Tunturisuden sivut
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat yllä - Copyright © David Mitchell

Korppi Korppiin liitettyjä uskomuksia

Korppia on pidetty vanhastaan pahaenteisenä lintuna, suoranaisena kuoleman tuojana ja paholaisen liittolaisena. Paljolti näitä synkkiä virityksiä suhteessa korppiin on herättänyt sen musta ulkomuoto ja ruokailutottumukset, pitojuhlat löyhkäävillä haaskapaikoilla.

Korpin tiedettiin seurailevan armeijojen kannoilla valmiina iskemään kiinni niihin onnettomiin, jotka jäivät kylmenemään taistelutantereelle. Tosin, näissä kaameissa tilanteissa korppia pidettiin jopa hyväntekijänä. Uskottiin, että jos korppi nokki silmät joltakin kuolleelta, se samalla antoi näön jollekin sokealle.

Korpin hallussa oli muinoin armeijan sotaonnikin. Jos korpin nähtiin riiputtavan siipiään, se tiesi armeijalle tappiota seuraavassa taistelussa ja paljon kuolleita.

Korppi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva ylempänä Copyright David Hofmann
*Kuva alempana Copyright J. N. Stuart

Korpin näkeminen ennusti pahaa

Jo pelkkä korpin ilmaantuminen paikalle koettiin entisinä aikoina viestiksi siitä, että jotakin pahaa oli tapahtumassa. Jos korppi ilmestyi pihapiiriin, tiesi se talossa piakkoin jollekulle kuolemaa. Eipä ole ihme, että korppia muinoin vainottiin, sillä näin haluttiin kerrassaan häivyttää maan päältä koko turman tuoja.

Korppi

Korpin viisaus

Korppia on aina pidetty viisaana lintuna ja tällainen käsitys on perustunut erilaisiin uskomuksiin ja kansanviisauteen. Nyt tieteellinen tutkimuskin on tuonut tukea tällaiselle käsitykselle korpin viisaudesta. Korpilla on isot aivot - yhdet isoimmista lintujen joukossa.

Itävallassa Wienin yliopistossa työskentelevä tutkija Thomas Bugnyar on tutkinut korppien tiedonkäsittelyä. Hänen mukaansa korpit tietävät sen, mitä lajitoveri tietää, ja käyttäytyvät sen mukaisesti.

Korpit pystyvät päättelemään milloin lähellä oleva lajitoveri tietää ruokapalan piilopaikan ja toimivat sen mukaan. Ne hakevat nopeammin toisen tiedossa olevasta piilosta ruokapalan ettei toinen pääse siihen kiinni kuin palasen, jota muut eivät tiedä. Toisin sanoen, niillä on ns. metatietoa eli tietoa siitä mitä toinen tietää. Ne pystyvät myös käyttäytymään sen mukaan. Vastaavantasoista älykkyyttä on paitsi ihmisellä, myös simpanssilla ja reesusapinalla sekä joillain varislinnuilla.

Thomas Bugnyar pitää tekemiään kokeita vahvana osoituksena korppien metatiedon korkeasta tasosta. Ihmisillä tätä kutsutaan ns. mielen teoriaksi. Oman kokemuksemme perusteella pystymme kuvittelemaan mitä toinen tietää ja mitä ei. Korpeillakin näyttää olevan vastaava älykkyyden osa-alue. (YLE, Tiedeuutiset - Proceedings of the Royal Society B)

Korppi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Paruula

Viisauden hyödyt

Korpille on sen viisaudesta monin tavoin hyötyä selviytymisessä ja kovassa elämän taistelussa. Korpin on todettu manipuloivan muiden eläinten käyttäytymistä omaksi edukseen. Korpit houkuttelevat haaskapaikalle susia ja kojootteja, jotka avaavat raadot - ja näin syöminen korpillekin helpottuu.

Korpit väijyvät myös toisiaan ja kun yksi korppi piilottaa osan saaliistaan, muut väijyvät sitä ja tilaisuuden tullessa ryöstävät piilopaikan aarteet itselleen. Tämän tietäen korppi voi usein olla ikäänkuin kätkevinään saalistaan, se teeskentelee, kun epäilee muiden korppien kyttäävän.

Korpit leikkivät

Erityisesti nuorina korpit ovat kaikkien lasten tavoin leikkisiä lintuja. Ne voivat monin tavoin kisailla keskenään, vetää toista sulasta taikka ojennella toisilleen tikkuja ja kiviä. Korppi onkin yksi niistä harvoista lajeista, joka tekee itselleen leikkikaluja - kuten katkomalla tikkuja.

Korppi

Korppi tähystää intiaanien mailla. Kuva yllä Tanner Trail, Lipan Point - Grand Canyon National Park - Arizona - USA.

Korppi Intiaanien pyhä lintu

Kun vanhassa maailmassa korppia on usein ylenkatsottu ja vihattu, ja liitetty kuolemaan ja pimeyteen, niin toisin on ollut intiaanien kulttuurissa Amerikassa. Esimerkiksi sekä hopit, inuiitit että najavot ovat aina kunnioittaneet sekä korppia, että varista ja liittäneet nämä linnut luovuuteen ja jumaluuteen. Nämä kaksi varislintua liittyvät monin sitein heidän kulttuuriinsa ja myytteihinsä.

Korppia ei suinkaan pidetty pimeyden symbolina, vaan se oli valon ja ymmärryksen tuoja. Intiaanien uskomuksen mukaan ihmiskunta eläisi ikuisessa pimeydessä ilman korppia.

Monissa kulttuureissa korppi on yhdistetty viisauteen, hedelmällisyyteen ja luomiseen.

Viron ja Ukrainan musta korppi

Virolaiset selittävät syyksi korpin mustaan väriin sen, että kun valkoinen korppi kielttäyti auttamasta Jumalaa ojankaivuussa, niin rangaistukseksi tästä Jumala upotti korpin tervatynnyriin. Ukrainalaisten mukaan Aatamin ja Eevan syntiinlankeemus on korpin mustan värin ja haaskansyönninkin syy - ennen tätä tapahtumaa korpit olivat paratiisissa värikkäitä.

Ukko Nooan korppi

Kristillinen tarina kertoo syyn korpin mustaan väriin omalla tavallaan. Nooa lähetti korpin partiolennolle selvittämään tulvatilanteen kehittymistä ja loppumista. Kun korppi ei palannutkaan tältä lennoltaan, vaikka kiirekin olisi ollut kova, Jumala muutti sen kaikki sulat mustiksi. Nooa lähetti nyt samaa tehtävää suorittamaan valkoisen kyyhkyn. Tästä tapahtumasta saakka korppia on pidetty ihmiskunnan vihollisena.

Korpit Odinin apulaisina

Odin on pohjoisten germaanikansojen pääjumala. Hänellä on seuranaan kaksi korppia Hugin (Ajatus) ja Munin (Muisti). Korppien tehtävänä on raportoida isännälleen, mitä maan päällä tapahtuu.

Korpit kirottuina varkaina

Korpit edustavat usein kansansaduissa ja tarinoissa kirottuja ihmisiä. Ei ole oikein mitään sellaista pahaa taikka hyvää, mitä korppi ei olisi voinut symboloida. Islannissa ei ollut sopivaa käyttää lapsena juomapillinään korpinsulkaa, sillä silloin tiedettiin varmasti, että heistä tulee aikuisina varkaita!

Korppi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright Tanya Hart

Lyökö korppi laimin poikastensa hoidon?

Korppi ilmeisesti, ainakin kansanuskomusten mukaan, lyö laimin poikasiensa hoitamisen, sillä moniin kieliin on siirtynyt sanonta "korppivanhemmat" kuvaamaan samoin käyttäytyviä ihmisiä.

Korppikulttuuri tuhansia vuosia vanhaa

Korpin tarina ulottuu muinaiskulttuureihin saakka, babylonialaisten kalenterissa korppi oli 13. kuukauden (karkauskuukausi) hallitsija.

Kreikkalaisten ja roomalaisten korppi

Antiikissakin arvostettiin korppia ja se liittyy lukuisin tavoin antiikin myyttisiin taruihin ja hahmoihin. Vanhan antiikin tarun mukaan kaikki korpit olivat kerran valkoisia. Olipa kerran korppi, joka lörpötteli, eikä osannut pitää salaisuuksiaan. Tästä närkästyneenä Apollo muutti kaikki korpit mustiksi. Tämän jälkeen korppia on pidetty lörpöttelijänäkin.

Kiinan ja Japanin kolmijalkainen korppi

Kiinassa ja Japanissakin on pidetty kolmijalkaista korppia nimenomaan aurinkolintuna. Chou-dynastian kuninkaat, jotka samaistivat itsensä aurinkoon, pitivät symbolinaan punaista korppia. Korpit olivat myös tarujumalatar Hsi-wang-munin sanansaattajia ja kuljettivat hänelle ruokaa.

Korppi Kristinuskon korppi

Kristinopissa on raamattua myöten lukuisia viittauksia korppiin ja se on liitetty useisiin pyhimyksiin. Korppi kiikutti erämaahan lihaa profeetta Eliaalle. Marttyyrimunkki Meirad onnistui kuolemansa jälkeen löytämään oman ruumiinsa kahden kesyn korppinsa avulla. Ja olivatpa korpit puolustamassa Pyhän Vincentiuksen ruumistakin petoja vastaan, eivätkä suinkaan kaivamassa tämän silmiä nokkaansa, kuten olisi voinut luulla.

Korppi pahan ja noituuden apurina

Pieniä, tottelemattomia lapsia on aikojen saatossa peloteltu mitä erilaisimmilla asioilla, myös korpeilla. Heitä on uhattu, että elleivät he ole kunnolla, niin musta korppi tulee ja hakee heidät pois. Mustaa korppia on pidetty pelottavana enteenä ja kirouksena.

Vihattujen ihmisten oviin on myös voitu käydä noitakeinona salaa yön pimeydessä raapustelemassa korpin kuva. Näin on kutsuttu vihatun asukin kotiin vierailulle kuoleman lintua.

Shamaanien apulainen

Ylevimmillään ja vaikutusvaltaisimmillaan korppi on ollut erilaisten shamaanien, tietäjien ja henkiparantajien apulaisena, työtoverina ja henkioppaana. Mitä erilaisimpia asioita on kysytty korpilta - ja millaisia vastauksia kulloinkin on saatu, sen tietävät vain kysyjät. Eivätkä he ole sitä meille kertomassa.

Vienankarjalaisissa parannusloitsuissa käytettiin apuna korppia, jonka kitaan taudit karkotettiin. Aina shamaanin apueläin ei kuitenkaan ollut vain henkenä tai mielikuvissa läsnä, vaan linnun ominaisuudet saatiin itselle fyysisin keinoin. Jossakin päin Suomea tehtiin ennen muinoin taikahattu sitomalla kankaasta tötterö päähän, jonka sisälle laitettiin kolmen korpin aivot tuomaan vastauksia kysymyksiin.

Korpin puhekyky

Korppien puhekykyä ehkä liioitellaankin, mutta yksittäisiä sanoja ja eläinten ääniä korpit oppivat matkimaan. Ranuan eläinpuiston Jaska-korppi osaa sanoa nimensä ja joo- ja hongkong -sanat. Jaskan puhekyvyt eivät ehkä riitä ihan vielä shamanistisen korpin tasolle, mutta kyllä Jaskakin viisas ja kyvykäs korppi on.

Näin korppi huijasi varista

Vanhan intiaanitarun mukaan talvi oli tulossa. Kaikki eläimet uurastivat aamusta iltaan, keräten varastoihinsa ruokaa talven varalle. Vain korppi hyppi ilokseen ylhäällä kallioilla ja huvitti näin toisia.

Tuli ankara talvi ja kaikki eläimet nautiskelivat isojen ruokavarastojensa äärellä, mutta korppi näki nälkää. Korppi lähti nöyränä kerjuumatkalle. Karhu nukkui sikeästi. Orava pyöri kuin hamsteri terhojensa ja pähkinöidensä keskellä, mutta torui korppia laiskuudesta eikä antanut yhtä pientä jyvääkään. Eikä kukaan muukaan eläimistä heltynyt, vaan käännytti korpin oveltaan.

Niinpä korppi tuli variksen majapaikkaan. Korppipas keksi alkaa kehua sitä, kuinka hyvä laulaja varis oli. Varis hieman hölmistyneenä kielteli, että ei kai hän nyt niin hirmu hyvä ole. Mutta korppi jatkoi kehumista ja esitti varikselle, että tämän pitäisi järjestää juhlat. Juhlissa varis voisi laulaa ja tarjota samalla kaikille ruokaa.

Ensiksi varis vastusteli, mutta kun korppi jatkoi ylistystä ja kehumista, ajatteli punasteleva varis, että olisihan se ihanaa laulaakin ja saada suosiota. Niinpä varis suostui juhlan järjestämiseen ja korppi kävi kiertämässä ja pyytämässä kaiken metsän väen variksen juhliin.

Juhlat järjestettiin. Kaikki söivät yllin kyllin, korppi ylimpänä ja ahnaimpana - varikselle ei jäänyt yhtään mitään. Varis ei itse ehtinyt syömään, vaan lauloi laulamistaan niin - että sai illalla kurkustaan enää käheän rääkäisyn kraak!

Seuraavana aamuna varis odotti, että nyt vuorostaan kaikki muut kutsuisivat hänet syömäkesteihin. Mutta kaikki muut pyysivätkin korpin, koska korppihan heidätkin oli pyytänyt ja näin häntä pidettiin isäntänä. Näin menetti varis ruokansa ja samalla äänensä, eikä ole sen koommin kyennyt laulamaan. Ruokansa varispolo on tuon jälkeen joutunut hankkimaan väijymällä ihmisten nurkissa ja tunkioilla.
Korppi

Korppi - tähdistö ja astrologiaa

Pienikokoinen tähdistö, Korppi loistaa taivaalla himmeästi isojen kuvioiden lomassa. Korppi sijaitsee Neitsyen alla. Se näkyy Suomessa varsin heikosti, mutta sen voi löytää huolekkaalla etsinnällä keväisin eteläisen horisontin läheltä.

Myös astrologit ovat huomioineet Korpin tähdistön. Mitään mairittelevaa sijaa ei tähdistö astrologien ennustuksissa saa, vaan siihen liittyy pelkoa sekä tuhoa ja sitä suorastaan vihataan. Tähdistönäkin Korppi on kuoleman sanansaattaja ja astrologin ennusteissa Korpin ilmaantuminen tähtikartalle tietää aina pahaa.

Pimeydessä vaeltaville ja sitä rakastaville Korppi puolestaan on tärkeä symboli.

Korppi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright matt dean

Sananlaskuja

Tunturisuden sivut Niin on musta kuin korppi. (Suomussalmi)
Tunturisuden sivut Musta ko korppi, synkkä ko korpi. (Karunki)
Tunturisuden sivut Nii on valkia, jot koira luuluo luuks, korppi kuuks, vanha ämmä varikseks. (Joutseno)
Tunturisuden sivut Koira on suden sukua, korppi haukan heimolainen. (Suomi)
Tunturisuden sivut Joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiänsä, häneltä korpit puron luona hakkaavat silmän, ja kotkan poikaset syövät sen. (Raamattu)
Tunturisuden sivut Hakkaa kuin korppi kalasäkkiä. (Suomi)
Tunturisuden sivut Ken etsii oppia tutkimatta, hän saavuttaa päämääränsä silloin kun korppi tulee harmaaksi iästä. (Arabialainen viisaus)
Tunturisuden sivut Korpin munasta voi kuoriutua vain korppi. (Ukraina)
Tunturisuden sivut Ei korppi korpin silmää noki. (Suomi)
Tunturisuden sivut Ei korppi kiroin kuole, lapsi torasta pahene. (Suomi)
Tunturisuden sivut Ei varis kiroin kuole, korppi kuiviin sanoin. (Suomi)
Tunturisuden sivut Ei vasikka rukoillen elä, eikä korppi kiroin kuole. (Suomi)

Korppi

Lähteet
*Kotimaan luonto - WSOY
*Lars Jonsson: Linnut luonnossa - Tunturit ja havumetsä
*Antti Halkka - Jani Kaaro - Juha Valste - Seppo Vuokko: Suuri suomalainen luonto-opas
*Carl-Fredrik Lundevall: Suomen linnut - WSOY
*BirdLife Suomi
*Suuri suomalainen luonto-opas - Linnut Antti Halkka - Suuri Suomalainen Kirjakerho 2004
*Nicolai, Singer, Wothe: Linnut - Tammi
*Aho, Lähteenmäki: Talvilintujen ruokinta - Kirjayhtymä
*Hario, Lehikoinen, Pyhälä, Pynnönen-Oudman, Toiviainen: Suomen muuttolinnut - WSOY
*Hildén, Tiainen, Valjakka: Muuttolinnut - Kirjayhtymä
*Tapio Solonen: Suomen linnusto - Lintutieto
*Juhani Lokki, Jörgen Palmgren: Suomen ja Pohjolan linnut - WSOY
*Koko maailman linnut - Helsinki Media
*Koko perheen luonto-opas - Gummerus
*Lars Imby: Suomen linnut - Gummerus
*Jim Flegg: Eurooppalainen lintukirja - Karisto
*Taiteilijaveljekset von Wright - Suomen kauneimmat lintumaalaukset - Valitut Palat