Intiaanit

VOIMAELÄIMET

Voimaeläimet antavat meille nimensä mukaisesti voimaa. Toisinaan ne myös välittävät meille sanomaa siitä, mitä meidän tulee oppia. Jokaisella ihmisellä on oma voimaeläimensä ja niitä voi olla useampiakin, kuin yksi.

Voimaeläin susi

Voimaeläimenä susi

Kun voimaeläimesi on susi, niin olet itsekin hieman kuin susi ja omaat susi-ihmisenä suden ominaisuuksia.

Susi on aina ollut myyttisenä voimaeläimenä hyvin arvostettu. Amerikassa intiaanit ovat parhaimmillaan samaistaneet itsensä susiin, hakeneet niiltä voimia ja tietoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Ihminen, joka sielunsa syvyyksissä tuntee yhteyden suteen ja omaksuu luontevasti suden omaksi voimaeläimekseen, kantaa sudenvoimia ja erityisiä, susimaisia ominaisuuksia. Niitä ovat uskollisuus ja kyvykkyys hyvään ryhmätyöskentelyyn. Perhe-elämässä susi-ihmisessä korostuvat suden kaksi puolta: sekä äärimmäinen yhteenkuuluvuus ja uskollisuus perheelle, mutta samaan aikaan myös voimakas halu säilyttää oma vapaus ja itsenäisyys.

Voimaeläin susi

Sosiaalisuus, perhearvot ja rauha

Sudet kykenevät toimimaan hyvin tehokkaasti ja organisoidusti yhdessä, mutta samalla niissä kaikissa korostuvat niiden yksilölliset piirteet ja kaipuu vapauteen. Susi-ihmisen sosiaaliset valmiudet ovat hyvät ja hänelle perhearvot ovat hyvin tärkeät.

Voimaeläin susi

Väärinymmärrettyä sutta pidetään perimmäisen pahuuden edustajana ja julmana, vaikka se todellisuudessa onkin omiensa keskuudessa mitä sosiaalisin, leikkisin, seurallisin, toista huomioivin ja ystävällisin. Sudet välttävät keskenään riitoja ja yhteenottoja ja kykenevät pelkillä ilmeillä, eleillä ja asennon muutoksilla rauhoittamaan tilanteet.

Älykkyys, herkät vaistot, selviytyminen

Susi-ihminen on älykäs, hänellä on terävä äly ja herkät vaistot, joiden avulla hän voi selviytyä itse ja suojella omaa laumaansa, omaa perhettään. Hän joutuu tekemään pakostakin kaiken aikaa ympäristöstään tarkkoja havaintoja ja hänen on löydettävä luovia ratkaisuja uusien haasteiden edessä, mihinkä hän yleensä luontaisilla kyvyillään pystyykin.

Perinteisesti ihminen, joka kantaa suden voimia, on vahvasti tietoinen itsestään, ja pystyy hyvin ilmaisemaan itseään kehon kielellä. Susi-ihminen ei jää vaikeassakaan elämäntilanteessa seisomaan avuttomana sormi suussa, vaan hän pyrkii aktiivisesti etsimään kaikkiin asioihin ratkaisut ja myös ne yleensä löytää. Susi-ihminen on selviytyjä.

Cheyenne Wolf Robe

Cheyenne intiaanipäällikkö Wolf Robe. Maineikkaan intiaanipäällikön nimessä susi (Wolf) kertoo siitä, että Cheyennet ovat arvostaneet suuresti sutta. Wolf Robe kääntyisi suomeksi muotoihin Susiviitta, Sudentalja.

All rights reserved
*Kuva - Copyright - All rights reserved:
© deviantART.com/wendelin

Photo used with permission.


Elämän peruskysymyksistä kuolemaan susi-ihminen kykenee suden (ja intiaanien) lailla suhtautumaan osana luonnollista elämää ja kohtaa näin kuolemankin tyynesti ja arvokkaasti. Tähdissä sutta edustaa Koiran tähtikuvio, Sirius, jota monet alkuperäisheimot pitävät kuolleiden asuinsijana.

Unisiepparit

Unisieppari

Unisieppari (engl. dreamcatcher) on Ojibwe-intiaanien (Chippewa) kulttuurissa kehittynyt taikakalu. Se asetettiin roikkumaan kehdossa nukkuvan lapsen ylle tarkoituksena, että lapsi näkee vain hyviä unia, ja unisieppari sieppaa pois pahat unet. Pahat unet tarttuvat unisiepparin pyöreän pajukehän sisällä olevaan verkkoon - ja valuvat siitä sulkia pitkin maahan. Hyvät unet läpäisevät verkon, ja tuudittavat nukkujaa onnellisiin uniin.

Voimaeläin Unisiepparit

Voimaeläin Intiaanien voimaeläimet