Joulu

Joulun rauhaa

Mitä Joulu onkaan

Joku on viisaasti sanonut, että joulumme on kuin kuvakudos, johon kukin aika on kutonut erivärisen kuteen ja jossa risteilevät historian monet loimilangat. Nykyjoulussamme ei ole aina helppoa sanoa, mistä jokin yksittäinen joulutapa taikka -perinne on peräisin. Aikojen myötä monet perinteet ovat myös muuntuneet ja saaneet uusia merkityksiä. Kun muistelemme menneiden aikojen joulunviettoamme ja yritämme nostalgisesti tavoitella sitä oikeaa joulua - "entistä kunnon joulua" - tai ainakin sen tunnelmia, joudumme uppoutumaan syvälle joulun moninaiseen rikkauteen.

Perhejoulua

Joulupukin esi-isä on Pyhä Nikolaus, 300-luvulla Vähän-Aasian Myrassa toiminut piispa ja ihmeidentekijä, jota sekä idän että lännen kirkko kunnioittaa pyhimyksenä. Joulu Pyhä Nikolaus.

Punaista joulua

Waroitus joulun maallistumisesta 1897

Jo wuonna 1897 ilmeisesti eräät oliwat kadottaneet joulun sywimmän merkityksen, sillä Wuoksi-lehdessä muistutettiin siitä, mitä joulu on.

"Ihmislasten sisällisten tunteiden elwyttäminen, henkisen elämän jalostaminen on joulun tarkoitus. Kowin tawaksi on tullut wiettää nämä muutamat päiwät tawallisina joutohetkinä, jolloin tahdotaan ulkonaisesti elää entistä herkullisemmin. Warsinkin warakkaimpien majoissa tuntuu joulu maallistuneen. Joululahjoista, ruuista, juomista ja waatteuksista enimmän huolehditaan ja sitten juhlapäiwinä nautitaan ruumiillisesti, jos kohta henkisestikin wiihdytään taiteen ja kirjallisuuden seurassa."

Joulu Käytetty lähdekirjallisuus.

JouluJoulutienoon pyhät kekristä kynttilänpäivään

Joulun lähestyessä ja vielä joulun jälkeenkin riittää juhlaa ja juhlittavaa:

Joulu 2021 Jouluajan 2023 kalenteri.

Perhejoulua

Joulu Kuinka monta yötä Jouluun 2023?
Joulu

Joululahjat

Kristinuskon mukaan joululahjaperinne on syntynyt Itämään tietäjien vastasyntyneelle Jeesus-lapselle tuomien lahjojen myötä. Jo keskiajalla ihmiset antoivat toisilleen lahjoja joulun aikaan. Nykyperinne saavutti Skandinavian 1700-luvulla.

Ruotsissa oli 1800-luvun alussa tapana käydä jouluaaton hämärässä viskaamassa pieniä lahjakääröjä ovenraosta: lahjan tuoja koputti oveen, heitti lahjansa ja riensi kiireen vilkkaa pois, ettei häntä tunnistettaisi. Tästä tavasta on peräisin ruotsin kielen joululahjaa tarkoittava sana "julklapp" (klappa ~ kolkuttaa). Perinne on tunnettu myös Suomen puolella Pohjanmaalla sekä ruotsinkielisellä rannikolla ja saaristossa.

"Joulu tullessaan tekee taikojaan
on kuin vuosia ei olis ollutkaan
poikki pihamaan kuljen uudestaan
askel kevyt on kuin viisivuotiaan
ehkä jouluna taas lapsi olla saan."


Joulu

Menneiden aikojen joulu

Menneiden aikojen joulun nostalgisen kaihoisa muistelu ei ole vain meidän yksinoikeutemme. Sillä jo vuonna 1857 kuvaili tuntematon kirjoittaja Aamurusko-lehdessä lapsuuden joulukaihoa.

Luultawasti ei löydy niin ketään, joka ei muistoillaan wähemmiten kerran wuodessa kääntyisi takaisin, jo ammoin ohitse menneihin lapsuuden aikoihin, joista joulu kynttiläineen on ilahuttawimpia kohtauksia. Waksi-kynttiläin walossa, jotka loistawat joulunäreen oksilla, häwiää joka rytty, minkä huolet ovat nostaneet wanhempiin otsalle, sillä nyt juohtuwat heille suloiset entiset ajat mieleen, ja lapsilla on lysti.

Joulupuu on rakennettu:
joulu on jo ovella;
namusia ripustettu
ompi kuusen oksilla.