Piekana (Buteo lagopus)

Haukka voimaeläimenä

Haukka on kotkan lailla suuren voiman ja rohkeuden symboli. Esimerkiksi Cheyenne-intiaaneilla haukka on suojellut heimoa vihollisten hyökkäyksiltä ja ilmestynyt unessa varoittamaan tulevista vaaroista. Intiaaniheimoja, joille haukka on ollut toteemieläin, ovat mm. Chippewa, Hopi, Huron ja Irokeesit.

Intiaanien voimaeläimet

Haukan sulat ovat olleet pyhiä ja niitä on käytetty monien heimojen sulkapäähineissä.

Haukka suojelee Äiti-Maata ja sen lapsia. Se käy jatkuvaa taistelua paholaisen lähettejä vastaan. Haukalla on yhteys luonnonvoimiin, sateeseen, tuuleen ja ukkoseen salamineen. Sitä on kutsuttu "Ukkostajaksi". Irokeesien legendan mukaan Ukkostaja on aseistautunut mahtavalla jousella ja liekehtivillä nuolilla.

Intiaanien voimaeläimet

Haukka muistuttaa siitä, että sinun on noudatettava vaistojasi ja intuitiotasi jokapäiväisessä elämässä. Haukka tarkkailee maailmaa ja elämää perspektiivistään ylhäältä ja toimii vasta sitten, kun on tarkastelussaan päässyt selvyyteen tilanteesta. Saman opastuksen se antaa sinulle, tarkkaile ja harkitse ensin, toimi vasta sitten.

Jos haukka ilmestyy sinulle, se merkitsee sitä, että sinun on kiinnitettävä enemmän huomiota henkimaailmaan ja sieltä tuleviin sanomiin.

Intiaanien voimaeläimet

Haukan tehtäviä

"Haukka valvoo ja suojelee enkelin lailla erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat hänen lähellään. Haukka ennakoi vaarat ja vaikeudet ja toimii yleensä niin, että niitä ei tarvitse kohdata laisinkaan, tai ne kohdataan yhdessä ja valmistautuneina."