dave


Joulu

Aurajoki Turussa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Mikael Korhonen


Joulu

Turkua kauneimmillaan.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Mikael Korhonen
Joulu
Tunturisuden sivut